9 základných zručností, ktoré by sa mali deti naučiť

14. 09. 2021
4. medzinárodná konferencia Sueneé Universe

Deti v dnešnom školskom systéme nie sú na zajtrajší svet dobre pripravované. Ako človek, ktorý z firemného prešiel do vládneho sektora a odtiaľ do neustále sa meniaceho on-line sveta, viem, ako rýchlo sa svet včerajška stáva irelevantným. Bol som vyškolení v novinovom priemysle, kde sme všetci verili, že budeme relevantné navždy. Dnes už si o ňom myslím, že sa čoskoro stane zastaraným.

Bohužiaľ som bol vzdelávaný v školskom systéme, ktorý mal za to, že svet zostane navždy v podstate rovnaký. Len s menšími zmenami v móde. V škole sme získali súbor zručností, ktorý bol založený na tom, aké druhy práce boli najžiadanejšie v roku 1980 nie v roku 2000.

A to celkom dáva zmysel, vzhľadom k tomu, že nikto nemôže naozaj vedieť, ako bude život od teraz za 20 rokov vyzerať. Predstavte si svet roku 1980. Osobné počítače boli ešte celkom mladé, faxy slúžili ako hlavný komunikačné technológie a Internet, ako ho poznáme dnes, bol len predmetom fantasie spisovateľov sci-fi ako napríklad William Gibson.

Nemali sme tušenie, čo pre nás svet prichystá.

A to je práve tá vec: stále to ešte nevieme. Nikdy to nevieme. Nikdy sme neboli dobrí v predpovedanie budúcnosti. A preto vychovávať a vzdelávať naše deti tak, ako by sme nejakú predstavu o budúcnosti skutočne mali, nie je práve najchytrejší nápad. Ako teda naše deti pripraviť na svet, ktorý je nepredvídateľný a neznámy? Tým, že je naučíme vedieť sa prispôsobiť a vyrovnať sa so zmenami. Byť pripravený na všetko jednoducho tým, že ich prípravu nebudeme smerovať na nič konkrétne.

To však vyžaduje úplne iný prístup k výchove a vzdelávaniu detí. Znamená to zanechať svoje staré myšlienky predo dvermi a vedieť na všetko znovu prísť.

Učíme deti doma

Má úžasná a nádherná manželka Eva (áno, som veľmi šťastný muž) a ja patríme medzi tých, ktorí sa už do tejto úlohy pustili. Naše deti učíme doma. Presnejšie povedané je odškolujeme (odškolování = unschooling pozn. Prekl.). Učíme ich, aby sa učili na vlastnú päsť, bez toho aby sme im poznanie podávali my a snažili sa ho nejakým spôsobom testovať.

Je pravda, že je to trochu divoký nápad. Väčšina z nás, ktorí s odškolováním experimentujú, priznáva, že nepoznáme všetky odpovede a žiadny súbor "osvedčených postupov" neexistuje. Avšak tiež vieme, že sa učíme spolu s našimi deťmi, že niečo nevedieť môže byť dobrá vec. Naskytne sa tým možnosť prísť na to sám, bez toho aby sa človek musel spoliehať na zavedené metódy, ktoré nemusia byť optimálne.

Do rôznych spôsobov a metód tu nebudem príliš zachádzať. Mám totiž za to, že sú menej dôležité ako samotné myšlienky. Akonáhle prídete na nejaké zaujímavé nápady, ktoré by ste chceli otestovať, môžete nájsť neobmedzené množstvo metód, ako to urobiť. Moje nadiktované spôsoby by preto boli príliš obmedzujúce.

Poďme pozrieť na užitočnú sadu základných zručností, o ktorých som presvedčený, že by si ich deti mali osvojiť, aby boli čo najlepšie pripravené na akýkoľvek svet budúcnosti.

Zakladám je na tom, čo som sa naučil v troch rôznych odvetviach - najmä vo svete on-line podnikania, on-line publikovanie, on-line života ... A čo je dôležitejšie, čo som sa v nich dozvedel o učení a prácu a žitia vo svete, ktorý sa nikdy neprestane premieňať.

