Satanizmus (1. Diel)

7432x 16. 12. 2016 1 čitateľ

Keď budeme počuť slovo satanizmus, väčšinou si predstavíme démonmi, obetovanie a mrzačenie zvierat. Koniec koncov dozvedáme sa o tom dnes a denne z rôznych médií a cirkví. Získame tak jednoznačný názor satanizmus = zlo, inými slovami, že ľudia vyznávajúci tento smer sú neschopní milovať, a ide im len o to, ako čo najviac pošpiniť a znesvätiť kresťanstva. Ako však satanisti vnímajú sami seba?

Satanisti považujú Diabla za protivníka či Odporca. Bojujú tak proti status quo (súčasnému stavu), ktorý sa nesie, ako sami veria, v duchu krátkozraké mysli človeka, ktorý je poháňaná stupiditou a ignoranciou, ktoré sa šíria dnešnej spoločností ako rakovina. Namiesto toho teda vyzdvihujú inteligenciu, objektivizmus, individualitu a zdravý rozum, ktorý sa spája s určitou dávkou egoizmu.

Z individualizmu tiež vychádza presvedčenie, že len človek dokáže kontrolovať svoj život, Boh ho tak v žiadnom prípade nedokáže pre ľudí urobiť lepším. Ak sa, napríklad, pozrieme na Santu Clausa alebo na nášho Ježiška, panuje tu všeobecné pravidlo: ak nebude daný jedinec v túto bytosť veriť, nepoctí ho svojou návštevou a ani ho ničím neobdaruje. Satanisti tvrdí, že týmto spôsobom fungujú všetky náboženstvá, teda niečo za niečo, až na satanizmus. Neverí v nič, čo nejde vidieť, vrátane Satana. Tvrdí, že to odporuje racionalizmu.

Ponúka sa tak otázka, prečo sa tomuto smeru hovorí satanizmus? Odpoveď by sme našli, ako tvrdí samotní vyznávači tohto smeru, v histórii náboženstva, kde sa po celý čas vyzdvihovala iba viera a poslušnosť. Individualita a racionálne uvažovanie boli naopak považované za zlé. Dôkazy o tomto tvrdení môžeme nájsť napríklad v tom fakte, že ešte celkom nedávno cirkev pálila a zakazovala knihy, ktoré nejakým spôsobom provokovali a odporovali všeobecnému dogme. Satanizmus naopak odlišnosť podporuje a vyhľadáva. Preto je Satan označovaný za protivníka či opozícii voči tmárstva.

moderné satanizmus

Vznik satanizmu je datovaný do hlbokej minulosti. Má mnoho podôb. Uctievanie diabla a démonov. Praktizovanie čarodejníctva a uzatváranie paktu so Satanom, výmenou za nadľudské schopnosti. Voodoo a nekromancia či dokonca pohanstva, a to v tom prípade, keď je jedinci daná moc práve skrze Diabla. Moderné, súčasný satanizmus sa však neriadi ani jedným z vyššie uvedených smerov.

Počiatky moderného poňatia satanizmu sa datujú od roku 1966, kedy si Anton LaVey oholil hlavu, vykonal rituál a oznámil vznik cirkvi Satanovej. Hlavná myšlienka spočívala v tom, oponovať západnému poňatie kresťanstva a spoločenským represiám za používanie prirodzeného inštinktu a túžob.

Filozofiu cirkvi Satanovej ovplyvnili tieto diela:

- Aleister Crowley, Thelémské opátstva a kniha Magick

- Cynické, anti-teologickej názory Friedricha Nietzscheho

- Objektivizmus Ayny Randové

- Phineas Taylor Barnum a jeho moderný spôsob hlasné propagácie

- Brutálne realita spisov autora, ktorý vystupoval pod pseudonymom Ragnar Redbeard

Ale späť k LaVeye. Na začiatku šesťdesiatych rokov, ešte pred založením Cirkvi Satanovej, usporiadal vo svojom viktoriánskom dome polnočnej čiernej omše. O jeho aktivity prejavilo záujem mnoho vysoko postavených osôb, čím mu zabezpečili akýsi štatút miestnej legendy, práve preto založil už spomínanú cirkev.

V roku 1969 napísal LaVey satanské bibliu, čo je základný kameň moderného satanizmu. Predalo sa jej viac než milión výtlačkov a bola preložená do niekoľkých svetových jazykov.

Cirkev Satanova sa v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch tešila veľkej obľube. Navštevovali ju tiež známe osobnosti.

Rok 1975 sa pre Cirkev Satanovu niesol v duchu veľkých zmien. Začala sa totiž štiepiť na niekoľko odnoží.

