okultizmus

je dobré zustáť vnútorne nohami na Zemi a uvedomiť si, že sú ľudia, ktorí hľadajú duchovnú cestu skrz temnú stranu mince. To nie je dôvod je nasledovať a alebo im venovať prehnanú pozornosť. Je to ale dôvod si uvedomiť, že aj toto má v našich srdciach miesto - aj to temné. A že veľa záleží ako s tým naložíme. Či to prijmeme s láskou a rešpektujúcim súcitom alebo s pocitom odporu a nenávisti.