Skryté chodby pod Veľkou Pyramídou?

3 15. 01. 2023
5. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

Egyptológ Dr. JO Kinnaman na začiatku dvadsiateho storočia vyhlásil, že sa mu podarilo rozlúštiť kódy v manuskripty, ktoré naznačovali, že existuje ešte jeden tajný vchod do Veľkej pyramídy v Gize. Na základe dekódovaných inštrukcií a zložitých kódov, vyhlásil, že bolo možné na plošine Giza nájsť podzemný priestor. Stalo sa tak v roku 1936.

Dr. Kinnaman popísal niekoľko vnútorných miestností, v ktorých boli nájdené záznamy z Atlantídy a antigravitačné stroje, ktoré boli použité ku konštrukcii Veľkej pyramídy.

Následne Dr. Kinnaman vyhlásil, že manuskripty, ktoré našiel, tvrdili, že Veľká pyramída bola postavená pred viac ako 35000 rokmi a nikdy neslúžila ako hrobka kráľa.

Záhadný dokument možno nájsť on-line. V roku 1976 skupina nasledovníkov Kinnaman išla v jeho šľapajach a našla už spomínané priestory. Táto skupina priestory zdokumentovala na mikrofilm. Počas výskumu objavili ďalšie zaujímavosti: dôkazy o prítomnosti ET, ich návštevách a podzemných civilizáciách.

V dokumente je okrem iného spomenuté, že dôvod sa obávať, že takto citlivé informácie nebudú zverejnené, pretože oficiálna veda by sa ocitla v nepríjemnej pozícii. Bude veľká snaha všetko utajiť.

osobné dodatok

Existencia komplexu podzemných chodieb bola priznaná Zahi Hawass v 90. rokoch 20. storočia. O rovnakom komplexu sa zmieňuje aj grécky historik Herodotos. Inými slovami, je dosť pravdepodobné, že Kinnaman skutočne niečo objavil. Bohužiaľ doterajšia prax Zahi Hawass bola zamiesť stopy a až potom k tomu pustiť verejnosť.

V nedávnej minulosti boli vykonané prieskumy Francúzkou skupinou egyptológov, ktorí robili rôzne merania vrátane prieskumných vrtov vo Veľkej pyramídy. Z výslednej správy je možné konštatovať, že je dôvod sa dominovať, že v pyramíde sú skutočne ďalšie (skryté) priestory.

Po tom čo bol v roku 2011 Zahi Hawass zosadený zo svojej funkcie Generálneho tajomníka Najvyššej rady pre pamatáky Egypta, vyhlásil, že vie o ďalších priestoroch vo Veľkej pyramíde, ktoré by stálo za to hlbšie skúmať.

V jednej z tzv. Ventilačných šácht (nikdy k ventilácii neslúžili) bol v roku 2012 vykonaný ďalší prieskum soundu džed. Tá objavila za dverami, Do ktorých prevŕtali malý otvor a vsunula sondu, stopy po nejakých symboloch a ďalšie zatvorený priestor.

Mám za to, že technológie, s ktorými disponovali stará civilizácia Egypta (obdobie cca pred 6000 rokmi) sa buď rozpadla na prach a alebo ak z nej niečo zostalo, bola dôkladne ukrytá pre budúce generácie v nádeji, že pomôže pochopiť zabudnuté vedomosti. Bohužiaľ je realita taká, že na získaných vedomostiach a technológiách sedí chorí ľudia.

Zdroj úvodného článku: facebook

podobné články