Na Marse je na 99% život, vyhlásili vedci!

18. 03. 2023
5. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

V júli 1976 pristála na povrchu Masu sonda Viling 1 (NASA). Jedným z cieľov misie sondy bolo nájsť život. Podľa vtedajších oficiálnych záverov NASA sonda život nenašiel. Dnes o tri desaťročia neskôr (2012) si vedci myslia, že počas experimentov došlo k chybnej interpretácii dát. Sonda Viking 1 zjavne našla mimozemské mikróby vo vzorke pôdy Červenej planéty.

Podľa matematickej analýzy skúmaných vzoriek pôdy došli vedci k záveru, že soli v pôde Marsu skreslili pôvodné odhady výsledkov, a že vlastne pôdne vzorky vykazujú silný dôkaz mikrobiálneho života. Novo vykonávané analýzy sa zamerali na zložitosť chemického zloženia pôdnych vzoriek s ohľadom na indikáciu možného života. Na prekvapenie vedcov sú výsledky pozitívne.

"Toto naznačuje silnú biologickú prítomnosť," povedali výskumníci z univerzity v Sinském a Kalifornskom Keck inštitútu (SKKI).

"Tieto analýzy podporujú interpretáciu, že Viking LR experiment našiel existujúcej mikrobiálnej život na Marse."

Snaha o preskúmanie vzoriek bola iniciovaná inú sondou - Phoneixu, ktorá na Marse pristála v roku 2008. Vtedy boli nájdené v pôde perchlorates.

Prítomnosť chemikálií vo vzorkách pôdy sondy Viking viedol pôvodne vedcov k presvedčeniu, že táto vzorka bol kontaminovaný.

Vedci aj cez nové objavy nie sú stále jednotní v tom, ako veľmi je tento experiment jednoznačným dôkazom života na Marse.

Christopher McKay z NASA Ames výskumného centra povedal v rozhovore pre Discowery News: "Nález organických látok nie je dôkazom života a to ani v minulosti. Je to len dôkaz pre organických látok. "

"Skutočným dôkazom by bolo video s natočenú Marťan baktérií. Môžu poslať mikroskop - pozerať sa či sa baktérie hýbe, "povedal Jospeph Miller z USC Keck School of Medicine.

"Na základe informácií, ktoré sme získali, som si na 99% istý, že tam život." Budúce misie na Mars by v tom mali urobiť jasno.

Ohliadnutie do histórie

Sonda Viking na povrchu Marsu pôvodne vykonala niekoľko testov pre detekciu života na mikrobiálne báze. Autorom prvého pokusu bol Dr. Gil Levin, Ph.D. (NASA / sonda Viking):

Mikroorganizmy dýchajú rovnako ako vy alebo ja, alebo čokoľvek iné a vylučujú oxid uhličitý.
Takže sme vzali malú vzorku pôdy a dali sme ho do malej nádoby, kde sme ho po sedem dní neustále sledovali, aby sme videli, či sa v nádobe nevytvárajú bublinky. Výsledok testu bol k nášmu prekvapeniu pozitívne. Potvrdil vtedy prítomnosť života z hľadiska kritériách schválených NASA.

Ďalší test na prítomnosť organických látok na povrchu Marsu bol však negatívny. Dr. Levin ale uviedol, že tento druhý test sa nevyznačovala takou presnosťou a citlivosťou, ako ním navrhnutý test. Dr. Levinom navrhnutý test vyžadoval, aby vo vzorke pôdy bolo prítomných aspoň 30 baktérií, kdežto druhý test vyžadoval prítomnosť 3000000 baktérií, ako kritérium pre život.

Dr. Levin vtedy sám uviedol, že výsledky oboch testov uznáva za relevantné, a že to môže naznačovať to, že mikrobiálny život na Marse nie je tak koncentrovaný, aby ho ďakovali mikrobiálnej analýza, ktorej test navrhol jeho kolega.

NASA to vtedy pre verejnosť uzavrela s tým, že na Marse žiadne organické látky nie sú a teda sa na Marse život nevyskytuje. Dr. Levin s NASA na túto tému viedol nejeden spor.

podobné články