Je na Mesiaci atmosféra?

2 24. 05. 2022

Ešte donedávna sme brali za skutočnosť, že Mesiac nemá atmosféru. Rovnako ako objav vody na Mesiaci zmenil texty v učebniciach o našom najbližšom krajinskom susedovi, nedávne štúdie potvrdili, že Mesiac má skutočne atmosféru, ktorá sa skladá z niekoľkých neobvyklých plynov vrátane sodíka a draslíka. Tie by sme v atmosfére Zeme, Marsu a Venuše hľadali ťažko. V porovnaní so zemskou atmosférou je to nekonečné množstvo vzduchu. Každý kubický centimeter vzduchu na úrovni mora na Zemi obsahuje 10.000.000.000.000.000.000 molekúl. Naproti tomu atmosféra Mesiaca má menej ako 1 milión molekúl v rovnakom objeme. Táto hodnota sa môže zdať ako veľké číslo, ale v krajinských podmienkach sa niečo také považuje už za veľmi dobré vákuum. V skutočnosti je hustota atmosféry na povrchu Mesiaca porovnateľná s hustotou atmosféry Zeme na jej najvzdialenejšom okraji - kdesi tam, kde obieha Medzinárodná vesmírna stanica.

Z čoho je teda Mesačná atmosféra vytvorená? Už o nej niečo vieme. Počas misie Apollo 17 bol na Mesačný povrch umiestnený prístroj Lunar Atmospheric Composition Experiment (LACE). Vďaka nemu bolo zistené malé množstvo atómov a molekúl vrátane hélia, argónu, neónu, amoniaku, metánu a oxidu uhličitého. Vedci na Zemi tiež používajú špeciálne teleskopy, ktoré analyzujú odrazené svetlo od povrchu Mesiaca. Vďaka tomu sme schopní detekovať ešte prítomnosť atómov sodíka a draslíka, ktoré sú navyše poháňané slnečným vetrom. Napriek tomu máme stále len čiastočný zoznam toho, čo skutočne tvorí lunárny atmosféru. Dá sa očakávať, že toho bude oveľa viac.

NASA satelity Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) a Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) objavili významné ľadovej usadeniny v kráteroch na Mesačných póloch. Ďalej Chandrayaan X-ray Observatórium objavila malé množstvo molekúl vody v mesačnej pôde. Z toho možno usudzovať, že Mesačná atmosféra môže hrať kľúčovú úlohu v prípadnom kolobehu molekúl vody medzi polárnymi a rovníkovými oblasťami. Mesiac môže byť teda nielen vlhkejšie, ale tiež dynamickejší, než ak sme doteraz mysleli.

Jedným z kľúčových rozdielov medzi atmosférou Zeme a Mesiaca je fakt, ako sa atmosférické molekuly pohybujú. V hustej atmosfére Zeme je pohyb molekúl často sprevádzaný ich kolíziami. Naproti tomu v atmosfére Mesiaca sa atómy a molekuly takmer nikdy nezrazí. Ich pohyb je ovplyvnený siločiarami gravitačného poľa, napriek tomu je veľmi voľný.

Vedci tento typ atmosféry nazývajú povrchová hraničné atmosféra. Jej hustota je od zeme až k jej okraju takmer rovnaká. Vedci veria, že takáto atmosféra bude tým najbežnejším typom v slnečnej sústave. Okrem nášho Mesiaca by sa povrchová hraničné atmosféra mohla nachádzať na Merkúra, u väčšiny asteroidov, bezpočet mesiacov obrích planét, alebo aj u niektorých vzdialených telies Kuiperovho pásu za hranicou obežnej dráhy Neptúna. Zatiaľ máme len veľmi málo informácií o tom, ako veľmi je táto hypotéza správna. Je skvelé, že máme možnosť skúmať jednu takú atmosféru hneď vedľa nás na našom Mesiaci a tak lepšie pochopiť, ako všetko funguje.

Jedným z cieľov sondy Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (ladom) je určiť zloženie a štruktúru riedke lunárny atmosféry a pochopiť, ako sa jej štruktúra mení s časom a to vrátane závislosti na zmene vonkajších podmienok. Meranie ladom prichádza práve včas. Mnoho národov prejavilo záujem o skúmanie Mesiaca. Budúci misie by tak mohli významne ovplyvniť prirodzené zloženie mesačnej atmosféry.

 

Voľný preklad podľa článku NASA: "Is There an Atmosphere on the Moon?" autora Briana Daye z 12.4.2013.

podobné články