1) Deti by mali klásť otázky

Čo chceme pre naše deti ako študentov najviac, je byť schopný učiť sa na vlastnú päsť. Či už sa budú chcieť naučiť čokoľvek. Pretože ak toto budú vedieť, potom nie je nutné, aby sme ich museli učiť všetko. Čokoľvek sa v budúcnosti budú potrebovať naučiť, zvládnu to urobiť samostatne. Prvým krokom k učeniu sa, ako sa vzdelávať, je naučiť sa klásť otázky. Deti to našťastie robia úplne prirodzene. Môžeme to len podporovať. A skvelý spôsob, ako na to, je jednoducho skúsiť to modelovať. Keď s vaším dieťaťom narazíte na niečo nové, dávajte mu otázky, preskúmajte s ním možné odpovede. A keď dieťa bude robiť to isté - pýtať sa vás - namiesto potrestania ho odmeňte (možno by ste boli prekvapení, koľko dospelých deti od dopytovania odrádza).

2) Učme deti riešiť problémy

Ak dieťa bude vedieť riešiť problémy, bude môcť vykonávať akúkoľvek prácu. Každá nová práca vyzerá hrozivo, ale v skutočnosti sa jedná len o ďalší problém, ktorý je potrebné vyriešiť. Nové zručnosti, nové prostredia, nové požiadavky ... Všetko sú proste problémy, ktoré je potrebné vedieť zvládnuť. Učte svoje dieťa riešiť problémy modelovaním jednoduchých problémov. Potom mu umožnite, aby mohlo nejaké veľmi jednoduché riešiť samo. Nechcite všetky jeho problémy okamžite vyriešiť - nechajte ho, nech si s ním skúsi poradiť samo. Nech vyskúša rôzne možnosti riešenia. Takéto úsilie potom odmeňte. Nakoniec si vaše dieťa rozvinie dôveru vo svoje vlastné schopnosti. Potom už nebude existovať nič, čo by nezvládlo.

3) Pracujte na projektoch spoločne s dieťaťom

Ako on-line podnikateľ viem, že moja práca sa skladá z radu projektov. Niekedy súvisiacich, niekedy malých a niekedy aj veľkých (ktoré sú však zvyčajne poskladané zo skupiny menších). A tiež viem, že keďže som ich už zvládol toľko, neexistuje projekt, s ktorým by som si neporadil. Tento príspevok je projekt. Písanie knihy je projekt. Predaj knihy je ďalší projekt. Pracujte na projektoch s vaším dieťaťom. Umožnite mu sledovať, ako sa to robí tým, že vám bude pomáhať. Potom ho nechajte zvládať viac a viac vecí samostatne. Ako získa sebavedomie, nechajte ho riešiť viac na vlastnú päsť. Čoskoro sa z jeho učenia stane len séria projektov, z ktorých bude nadšené.

4) Motivujte deti ku skúšaniu rôznych aktivít

To, čo ma poháňa, nie sú ani ciele, ani disciplína, ani vonkajšie motivácie, ani odmeny, ale záujem. Keď som tak nadšený, že na niečo nemôžem prestať myslieť, nevyhnutne sa do toho ponorím úplne angažovane, po väčšinu času projekt dokončím a prácu na ňom budem milovať. Pomôžte vášmu dieťaťu nájsť veci, ktoré ho budú zaujímať. To znamená skúšanie spústy rôznych vecí a nachádzanie tých, ktoré ho nadchnú najviac, čo mu pomôže naozaj sa z toho tešiť. Od žiadneho záujmu ho neodradzujte. Povzbuďte ho. Aj z žiadne aktivity nevysávajte všetku srandu. Ale môžete z nej urobiť aj niečo užitočného.

5) Budujte v dieťati nezávislosť

Deti by mali byť postupne učené, ako stáť na vlastných nohách. Samozrejme po troškách. Pomaly je povzbudzujte, aby sa do aktivít púšťali samostatne. Ukážte im, ako niečo urobiť, modelujte to, pomôžte im s tým a potom pomáhajte menej a menej a nechajte ich, nech urobia nejaké vlastné chyby. Vložte do nich dôveru v seba samého tým, že zažijú veľa maličkých úspechov a vyrieši nejaké svoje prehmaty. Akonáhle sa raz naučí, ako byť nezávislé, uvedomí si, že nepotrebujú, aby im učitelia, rodičia či šéf radili, čo majú robiť. Môžu riadiť samy seba a byť slobodné. Budú vedieť nájsť smer, ktorým potrebujú ísť, aby zvládli ísť svojím vlastným smerom.

