100000 rokov stará elektrická súčiastka

4 21. 10. 2023
6. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

Prazvláštne kachlí s kovovými výčnelkami bol objavený v roku 1998. Objavil ho elektroinžinier John J. Williams. Celé to vyzerá ako zástrčka na konci kábla nejakého zariadenia. Williams odmietol povedať, kde presne kameň našiel. Mnoho skeptikov celú záležitosť odmietlo s tým, že sa jedná o podvrh. Je to ale skutočne tak?

Röntgenové Snímky kameňa

Röntgenové Snímky kameňa

Williams odmietol zvláštne predmet predať, aj keď dostal ponuku na 500000 USD. Williams ale ponúkol, že predmet dá k dispozícii komukoľvek na skúmanie. Kladie si len dve podmienky: všetkým testom bude osobne prítomný a kameň nebude nijako poškodený. Tejto ponuky zatiaľ využilo len pár ľudí.

Zástrčka v kameni

Zástrčka v kameni

Artefakt má slabú magnetickú príťažlivosť. Ohmmetre naznačujú, že buď je medzi kolíkmi veľká impedancia a alebo, že kolíky nie sú vodivo prepojené. Artefakt nie je vyrobený z dreva, plastu, kovu, gumy, alebo iného ľahko rozpoznateľného materiálu.

Williams zavrhol myšlienku, že bol predmet rozrezaný, aby ho bolo možné skúmať zvnútra. Röntgenové snímky ukázali, že artefakt má záhadnú nepriehľadnú vnútornú štruktúru, Ktorá sa nachádza v centre kameňa.

Podľa Williamsa, kovové guľôčky na povrchu predmetu naznačujú, že bol vystavený vysokým teplotám.

Skeptici neochvejne tvrdí, že musí ísť o podvod. Williams s nimi nesúhlasí. Je presvedčený, že objavil geniálny artefakt, ktorý patril pradávne a alebo mimozemské civilizáciu.

Mnohí sa domnievajú, že dôvod širšieho vedeckého nezáujmu je spôsobený strachom z toho, čo by sme mohli zistiť. Skúmanie predmetu môže priniesť dve možnosti. Počas vedeckých analýz sa môže buď preukázať, že sa jedná o prepracovaný podvod, a alebo naopak - môže byť potvrdená Williams hypotéza, že ide o pozostatok z dávnej minulosti. To by však v očiach niektorých ľudí až príliš radiálne menilo pohľad na svet. Niečo také môže byť pre niektorých ľudí bohužiaľ až príliš desivé.

podobné články