Numerológia a jej význam

7894x 04. 12. 2020 1 čitateľ
3. medzinárodná konferencia Sueneé Universe

Numerológia čiže mágia čísel je vedľa astrológia jednou z najstarších okultných vied. Bola používaná už pred viac ako štyrmi tisíckami rokov. Prešla svojím vývojom a každý národ mal svoju vlastnú numerologickú teóriu, ktorá sa s vývojom ustálila.

Tajomstvo numerológia odhaľuje osud človeka. Jeho odhalenie láka ľudí už odnepamäti. Dátum narodenia obsahuje informácie o našom charaktere a životnej ceste, ktorú sme si zvolili. Za otca numerológie je považovaný matematik a filozof Pytagoras, ktorý žil v južnom Grécku v šiestom storočí pred Kristom. Náš život sa odvíja v deväťročných cykloch, každý cyklus pod jedným číslom a ďalej každý rok pod iným číslom - od deviatky k jednotke. U každého človeka je jedinečný, podľa celého dátumu narodenia.

numerológia

Numerológia dáva každému číslu nášho dátumu narodenia individuálne hodnotu, vlastné emočné kvalitu a energiu. To nám umožňuje spoznať našu osobnosť a odpovedať si na otázku "Kto sme?". Poskytuje nám informácie o našich silných a slabých stránkach ao tom, ako je najlepšie zvládnu a využiť. Porovnanie s číslami v dátume narodenia iných ľudí nám pomôže nájsť to, čo nás spája, i to, v čom sme iní. Numerológia pomáha človeku nájsť sám seba, obrátiť sa do svojho vnútra a vziať život do vlastných rúk. Záleží len na nás samých, ako sa nimi budeme riadiť, a ako ich dokážeme využiť.

ŽIVOTNÉ ČÍSLO

Číslo, ktoré vystihuje naše povahové rysy a ukazuje nám správnu životnú cestu, je životný čiže osudové číslo. Získame ho súčtom celého dátumu narodenia a redukujeme na čísla 1 - 9, pričom čísla 11 a 22 sa neredukujú.

Príklad:
Dátum narodenia: 15. 8. 1969
Životné číslo je: 1 + 5 + 8 + 1 + 9 + 6 + 9 = 39 = 3 + 9 = 12 = 1 + 2 = 3

ČO O NÁS PREZRADIA ŽIVOTNÉ ČÍSLA, NÁJDETE V nasledujúcom prehľade:

ŽIVOTNÉ ČÍSLO 1

Človek s týmto životným číslom má sklon k vodcovstvu. Je aktívny a tvorivý. Dominantné a vďaka svojim riadiacim schopnostiam dosiahne uznanie a možno aj spoločenského postavenia. Je však potrebné venovať viac času druhým ľuďom. Pozor na nadradenosť a tvrdohlavosť. Ostatní si to môžu zle vysvetliť a obrátiť sa k nim chrbtom. To platí aj pre rodinný život. Malichernosti a nepochopenie vedú k zbytočným konfliktom a osamelosti.

typické vlastnosti čísla 1: individualita, samostatnosť, podnikavosť, túžba, aktivita, egoizmus, energie, nápad, nezávislosť, priekopník, iniciátor, vodcu, odvaha.

ŽIVOTNÉ ČÍSLO 2

Táto osoba je láskavá. Vyniká veľmi dobrou intuíciou, ktorú môže využívať pri svojej činnosti. Je dobré načúvať druhým, mať trpezlivosť a učiť sa umenie diplomacie. Od partnera potrebuje oddanosť. Dôležité sú vzťahy, priateľstvo a partnerský život. Dokáže dobre zmierovať osoby, ktoré sú v spore. Má úspech v spolupráci s druhými. Zle sa vyrovnáva so stresom. Potrebuje okolo seba pokoj a pohodu, inak sa stane roztržitou a nervózny.

Typické vlastnosti čísla 2: primárne citové potreby, vyčkávanie, domov, rodina, zdieľanie, podporovanie, kompromis, opozícia, reakcie, bezpečie, vnímavosť, takt, diplomacia.

