ozubené kolesá

24. 07. 2022

Keď sa pozeráme do histórie, stále sa nám z čias školských lavíc vkráda naučená myšlienka, že naši predkovia boli istým spôsobom menejcenní, neznalí, neskúsení a v niektorých prípadoch snáď aj hlúpi. Naše predstavy o minulosti sú deformované víziou, že svet sa rozvíja lineárne od jednoduchého k zložitému, od primitívneho ku komplexnému ... Aké je potom zdesenie, keď naše pýcha sa stane príslovečným pádom, lebo cez PROPS času sa k nám dostanú veci, ktoré by mali byť , podľa nášho súdu, vymožeností až tzv. modernej doby.

 

 

podobné články