prirodzený pôrod

1 12. 03. 2023
5. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

Ako prirodzený pôrod je chápaný fyziologický pôrod, do ktorého sa rutinne nezasahuje. Dôraz je kladený na slobodnú voľbu ženy ako a kde priviesť na svet svoje dieťa s ohľadom na najmodernejšie poznatky vedy. Žena má právo si zvoliť miesto a okolnosti pôrodu bez nutnosti si svoje rozhodnutia obhajovať. Žena má právo na informácie od skúsených žien - matiek.

Prirodzený pôrod je, podobne ako milovanie ženy so svojim mužom, intímna záležitosť. Žena potrebuje pre pôrod kľud a možnosť sa plne sústrediť na seba a svoje dieťa vo vhodnom (intímnom a pre ňu bezpečnom) prostredia. Rutinné vyšetrenia, ruch v miestnosti, pohyb cudzích ľudí, ruší ženu od koncentrácie na seba a svoje rodiace sa dieťa.

Prirodzený pôrod je transformácia ženy v matku. Dochádza k zmenám tak fyzickým tak psychickým. Prirodzený pôrod v úplnom pokoji je ako intenzívny meditácie, počas ktorej sa môžu uvoľňovať silné emočné bloky z minulosti (vízie, spomienky, emotívny sny).

Počas prirodzeného pôrodu sa uvoľňujú podobné hormóny ako pri milovaní. dokumentárny film Pôrod ako orgazmus porovnáva skúsenosti žien, ktoré sa rozhodli rodiť prirodzene bez zbytočnej intervencie doktorov a riadený pôrod pod drobnohľadom lekárov a ich prístrojov. Upútavka na film.

Pôrod v pôrodniciach pod drobnohľadom prístrojov a doktorov (mužov) je v západnej spoločnosti trendom posledných cca 30 rokov. Ako hlavný dôvod sa uvádza trend nízkej novorodeneckej úmrtnosti. Pritom podľa skúseností pôrodných asistentiek, ako je napr. Ivana Konigsmarková, je väčšina žien schopná porodiť prirodzene sama - maximálne s podporou skúsených pôrodnej asistentky. Intervencie lekárov má zmysel len vtedy, ak nastanú komplikácie.

Prirodzený pôrod = normálny pôrod

podobné články