Na Jupiterovej mesiaci Europa bola detekovaná vodná para. Vzrastá nádeje pre hľadanie života mimo Zeme?

457x 04. 12. 2019 1 čitateľ

Voda je život. Voda je najdôležitejšou ingredienciou na zozname látok, ktoré umožňujú životu vykvitnúť. Astronómovia získali už skôr mnoho dôkazov o tom, že pod ľadovým povrchom Europy sa nachádza kvapalná voda. Dokonca sa domnievali, že voda môže občas vytrysknúť do okolia v podobe veľkých gejzírov. Ale zatiaľ nebolo možné jej prítomnosť v týchto gejzíroch detekciou molekúl vody potvrdiť.

NASA teraz potvrdila detekciu vodnej pary na EUROPA - ľadovom mesiaci Jupitera. Medzinárodný výskumný tím pod vedením Goddardovho vesmírneho letového centra NASA v Marylande svoju štúdiu uverejnil v časopise Príroda astronómia.

Môžeme EUROPA lepšie pochopiť?

"Potvrdenie vodnej pary nad Europou pomáha vedcom lepšie pochopiť vnútorné fungovanie mesiace. Napríklad podporuje myšlienky o tom, že pod ľadom mesiaca sa nachádza hustý oceán, ktorý je dvakrát tak väčšia ako Zem, "uviedla NASA vo svojom pondelkovom vyhlásení.

Astronómovia vykonali merania s pomocou jedného z najväčších teleskopov vôbec - WM Keck Observatory na havajskom vrchole Mauna Kea. Europa bola sledovaná od februára 2016 do mája 2017. Bol detekovaný konkrétne infračervený signál, ktorý vznikol vďaka výtrysku vodnej pary do vesmíru v polovici apríla 2016.

Bolo zaznamenané 2 360 kilogramov vody na sekundu, čo je množstvo, ktoré by zaplnilo olympijský plavecký bazén v priebehu niekoľkých minút. "V celej slnečnej sústave sa nachádzajú základné chemické prvky (uhlík, vodík, dusík, kyslík, fosfor a síra) a zdroje energie - dva z troch požiadaviek pre život. Kvapalná voda, tretí zdroj, je obtiažna k nájdeniu mimo Zeme, "povedal vedúci štúdie a planetárne vedec NASA Lucas Paganini. Dodal, že aj keď vedci doteraz tekutú vodu na mesiaci Europa nezistili, bol urobený ešte lepší nález - totiž ona vodná para.

Zistenie vodnej pary sa môže zaradiť medzi mnohé ďalšie úžasné objavy na mesiaci Europa. Medzi rokmi 1995 až 2003 urobila sonda Galileo významný nález. Vďaka jej misii astronómovia zaznamenali poruchy magnetického poľa Jupitera v okolí Europy. Vedci to vtedy vysvetľovali tak, že príčinou môže byť prítomnosť vodivé kvapaliny, možno aj slaného oceánu pod ľadom.

Ešte pred týmito objavy v roku 2003 NASA k pozorovanie Europy použila známy Hubblov teleskop, pričom bol zaznamenaný kyslík a vodík (obaja tvoria vodu). Hubblov teleskop pomohol ešte o niekoľko rokov neskôr inému tímu vedcov v hľadaní ďalších dôkazov o týchto gejzíroch. Ich siluety sa potom objavili v čase, keď mesiac prechádzal pred svojou planétou. "Priama detekcia vodnej pary nad Europou je kľúčovým potvrdením našich predchádzajúcich detekciou jednotlivých prvkov a ukazuje riedkosti vodných výtryskov v tomto ľadovom svete," povedal k výskumu Lorenz Roth - astronóm a fyzik z KTH Kráľovského technologického inštitútu vo švédskom Štokholme. Práve on v roku 2013 viedol spomínaný výskum a na aktuálnu štúdiu sa podieľal ako spoluautor.

Najlepšie šanca pre život

Všetky tieto detekcia iba zmerali zložky vody pod ľadovým povrchom mesiaca. Nájsť vodu na niektorom z kozmických telies je veľmi ťažké. Aj sondy modernej doby majú obmedzené možnosti v objavovaní vody vo vesmíre a pri používaní pozemných teleskopov môžu nastať chyby v meraní, a to vďaka vlhkosti v atmosfére Zeme. Táto štúdia brala možné chyby do úvahy, preto sa v tomto prípade vedci istila počítačovým modelom, ktorý simuloval podmienky v zemskej atmosfére, vďaka čomu mohli odlíšiť výsledky spôsobené vodou v atmosfére od vody na Europa.

V prípravách je ďalšia sonda Europa Clipper, ktorá má potvrdiť všetky tie sledovanie astronómov a priniesť odpovede k vonkajšiemu i vnútornému fungovaniu mesiace. Podľa vedcov je totiž Europa najlepší šancí na nález života mimo Zeme, a práve toto môže Europa Clipper v prípade ľadového kráľovstva Jupitera potvrdiť.

Ako sme písali vyššie, voda znamená život. Tam, kde je voda, je najlepšie zamerať svoje úsilie v hľadaní života mimo Zeme.

podobné články

Napísať komentár