Graham Hancock: Získajte späť svoje seba-vedomie na všetkých rovinách

1 18. 11. 2022
5. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

Volám sa Graham Hancock a posledných 20 rokov píšem knihy o záhradách našej histórie a zaoberám sa mystériom ľudského vedomia.

Teraz a skôr

Podľa môjho názoru sa v našej spoločnosti 21. storočia, v západnej priemyselnej spoločnosti robí celá rada obrovských chýb. Jednou z najväčších je domnienka, že sme na vrchole ľudského poznania. Je pravda, že sme to dosiahli v oblasti našej materialistickej vedy, ale v duchovnej oblasti sme len trpaslíkmi v porovnaní napríklad s Egyptom.

Ak sa chceme naučiť, ako vytvoriť dobrú spoločnosť, potom je zrejmé, že bude potrebné začať vnútornými hodnotami, ktoré sú uložené v každom z nás.

Musíme sa porozhliadnuť oveľa širšie, než kam dosahujú naše obmedzené úspechy. Musíme sa pozrieť k dávnym civilizáciám. Zvážte, keď staré Egypťanmi navštívil grécky filozof Hérodotos, zistil, že sú to tí najšťastnejší, najspokojnejší a nejnaplněnější ľudia, ktoré kedy stretol. A toto tajomstvo šťastie prišlo cez kontakt s duchovnou ríšou a dávny Egypt tento kontakt udržiaval bez prerušenia po viac ako tri tisícky rokov. Tri tisícky rokov ich najlepšie mysli stále pracovali na tom, aby pochopili, čo to znamená byť nažive. Mystérium ľudskej existencie na tejto planéte. Mystérium, čo sa s nami stane po smrti. Naša spoločnosť nám nedáva na tieto otázky žiadne odpovede. Nás prezentuje ako nič väčšieho, než materiálne stvorenie, produkty náhodného chemického a biologického vývoja. Nič hlbšieho v tom nie je. Niet divu, že sa nachádzame v tak temných časoch. Sami seba sme odstrihli od vnútornej skutočnosti a odmietli sa učiť z minulosti.

Zmena vedomia

Potrebujeme zmenu. Zúfalo ju potrebujeme. Považujeme sa za dynamickú, rýchlo sa meniace spoločnosť. Ak sa však pozrieme podrobnejšie, nájdeme len veľmi málo zmien, ktoré sa dejú. Pripomína mi to poznatok z dávnej minulosti, keď asi pred 6 miliónmi rokov naši dávni predkovia povstali z predchodcov, ktoré máme spoločné so šimpanzy, a sledujete ak celú históriu evolúcie, ktorá nasledovala, nájdete celé milióny a milióny rokov obdobia, kedy sa vôbec nič nestalo. Kedy naši predkovia uviazli kompletne v akýchsi vyjazdených koľajach, netvoriaca žiadne zmeny v systémoch, ktoré vyvinuli. Nič revolučne tvorivého a kreatívneho nevytvorili. A potom asi zrazu pred nejakými 40 či 50 tisíc rokmi, ako keby sa v ľudskom mozgu rozsvietilo svetlo a to po celom svete. My zrazu môžeme pozorovať úžasnú kreativitu, či už sa pozrieme kamkoľvek. Teraz mám hlavne namysli jaskynné umenia a maľby na skalách z prehistorických čias.

Podrobne som tieto objekty skúmal a pracoval s poprednými akademikmi, ktorí na tomto poli vedy pôsobí a je viac než-li jasné, že táto radikálna zmena, ktorá našich predkov stretla a vytiahla je zo zabehaného kolobehu obmedzeného rokovaní, je posunula do vyššej úrovne. Stalo sa to - a možno len náhodou - pretože naši predkovia začali skúmať alternatívne stavy vedomia. A mám taký pocit, že ak sa dnes chceme dopracovať podobné zmeny, ktorú potrebujeme, musí našou spoločnosťou otriasť niečo, čo ju vytrhne z mizérie, v ktorej uviazla. Mizéria technologické zakonzervovatnosti - zakonzervovatnosti peňazí, nekonečné produkcie a nekonečné spotreby. Je to kruh, v ktorom sme buď výrobcovia alebo spotrebitelia, alebo oboje. A to je všetko, čo sa má diať!

