Kréta: Faistský disk

5 03. 04. 2023
5. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

Faistský disk je disk z pálenej hliny pochádzajúce z mínojského paláca vo Faistu na Kréte. Je datovaný približne do strednej alebo neskorej minojskej doby bronzovej (2. Tisícročia pred Kr.). Má priemer okolo 15 cm a po oboch stranách je pokrytý do špirály otisknutými znaky. Jeho účel a význam aj pôvodné miesto jeho výroby nie sú známe. Jedná sa však o jedinečný archeologický nález. Dnes je vystavený v archeologickom múzeu v Iraklio na Kréte.

Tento disk bol objavený v roku 1908 talianskym archeológom Luigi Pernierem v paláci vo Faistu na južnom pobreží Kréty. Je na ňom odfotené celkom 241 značiek tvorených 45 jedinečnými symboly ... Niektoré z nich sa porovnali so znakmi lineárneho písma A. Tieto značky boli zrejme otlačené pomocou vopred vytvorených hieroglyfických pečetítek do mäkkej hliny vo špirálové sekvenciu v smere hodinových ručičiek smerom do stredu disku.

Faistský disk sa stal stredobodom záujmu mnohých amatérskych a profesionálnych archeológov a podniklo mnoho pokusov o dešifrovanie význame vytlačených značiek. Hoci nie je isté, či sa skutočne jedná o písmo, väčšina pokusov o dešifrovanie predpokladala, že áno. Bádatelia snažiaci sa o rozlúštenie sa najčastejšie domnievali, že tieto značky predstavujú slabiky, abecedu alebo uvedeným symbolom. Všeobecne sa predpokladá, že ich pokusy o dešifrovanie nemajú šancu na úspech, kým nedôjde k objavu ďalších nálezov s týmito značkami. Takisto medzi odborníkmi panuje zhoda, že prípadný text na disku neposkytuje dostatok kontextu pre analýzu, ktorá by viedla k rozlúšteniu jeho významu.

Hoci je tento disk všeobecne archeológmi považovaný za skutočný historický predmet, vyskytli sa aj názory, že sa jedná o podvrh alebo mystifikáciu.

Alebo, keď to nejde rozlušit, je to potrebné démonizovať. A ak by sme to náhodou rozlúštili a dozvedeli sa, že nám hovoria niečo, čo nezapadá do všeobecne zažité predstavy o histórii, potom je to podvrh jednoznačne. :)

podobné články