Pestujme si svoju ženskosť

6753x 13. 05. 2019 1 čitateľ

Pre každú ženu znamená úspech niečo iné. Niektoré z nás uprednostňujú svoj vzhľad, iné zase pomoc a starostlivosť o druhých, a niekto pokladá za úspech mať úžasnú profesionálnu kariéru. Niekomu stačí byť dobrou matkou, iné preferujú úspech v podnikaní. Každá žena je skrátka iná. Vo všetkých prípadoch je však dôležité, aby sme zostali samy sebou - ženami so všetkým. Skrátka Pestujme svoju ženskosť. Dôležité je nájsť si cestu sama sebe.

Majte sa rada. Zdravé sebavedomie predstavuje kladný vzťah k sebe samej. Sebavedomie je spojené so sebadôverou, dôverou vo vlastnú hodnotu, Dôverou vo vlastné schopnosti. Súčasne je prijatím vlastných nedostatkov. Najlepšie, čo môžete urobiť pre svoje šťastie je naučiť sa mať sa rada. Mať sa rád rovná sa byť na prvom mieste vo svojom srdci.

Zásady sebaúcty a zdravého sebavedomia

Sebaúcta je kladným vzťahom človeka k sebe samému. Nejde o odmietanie reality, prehnanú sebakritiku, sebaobviňovanie ani snahu presvedčiť sám seba o tom, že som bezchybný a dokonalý. Práve naopak, ide o to prijať sám seba, aj so svojimi nedokonalosťami. Napriek tomu či práve preto mať sám seba rád a mať k sebe úctu. Dokonalý totiž nie je nikto.

Je dôležité si uvedomiť:

1) Ja som vlastníkom svojho života. Nie som tu preto, aby som plnila priania iných. Nemusím žiť podľa očakávania iných. Ja som ja, mám svoje pocity, postoje, skúsenosti a vlastnosti. Nehanbím sa za nich. Dokážem je brániť voči ostatným. Nevadí mi, že sa nezavďačím každému.

2) Nikomu nepatrím, len sama sebe. Nie som prostriedkom k cieľom ostatných. Som súčasťou svojej rodiny, ľudskej spoločnosti, party priateľov napriek tomu som jedinečná ľudská bytosť.

3) Mám svoje myšlienky, pocity, postoje a hodnoty, Ktoré uznávam. Nemám problém je prezentovať, ale nikomu ich nenútim. Rovnako tak si nenechám nútiť myšlienky, pocity, postoje a hodnoty iných.

4) Áno, Ľudia sa ku mne môžu chovať neslušne a bez rešpektu. Lenže to vypovedá o nich, nie o mne.

5) Nie som obeť. Nemám v úmysle sa obetovať pre iných a nechcem, aby sa iní obetovali pre mňa.

6) Som zodpovedná za svoj život. Som si vedomá svojich úmyslov, myšlienok, postojov, názorov i vyznávaných hodnôt. Premýšľam o svojom konaní. Uvedomujem si svoje činy. Vnímam svoje pocity.

7) Vážim si sama seba. Viem, že mám svoju hodnotu rovnako ako akákoľvek ľudská bytosť. Mám sebaúctu. A tá je vzácnejšie ako akákoľvek krátkodobá odmena za jej zradu. Načúvam hlavne sám sebe. Riadim sa svojimi pocitmi a intuíciou. Bránim svoje myšlienky pred ostatnými. Som ochotná načúvať ostatným, rešpektujem ich pocity, myšlienky a názory, to však neznamená, že s nimi musím súhlasiť.

Ako byť šťastná

Ak ste typom ženy, ktorá považuje za svoju životnú rolu materstva a starostlivosti o deti, potom je dôležité dodržiavať jednoduché zásady, ktoré prospejú nielen vám, ale zrejme aj deťom a partnerovi, naučte sa nedávať ostatné na prvé miesto pred sebou samotnou. Ak niečo dlhodobo chcete, porozprávajte sa o tom s partnerom alebo si to Presaďte v rodine. Zaujímajte sa o manžela. Často sa stáva, že pre deti prestaneme myslieť nielen na seba, ale aj na svoj náprotivok. Predchádzajte problémom v dlhodobom partnerstve a zaujímajte sa o svojho muža, urobte mu niečím radosť a občas ho pochváľte.

