Kto postavil záhadné hradby East Bay v Kalifornii?

20. 04. 2022

East Bay Walls, známe tiež ako Berkeley Mystery Walls, sú hrubé steny a skalné línie obklopujúce San Francisco Bay Area of ​​California. Dodnes nie je známe, kto tieto hradby postavil.  

Hradby tvoria naukladané kamene rôznych veľkostí, postavené bez malty, dosahujúce výšku až päť stôp (1 stopa = 0.3 m). Väčšina stien je široká asi tri stopy a tiahne sa v úsekoch dlhých od niekoľkých stôp až po viac ako pol míle a sú umiestnené aj na nepravdepodobných a neprístupných miestach. Kamene použité na ich stavbu sú rôzne veľkosti od basketbalovej lopty až po veľké pieskovcové balvany vážiace aj niekoľko ton. Steny samy o sebe nie sú všetky rovnaké - niektoré sú postavené v dlhých priamych líniách, zatiaľ čo iné tvoria oblúky, obdĺžniky alebo kruhové tvary. Po celej dĺžke múru je možné nájsť pretiahnuté útvary z veľkých kameňov, niektoré naukladané, niektoré voľne pohodené. Na niektorých miestach sú časti múru postavené starostlivo, zatiaľ čo na iných to vyzerá len ako hromada kameňov. Niektoré ťažké kamene sa prepadli hlboko do zeme a sú zarastené vegetáciou. Múr nie je súvislý ani dostatočne vysoký, aby mohol fungovať ako ohrada alebo ochranný múr.

Doposiaľ sa zdá, že táto záhadná stavba zatiaľ archeológov nezaujala, rovnako tak ako mnoho iných zachovalých štruktúr nachádzajúcich sa na území Ameriky, ktorých preskúmanie by mohlo napovedať mnohé o tom, čo sa dialo na našej planéte. Tejemné hradby zaujali forézneho geológa Scotta Woltera, ktorý po prvom preskúmaní rozsiahlej stavby vyhlásil: „Nemôžem uveriť, že taký veľký múr, tiahnuci sa 50 míľ pozdĺž kalifornskej krajiny, uniká pozornosti súčasných archeológov.“ Pri svojich skúmaniach zistil, že, miestach meria asi osem stôp a siaha až pod zem. Na základe štúdia vrstiev kameňa konštatoval, že boli na mieste najmenej 200 rokov. Iné testovanie lišajníka na kameňoch, ale nasvedčuje tomu, že múr by mohol byť oveľa starší. 

Kto postavil tajomné múry East Bay?

Španielski osadníci, ktorí do oblasti priplávali, potvrdili, že hradby tam už boli pred ich príchodom, a keď sa opýtali miestnych amerických indiánov Ohlone, tí povedali to isté.

Prirodzene najjednoduchšie vysvetlenie pre stenu by bolo, že ju postavili domorodí Američania. Ak áno, na aký účel by to slúžilo? Je pozoruhodné, že stavba takýchto múrov sa nezdá byť niečím, čo by miestne kmene obvykle robili. Prečo by potrebovali tak dlhú stenu. Jedna z teórií hovorí, že tajomné hradby postavili Lemurančania  z  bájneho ostrova Mu.   Príbehy o Lemurii sa stali populárnymi v roku 1864, kedy britský zoológ Philip Lutley Sclater navrhol, že lemury z Madagaskaru pochádzajú zo stratenej pevniny v Indickom oceáne.

Na začiatku 20. storočia profesor chémie z Kalifornskej univerzity Henry Coffinberry Myers  prisúdil stavbu múru čínskym migrantom. Potom čo objavil pri vykopávkach v jaskyni rôzne predmety, medzi ktorými boli kamenné sekery, veľký plochý kamenný stôl, hlinený džbán a kamenný obraz s piatimi tvárami, dospel k záveru, že ide o artefakty staré najmenej 1000 až 10000 rokov a sú dôkazom toho, že v Kalifornii žili obri a záhadné hradby sú ich dielom.

Avšak stavba múru bola tiež prisudzovaná aj Číňanom, ktorí preslávili svojou stavbou múrov, pričom najslávnejším príkladom dokončeným za dynastie Ming je Veľký čínsky múr. Už v roku 700 pnl používali Číňania Divoké hradby na sledovanie a varovanie pred blížiacimi sa nepriateľmi. Pokiaľ by sa objavil nepriateľ, zapálili oheň a postupne si odovzdávali signály hroziaceho nebezpečenstva. Číňania mali už v 11. storočí. silnú námornú flotilu a otázkou je, či mohli doplávať až do Kalifornie. 

To že by to bolo možné sa snaží dokázať Wolter, keď v rozhovore s antropológom Dr. Gunnarom Thompsonom diskutuje o neuveriteľných čínskych expedíciách počas dynastie Ming. Podľa Thompsona velil prieskumník admirál Zheng He počas dynastie Ming (zlatej éry čínskej histórie), viac ako 200 lodiam na siedmich zaoceánskych expedíciách. V období 1405 až 1433 skúmal Zheng He širokú oblasť od čínskeho pobrežia až po africké pobrežie, teda najmenej 11 000 míľ. Pri prieskume zostavovali mapy toho, čo objavili. Mapy skutočne naznačujú, že oboplávali veľkú časť zemegule a mohli sa dostať ďaleko za Afriku. Na jednej mape je podľa Thompsona zachytená Severná a Južná Amerika. Čo by mohla znamenať, že sa Číňania dostali do Kalifornie a mohli to byť práve oni, ktorí hradby postavili.  

Doposiaľ však neexistuje žiadna písomná dokumentácia, ktorá by obsahovala informácie o tom, kedy a kým boli hradby postavené a na čo slúžili. A tak sa objavujú iba špekulácie o dôvodoch ich stavby a ich význame a to od ohrád pre dobytok, ohraničenie pozemku, cez kultové účely až po navigačné pomôcky používané mimozemšťanmi. Na odpovede na tieto otázky si budeme musieť počkať dovtedy, kým hradby upútajú pozornosť archeológov.

Eshop

podobné články