ŽIVOTNÉ ČÍSLO 3

Táto osoba je tvorivá, originálna a má dobrú obrazotvornosť. Neznáša nudu. Rada spolupracuje s druhými ľuďmi. Vyniká osobným kúzlom a vtipom. Je kritická k druhým, a preto je potrebné sa učiť určité diplomaciu. Často sa stáva, že lepšie pracuje pod vplyvom stresu. Je vynaliezavá a nápaditá pri riešení problémov. Ľahko nadväzuje kontakty a dobre sa pohybuje v spoločnosti. Pozor na zbrklosť, niektoré rozhodnutia môžu byť nesprávneho užívania.

Typické vlastnosti čísla 3: predstavy, konštruktívne, plodnosť, tvorivé vyjadrenie, zábava, prejavenie sa, rozhodnutie, nasledovanie, osobitosť, plánovanie, projekty, záujmy.

ŽIVOTNÉ ČÍSLO 4

Dosiahne pracovné úspechy vďaka svojej vytrvalosti a systematickej práci. Dôležitá je dôslednosť a poriadok. Táto osoba je praktická a konzervatívny. Nemá chuť na zmeny, aj keď nemá rada monotónny život. Je zvyčajne fyzicky zdatná a preto dáva prednosť činnostiam, kde uplatní fyzickú silu a obratnosť. Je pracovitá. Potrebuje istotu vernosti partnera.

Typické vlastnosti čísla 4: práca, povinnosti, zázemie, stereotyp, cvičenie, praktickosť, zakorenenosť, stabilita, zakotvenie, puto, základňa, zmysel pre detaily.

ŽIVOTNÉ ČÍSLO 5

Táto osoba potrebuje pohyb, zmeny a rada cestuje. Vyhľadáva slobodu a dobrodružstvo. Je prístupná novým veciam a myšlienkam. Je ambiciózna, avšak veľmi citlivá a vyhýba sa rutine a nude. Imponujú jej ľudia, ktorí si dokážu stáť za svojím názorom. Je nutné udržať si rovnováhu v citovej, profesionálnej a finančnej oblasti. Nemá rada pravidlá a obmedzenia a nemožno ju k ničomu donútiť. Pokiaľ je presvedčená o správnej veci, dokáže bojovať za druhých. Často sa tak môže ocitnúť sama na bojisku.

Typické vlastnosti čísla 5: vytváranie priestoru, sloboda, zmena, oslobodenie od pút, zdvihnutie kotvy, hľadanie cesty, expanzia možností, cestovanie, nevšednosť, dobrodružstvo, rozšírenie hraníc, pružnosť.

ŽIVOTNÉ ČÍSLO 6

Veľmi často bude pred voľbou a je potrebné sa dobre rozhodovať tvári v tvár vznikajúcim príležitostiam. Partnerstvo, rodina, domov sú základom pre úspech. Rada pomáha druhým. Potrebuje partnera, ktorý splní jej predstavy. Túži po harmonizácii vzťahu. Je však potrebné nájsť ochotu k ústupkom. Pravidelnejšie sa venovať zdraviu. Kladie dôraz na materiálnu stránku života. Je veľmi dôležité si ujasniť, čo je dobré a čo je zlé a pochopiť, že zmyslom prekážok je posilniť a preveriť vôľu. Dôležité je uznanie a láska, ktoré rozvíja jej sebadôveru.

Typické vlastnosti čísla 6: potreba milovať a byť milovaný, zrkadliť sa v druhých, odozva, pohoda, harmónia, súlad, obdiv, príťažlivosť, užívať si, partnerstva.

ŽIVOTNÉ ČÍSLO 7

Táto osoba dáva prednosť duševnej práci. Potrebuje pre svoj život priateľstvo. Manželstvo môže byť neľahké, pretože chce byť nezávislá. Dochádza k nečakaným zmenám v živote. Nič nerobiť silou. K úspechu je potrebné dobre vnímať druhých a rozvíjať sebadôveru. Priateľstvo a vzťahy hrajú hlavnú úlohu. Realizácia materiálnych cieľov je obtiažna, aj keď peniaze prichádzajú nečakaným spôsobom. Môže sa objaviť sklon k duchovnému životu alebo veľké cesty. Dobre na nej pôsobí vidiek, hory alebo more. U tejto osoby sa môže prejaviť liečiteľské nadanie.