Poslednou dôležitou vecou je starať sa o seba. Urobte zo seba ženu so všetkým. Každá v sebe máme iskru, o ktorú sa treba starať, aby nie je vypálená. Zamyslite sa nad tým, ako by ste sa cítila najlepšie, nájdite si koníček, cvičenie alebo nový kurz. Starajte sa o svoj zovňajšok i dušu.

Chcete si vybudovať sľubnú kariéru? Podnikanie vyžaduje veľa času a tvrdšieho správania. Mnoho úspešných žien sa dnes pohybuje v prostredí manažérov a iných úspešných mužov. Často sa učíme, ako konať "tvrdo" a stáť si za svojím. Ak podnikáte, ste na tom asi podobne. Ako si ale po dlhej dobe zachovať svoje ženstvo a neprísť o svoju prirodzenosť? Pokiaľ vo vašom bežnom dňu prevažuje mužská energia, doplňte ju vo zvyšku dňa energiou ženskú. Obliekajte sa žensky, ale hlavne starajte o svoju ženskú časť duše. Nechajte hovoriť svoje podvedomie a zistite, čo potrebujete, aby ste bola opäť jemnú bytostí. Starajte sa o partnera, o deti, nájdite si čas na spoločné chvíle. Zájdite si občas na masáž alebo do ženských kolektívov. Nájdite si literatúru, ktorá Vás posunie ďalej, urobte romantické prekvapenie a nebojte sa byť ozajstnou zraniteľnou ženou.

Tým, ako sa k sebe správate, nevedome vyžarujete svoj úspech do svojho okolia.

Ako mať rada svoje telo

Najdôležitejšia vec, ktorú musíte urobiť, je cítiť sa dobre vo svojom tele. Mnohí z nás sa o neho nestarajú. Prejedáme sa, veľmi sa nehýbe. Musíme si uvedomiť, že je potrebné, aby bolo naše telo zdravé. Jedine tak sa budeme dobre cítiť a budeme šťastní.

Mnohé z nás sa nerady na svoje telo pozerajú. Pri pohľade do zrkadla vidí okamžite súpis nedostatkov. Ale nie je to o tom mať dokonalé telo, je to o tom naučiť sa milovať svoje telo. Naše telo je nevyhnutné pre každý čiastkový kus života, potrebujeme ho pri práci, štúdiu, výchove detí, na dovolenke. Preto by sme si mali viac uvedomovať, že ho máme a viac sa o neho starať. Či už výživou, masážou, cvičením alebo zaslúženým odpočinkom.

Ako mať zrovnané emócie

Spôsob akým premýšľame o veciach, aký z nich máme pocit, je zakorenené hlboko v nás. Preto si musíme dávať veľký pozor na to, aký vzťah máme k veciam a ľuďom okolo nás a aký na naše telo majú vplyv. Mnohí z nás majú zdravotné problémy, a ak zmena stravy, prostredia alebo práce nepomôže, sú na vine často naše osobné bloky vnútri nás.

Pre ženy je samozrejmosťou postarať sa o všetky ostatné skôr a svoje vlastné potreby odsúvať stále ďalej. Je však nutné sa na chvíľu zastaviť a popremýšľať nad tým, čo nás ťaží, trápi, s čím sme sa nevyrovnali a nie je to ešte úplne za nami. Často to vieme, ale je príliš provokačnou sa pustiť do tak nepríjemného pocitu, problému vnútri nás a znova ho rozdúchavať. Jednoduchší spôsob však nie je. Je nutné sa s týmito pocitmi vysporiadať raz pre vždy.

Dôležitá rada na záver

Mnoho žien považuje míňanie za seba za zbytočnosť a hýrenie. Urobte si aspoň raz za mesiac na seba čas a zájdite na masáž alebo na kozmetiku. Dôležité je vedieť si urobiť radosť a myslieť na seba.

podobné články

Nechaj odpoveď