Smaragdové dosky Thovta

1 25. 07. 2022

Skrývajú sa stále vo Veľkej pyramíde? Poznáte ich? Čítali ste ich?

Prekladateľom originálnych textov bol údajne Dr. M. Doreal, ktorý bol súčasne zakladateľom amerického poriadku Bratstvo bieleho chrámu.

Smaragdové dosky sú opísané ako 12 dosiek zo smaragdu spojených dohromady krúžky zo zlatej zliatiny a zavesené na tyči z rovnakého materiálu. Dosky obsahujú starovekej múdrosti - tajné znalosti s neoceniteľnou hodnotou.

V týchto spisoch sa môžeme dočítať, že staviteľom Veľkej pyramídy bol Thovt (niekedy tiež nazývaný ako Saurid alebo Hermes Trimestigos). Thovt je tiež uvedený ako autor textov na doskách. Podľa textov mali dosky aj pyramída vzniknúť až v dobe 36 000 pred naším letopočtom.

On postavil Veľkú pyramídu nad vchodom do Veľkých siení Amenti, kde ukryl svoje záznamy a tajomstvá.

Smaragdové dosky boli neskôr údajne prenesené do Strednej Ameriky okolo 10. storočia a umiestnené pod oltárom v jednom z najväčších chrámov boha Slnka.

V roku 1925 boli údajne prevezené späť do Egypta a ukryté vo Veľkej pyramíde, kde by mali byť ukryté dodnes.

Veľká pyramída bol chrám iniciácie do veľkých mystérií a stále je.

podobné články