Typické vlastnosti čísla 7: sebakritika, poriadok, odmietnutie, prekonávanie prekážok, prísnosť, bariéra medzi súkromím a okolím, hľadanie zmyslu, introspekcie.

ŽIVOTNÉ ČÍSLO 8

Táto osoba je ctižiadostivá. Túži po moci a peniazoch. Riskantné cesty jej prinesú úspech. Problémom je niekedy nedostatok odvahy, odolnosti a duševnej rovnováhy. Má dobré riadiace a organizačné schopnosti. Je húževnatá, vytrvalá, ale konzervatívny. Pre túto osobu je dôležité pochopiť rovnováhu v životnej existencii. Je potrebné pochopiť príčiny a následky. Je potrebné udržať v rovnováhe dávanie a branie, materiálny majetok neprinesie pokoj, ani uspokojenie, pokiaľ nebude k prospechu ostatným. Má silný charakter a vôľu prekonávať prekážky.

Typické vlastnosti čísla 8: dosiahnutie vysnívaných cieľov, úspech, realizácia, zakončenie, vyriešenie, naplnenie, citové alebo hmotné obohatenie, obchodovanie, organizácie, prosperita, ctižiadosť, hojnosť.

ŽIVOTNÉ ČÍSLO 9

Táto osoba hľadá ideál. Bude podnikať cesty, aby získala skúsenosti a stretnutia s významnými ľuďmi. Má veľkú vnútornú silu zvládnuť všetky úskalia. Niekedy si neuvedomuje hĺbku svojej múdrosti. Nie je pre ňu nutné veľké materiálne zabezpečenie. Láska, úprimnosť a priateľstvo, to je veľmi dôležité. Potreba dávať mnohé zo seba v prospech druhých. V dospelosti sa môže objaviť nečakaný úspech a možnosť realizovať veľké plány. Má príležitosti na komunikáciu so širokou verejnosťou tu aj v zahraničí. Pozor na sklon k ilúziám, vypätej citovosti, náladovým a prehnaným reakciám.

Typické vlastnosti čísla 9: odpočinok, fyzická slabosť, očista, odovzdanie sa, rekapitulácia, koniec cyklu a príprava na nový, zjednotenie, upratovanie, vďačnosť, odpustenie.

ŽIVOTNÉ ČÍSLO 11

Človek so životným číslom 11 býva inteligentný a ambiciózny. Môže dosiahnuť veľkého úspechu, ale i krachu. Je nadaný a má odvahu realizovať svoje sny za každú cenu. Dovedie využívať inšpirácie z okolia. Je tu však potrebné trpezlivosti a vyrovnanosti. Je potrebné sa naučiť správne hodnotiť svoje emócie a otrasy.

Typické vlastnosti čísla 11: netrpezlivosť, tvrdosť a nezmieriteľnosť. Dávajte si pozor na stresové situácie a márnotratnosť.

ŽIVOTNÉ ČÍSLO 22

Táto osoba je stvorená pre kolektívne činnosti. S realistickým rozumom je schopná budovať úspešnú kariéru. Osobný život býva väčšinou na druhom mieste. Schopnosť predvídať budúcnosť v širších súvislostiach dokáže vytvárať veci k všeobecnému úžitku. Pri inšpiráciu je dobré načúvať svojmu vnútornému hlasu.

Typické vlastnosti čísla 22: nesústredenosť, zasnenosť, veľká fantázia, empatia, prepínanie sa. Dávajte si pozor na duševné preťaženosť.

Ak sa chcete v numerológii lepšie orientovať, dopočujeme vám knihy z nášho eshopu Sueneé Universe

Penny McLean: Numerológia a osud

Vypočítajte si svoj osud! Predstavuje tu jednoduchý a každému zrozumiteľný systém, prostredníctvom ktorého možno poznať nielen existujúce a viditeľné štruktúry, ale aj korene a schémy osobného osudu.

Penny McLean: Numerológia a os

Banzhaf Hajo: Symbolika čísel a numerológia

Pre pochopenie života možno využiť tajného učenia zvaného numerológia. Autor v knihe spojil všetky dostupné informácie sa symbolikou čísel od Biblie, cez tarot, astrológiu až po moderné psychológiu.

Banzhaf Hajo: Symbolika čísel a numerológov

 

 

podobné články

Napísať komentár