6) Ukážte svojmu dieťaťu šťastie aj v najjednoduchšie veciach

Príliš veľa z nás rodičov rozmaznáva svoje deti, udržuje ich na vodítku a viaže ich šťastie na svoju prítomnosť. Keď dieťa vyrastie, zrazu nevie, ako byť šťastné. Okamžite sa musí pripnúť k priateľovi či priateľku alebo ku kamarátom. Ak v tomto neuspejú, budú sa snažiť nájsť šťastie v ďalších vonkajších veciach - v nakupovaní, jedle, videohrách, na internete. Ale keď sa dieťa už od útleho veku bude učiť, že môže byť šťastné aj samo, že si môže hrať a čítať a predstavovať, získa jednu z najcennejších schopností, ktorá existuje. Dovoľte, aby vaše deti už odmalička vedeli byť samy. Doprajte im súkromie. Vymedzte nejakú dobu (napr. Večer), kedy budú mať čas pre seba ako rodičia, tak deti.

7) Ukážte deťom súcit a empatiu

Jedna z najdôležitejších zručností vôbec. Musíme ju pestovať, aby sme mohli dobre spolupracovať s ostatnými. Aby sme sa starali aj o iných ľudí než sami o seba. Aby sme mohli byť šťastní tým, že urobíme šťastné aj ostatných. Kľúčom je ísť príkladom. Buďte súcitní ku všetkým a všetkému za všetkých okolností. Aj k vašim deťom. Ukážte im empatiu. Pýtajte sa ich, ako myslia, že sa môžu cítiť ostatné, a myšlienky o tom vyslovujte nahlas. Ak môžete, pri každej príležitosti ukazujte, ako sa dá zmierniť utrpenie druhých. Ako ostatné za pomôcť maličkých láskavosťou urobiť šťastnejší. A ako to môže na oplátku urobiť šťastnejšieho vás ako človeka.

8) Učte deti byť tolerantný k druhým

Príliš často vyrastáme v izolovaných priestoroch, kde sú ľudia poväčšine rovnakí (aspoň vzhľadovo). Keď potom prídeme do styku s ľuďmi, ktorí sú iní, môže to byť nepríjemné, prekvapujúce a strach vyvolávajúce. Vystavujte svoje deti ľuďom všetkého druhu - rôznych rás, sexuálnej orientácie a rozličných psychických stavov. Ukážte im, že byť iný je nielen v poriadku, ale malo by to byť dokonca oslavované, pretože je to práve rozmanitosť, ktorá robí život tak krásnym.

9) Deti a zmeny - učme je sa s nimi vysporiadať ...

Verím, že ako naše deti rastú a ako sa svet neustále premieňa, vedieť prijať zmenu, vysporiadať sa s ňou a zorientovať sa v jej prúde bude veľká konkurenčná výhoda. Je to zručnosť, ktoré sa stále sa učím aj ja sám, ale zistil som, že mi ohromne pomáha. Najmä v porovnaní s tými, ktorí zmenám odolávajú, bojí sa ich a stanovujú si ciele a plány, ktorých sa snaží pevne držať za každú cenu. Ja sa namiesto toho prispôsobujem meniacemu sa prostrediu. Strnulosť je v takomto prostredí oveľa menej užitočná ako napríklad pružnosť, plynulosť a prispôsobivosť.

Opäť platí, že modelovanie situácií na precvičenie tejto zručnosti je pre vaše dieťa dôležité. Ukážte im, že zmeny sú prirodzené, že sa na ne človek môže adaptovať a získať príležitosti, ktoré predtým ešte neboli. Život je dobrodružstvo. Veci sa občas budú dariť zle, dopadnú inak, než sme očakávali, a zničí nám akékoľvek plány - ale to je na tom práve to vzrušujúce.

Nemôžeme našim deťom zadať sadu vecí, ktoré sa majú naučiť, ukázať im kariéru, na ktorú sa majú pripravovať, keď nevieme, čo budúcnosť prinesie. Ale môžeme ich pripraviť na to, aby sa vedeli adaptovať na úplne čokoľvek. A za takých 20 rokov nám poďakujú.

podobné články