Čo znamená konzumný spôsob života?

9402x 10. 07. 2019 1 čitateľ

S výrazom konzumný spôsob života sa v rámci diskusií, médií, ale aj v bežnej reči ľudí stretávame veľmi často. Je to považované za "prekliatie" dnešnej doby, v ktorej žijeme. Akoby sme stratili skutočné hodnoty a v spotrebe tovaru a služieb hľadali svoje šťastie. Je tomu však skutočne tak?

  • S označením "KONZUMNÉ SPÔSOB ŽIVOTA" prišiel už v roku 1899 americký ekonóm a sociológ Thorstein Veblen. Jednalo sa ekonomický názor, že nakupovanie a spotreba tovaru sú pre spoločnosť prínosom. Hoci túžba po tovare a službách siahajúcich mimo rámec jednoduchej nutnosti bola všadeprítomná po celú dobu dejín, úvaha sa priamo týka následkov priemyselnej revolúcie.
  • Keď stroje a organizácie práce viedli na konci devätnásteho storočia k zvýšeniu produktivity, spotrebný tovar sa stalo dostupnejším. Veblen si všimol zvyšujúce sa dopytu po tovare prameniace zo zlepšenie finančnej situácie a kúpyschopnosti rozvíjajúcich sa stredných a vyšších tried v Európe, čo ho vo výsledku viedlo k rozpoznaniu toho, že spoločnosť smeruje k spotrebe tovaru kvôli spotrebe samotnej.
  • Konzumný spôsob života je úzko spätý s Veblenovým konceptom okázalé spotreby, V rámci ktorej dôvod obstarávanie tovaru a služieb netkvie v ich užitočnosti, ale v snahe dávať najavo bohatstvo a spoločenské postavenie.

okázalá spotreba

Okázalá spotreba = obstarávanie tovaru a služieb za účelom verejného predvádzania bohatstvo či postavenie. Veblen vo svojej knihe Teória zaháľajúcej triedy (z roku 1899) poukazuje na jasný rys novovzniknutej vyššej triedy z konca devätnásteho storočia a vznikajúce strednej triedy dvadsiateho storočia, ktorí hromadí luxusný tovar a služby za jasným účelom, ktorým je snaha dávať najavo prestíž, bohatstvo a sociálne postavenie.

  • Zámer tohto chlubení sa, je v kontraste s obstarávaním tovarov a služieb kvôli ich vlastnej hodnote či pôvodne zamýšľanému účelu. Zaujímavosťou je, že k okázalé spotrebe môže dochádzať v každej SEA triede, teda od tých najbohatších až po tie najchudobnejšie. Získavať veci poukazujúce na spoločenský status možno v akomkoľvek sociálnom prostredí. Ak sa zameriame na prvok "spotreby", potom sa okázalá spotreba vzťahuje k robení a ukazovanie tovar, ktorý nie je nevyhnutne nutné, a týka sa hlavne strednej a vyššej triedy, ktoré potom stanovujú vzory sociálneho správania a spotreby, ktoré ostatní napodobňujú.
  • Okázalá spotreba so sebou prináša i takzvanú "Daň z luxusu", Ktoré zvyšuje cenu tovaru a služieb, ktoré slúži primárne ako demonštrácia vplyvu, aby zdvihla zisk a prerozdelila bohatstvo s len malou stratou pre konzumentov, Ktorí nakupujú kvôli svojmu postaveniu a nie kvôli potrebe.

Konzumný spôsob života ide ešte ďalej a navrhuje, že pre členov spoločnosti je dobré podieľať sa na neustálom míňanie a spotrebe, a to nie kvôli tomu, aby si udržali svoje spoločenské postavenie, ale aj preto, že tým poháňajú motor ekonomiky, čo prispieva k rozvoju konzumného tovaru. Vplyv konzumného spôsobu života na západnej spoločnosti viedol k rozvoju silných podnikov a obrích ekonomík, ale aj k zvýšenému spoliehanie na úvery a dlhy.

Rozhovor s Marcelou Hrubošovou o financiách pre radosť

Tip na knihu z eshopu Sueneé Universe

Marcela Hrubošová: Ťahák na úspešné podnikanie

Kniha Marcely Hrubošové Ťahák na úspešné podnikanie vám prináša úplne jedinečný a komplexný pohľad na to, čo je to podnikanie. Kniha je skutočný školské "ťahák": obsahuje všetky zásadné veci, ktoré musíte poznať a vedieť, aby ste úspešne obstáli u skúšky zvanej "vlastné podnikanie" a ešte si celý ten proces skvele užívali.

Ťahák na úspešné podnikanie

podobné články

Nechaj odpoveď