tajomstvo Amenti

313523x 10. 05. 2017 1 čitateľ

Rada by som tu dnes pohovorila o texte, ktorý by podľa môjho názoru nemal ujsť vašej pozornosti - tajomstvo Amenti aneb O čom to všetko je. Autor Petr Penguin v ňom ponúka výťah toho najpodstatnejšieho z verejne publikovanej knižnej série VOYAGERS a ďalej potom z materiálov celosvetovej študijnej skupiny Amenti Projekt.

Ovšem zdroj týchto zásadných informácií je ešte inde: je ním 12 kovových diskov - nosičov dát, ktoré fyzicky existujú a obsahujú zašifrované holografické záznamy o všetkom, čo sa týka nášho vesmíru, o civilizáciách a evolučných zmenách od jeho vzniku pred 950 miliardami rokov (!) a ďalej osahuje aj scenáre možného ďalšieho vývoja. Tieto disky, ktoré sú mimozemského pôvodu, boli pred 246 000 rokmi darované vtedajší pozemskej Uritské kultúre ako ocenenie jej pričlenenie k vesmírnej mierovej zmluve zvanej Smaragdová dohovor.
Ich súčasťou je tiež objasnenie pokročilých technológií, pretože ľudstvo bolo začlenené do spoločenstva Strážcov a ochrancov Univerzálneho chrámového komplexu nášho vesmíru. