Mimozemská hrozba

V tejto sérii je celkom 3 článkov
Mimozemská hrozba

"Ahoj Jeff, (Zrejme ide o Jeffa Rens - pozn. Prekl.)

pripájam prekvapujúce svedectvo od Carol Rosin z Projektu Disclosure (Stevena Greer). Všimni si dátum, ktorý je v dostatočnom predstihu pred 11. septembra 2001 a následnými udalosťami. Zaoberá sa tu tajnú vesmírnu zbrojný agendou, pod rúškom štyroch falošných hrozieb - konkrétne ruskú hrozbou (vrcholiaci v Star Wars), hrozbami terorizmu (syn Hviezdnych vojen), nasledujúce hrozbou vplyvu asteroidu a konečne nepriateľskými mimozemšťanmi. "