Bol to aj rok, keď sa jeden z vysoko postavených členov cirkvi odtrhol a založil Chrám Setha. Svoj akt obhajoval tým, že LaVey už v Satana veľmi neverí, berie ho skôr ako metaforu. LaVey videl Diabla skôr ako temnú silu prírody, ako nadprirodzenú bytosť.

Medzi rokmi 1970 a 1992 napísal LaVey ďalšie tri knihy: Satanská čarodejnice, satanistické rituály a Diablov zápisník.

V osemdesiatych rokoch ovládla Ameriku panika prameniace z rozširujúceho sa povedomie o satanizmu. Táto téma bola predmetom talk show, spravodajských relácií a novinových článkov. Písalo sa v nich, že sa po zemi potulujú satanističtí sérioví vrahovia a otvárajú sa škôlky, ktoré vedú príslušníci kultu Diabla a kde sa majú následne deti zneužívať a obetovať. Celá záležitosť nabrala takých rozmerov, že sa do toho zapojila aj samotná FBI. Jej vyšetrovanie však nepreukázalo, že by sa niečo také dialo.

Po vydaní Diablova zápisníku v roku 1992, natočil LaVey film s názvom Speak of the Devil, čo bol vlastne dokumentárny film o ňom samotnom, históriu satanizmu a jeho Cirkvi. Vyzeralo to, že sa vďaka tomuto snímku záujem o satanizmus o niečo zvýšil, avšak ten pravý boom nastal až v roku 1996.

V roku 1996 totiž vydal vynikajúci umelec Marilyn Manson album Antichrist Superstar, čo viedlo k nebývalej vlne záujmu o satanizmus, najmä medzi príslušníkmi takzvaného gotického hnutie, ktoré bolo viac-menej záležitosťou dospievajúcej mládeže. Mnoho mladých ľudí vyhlasovalo seba samého za satanistov, ale skôr než aby nimi skutočne boli, maskovali tým svoju rebéliu voči kresťanstvu a rodičom.

Avšak tak ako tak, pre Cirkev Satanovu to boli zlaté žatvy. Žiadosti o členstvo sa len množili. Iróniou však bolo, že práve počas najväčšieho boomu LaVey zomrel, a to na zlyhanie srdca vo svojom dome v noci 27.10 1997.

Cirkev Satanova po LaVeyovej úmrtí

Nebolo prekvapením, že skon zakladateľa cirkvi fungovania komunity satanistov na nejakú dobu pozastavil. Objavilo sa tiež veľa jedincov, ktorí sa snažili o demystifikácii a odhalenie súkromného života LaVeye, cirkev nevynímajúc.

V jeho odkaze sa nakoniec rozhodla pokračovať Karla LaVeyovej (Antonova najstaršia dcéra) a Blanche Bartoňová (bola autorkou jeho biografie a tiež matkou jeho syna); obidve sa pasovali do pozície najvyšších kňažiek Cirkvi Satanovej. Blanche sa však po tejto jednotnej dohovore vytasila s poslednou vôľou LaVeye, v ktorej sa uvádzalo, že cirkev, všetok majetok a práva na Antonovy knihy pripadajú ich spoločnému synovi (volal sa Xerxes).

LaVeyovej dcéra Karla túto vôľu napadla s tým, že ju jej otec písal na smrteľnej posteli a pod vplyvom silných liekov. Blanchina závet tak bola zdiskreditovaná a muselo byť uzavreté nové vyrovnanie.

Karla potom otcov odkaz prenášala pomocou prednášok na univerzitách, účasťou v televíznych reláciách a rádiách.

V roku 1999 sa rozhodla založiť "Prvý Cirkev Satanovu", ktorá ideologicky nadväzovala na Cirkev Satanovu.

Blanche teraz prebýva v San Diegu a už naďalej sa nezaoberá administráciou Cirkvi Satanovej. Cirkev v súčasnosti funguje online, stránky sú oficiálne umiestnené v New Yorku, ale v San Franciscu stále existuje PO Box, kde Blanche chodí súkromná pošta.

Po LaVeyovej smrti v roku 1997 sa vynorilo nespočetné množstvo ďalších odnoží satanistických kultov, väčšina z nich sa však obmedzuje len na internet.

SATANIZMUS DNES

Satanizmus bol, je a bude o individualizmu, jeho priaznivci tak nehľadí na súčasnú "korektný" politiku. Je to tak trochu klišé, ale platí stále: ak sa chcete stať satanistom, nesmiete sa združovať v žiadnych organizáciách. Iba vy sami si riadite svoj život.

V najbližších dielach: prejavy satanistov v kultúre, politike a spoločenskom živote, deväť satanistických hriechov, deväť satanistických základných vyhlásenie, jedenásť satanistických zásad a kopu ďalších tém.

satanizmus

Ďalšie diely zo seriálu

Nechaj odpoveď