pozorovanie

Svedecké výpovede pozorovaní UFO a ETV na území Česko-Slovenska.