Ak sa z toho máme dostať, musíme zmeniť svoje vedomie tak radikálne, ako to urobili naši predkovia pred 40 či 50 tisíc rokmi. Musíme sa znovu napojiť na našu ríšu vedomie. Musíme si znovu uvedomiť, že nie sme len obyčajné materiálne bytosti. Áno, sme materiálne bytosti, áno máme materiálne potreby, ale to čo prežaruje ľudské bytie, je DUCH, duša. A duší sa naša spoločnosť nezaoberá. Okrem veľmi strnulého a obmedzeného spôsobu, aký nám podávajú hlavné svetové náboženstvá. Potrebujeme oveľa radikálnejšie postrčenie dopredu.

Povedal by som, že odpovede na naše problémy, ktorým čelíme, by sme mali hľadať čiastočne u dávnych civilizácií. Tiež je veľmi dôležité si všimnúť šamanov a šamanizmu u prežívajúcich kmeňov po celom svete.

Počas posledných 5 až 6 rokov mám tú česť piť amazonský vizionársky nápoj Ayahuasca a to mnohokrát. Všimol som si, že Ayahuasca vychádza von z Amazonského pralesa a rozširuje svoje chápadlá po celom svete. A každá ľudská bytosť, ktorá je jej dotknutá, sa pri kontakte s ňou zmenila a transformovala. Ak teda v budúcnosti chceme naozaj zmenu, mali by sme ako povinnú podmienkou toho, aby niekto dostal zamestnanie na vysokých pozíciách požadovať aspoň 10 seáns s ayahuasca. Ak by to tak bolo, boli by naši politici menej chamtiví. Menej vedenie svojím egom, menej manipulovateľní, menej ovládanie, viac otvorení a viac želajúce vytvorenie lepšieho sveta. Želajúce si to vo svojom srdci skôr, než-li v slovách.

Zmenené stavy vedomia

Myslím, že jednou z mnohých obrovských chýb, ktorú naša spoločnosť robí, je, že považuje za skutočnú len jednu úroveň vedomia. A to je to, čo z nás robí len výrobca a konzumentov. Teda len malú čiastočku ekonomického agregáty západnej priemyselnej spoločnosti. Zlyhávame v rozpoznávania, že je veľa iných úrovní stavu vedomia, ktorých sú ľudia schopní dosiahnuť.

Známkou toho, že nám dnešná spoločnosť nedovoľuje, ako dospelým ľuďom, byť zvrchovanými pánmi nášho vlastného vedomia. Mám na mysli perzekúcii psychydelických rastlín, ktoré naše predkov oslobodili z milióna rokov ustrnutie. V modernej civilizácii, aj pokiaľ len konzumujete tieto rastliny, je to považované za kriminálny čin. Môžete byť poslaní do väzenia na mnoho rokov za takú činnosť. A nikto si nevšíma, čo taký stav znamená. Znamená to, že sme vytvorili spoločnosť, ktorá začala kontrolovať tú najviac intímne a najvzácnejšie časť nás samých - naše vlastné vedomie. Pretože ak nie som vládcom svojho vedomia, nie som vládcom ničoho. A nemôžem hovoriť o slobode, o demokracii a ich ideách, kým sa tento problém nie je vyriešený. Otázka nášho vedomia, a našich práv týkajúcich sa suverenity nášho vedomia, bude rozhodujúcim faktorom do budúcnosti. Nemôžeme zmeniť svoju spoločnosť, kým najprv nezmeníme naše vedomie.

Myslím, že to čo musíme pochopiť je, že sme autormi nášho vlastného príbehu. Nikto iný tento príbeh nepíše. Píšeme si ho sami. Máme ohromný a neobmedzený potenciál, ktorý je žiaľ v súčasnej dobe zúžený, pretože nekontrolujeme svoj príbeh. Presúvame svoju zodpovednosť na druhých, ktorí často nie sú priateľskí - sú obmedzenia. Musíme opäť prevziať kontrolu nad svojim príbehom. To my budeme písať svoju históriu.

Svet môže byť žiarivý a alebo temný. Je to len na nás. Tá voľba je len naša. Zodpovednosť je len naše. Túto voľbu musíme uplatniť a svoju zodpovednosť prijať.

 

Autor originálu: Graham Hancock, prepis podľa Videá.

podobné články