Čo je ISSN?

Českej národnej stredisko ISSN je jedným z 89 národných stredísk, ktorá tvorí sieť ISSNISSN (ISSN) je osemmiestny číselný kód, ktorým sa jednoznačne identifikujú názvy periodík a ostatných tzv. Zdrojov na pokračovanie vydávaných kdekoľvek na svete. Záznamy ISSN sú uložené v referenčnej báze - medzinárodným Registra ISSN.

K čomu slúži ISSN?

  • ISSN môžete využiť v citáciách z odborných časopisov.
  • ISSN sa používa ako identifikačný kód pre potrebu počítačového spracovania, vyhľadávanie a prenosu dát.
  • ISSN používajú knižnice pre identifikáciu a objednávky časopisov, pre potreby medziknižničných služieb a súborných katalógov.
  • ISSN je základný údaj pre efektívne elektronické doručovanie dokumentov.
  • Z ISSN možno vygenerovať čiarový kód GTIN 13 pre distribúciu periodík.

Aké ISSN má pridelené Sueneé Universe

Českým národným strediskom ISSN bolo týmto internetovým stránkam pridelené číslo ISSN 2570-4834.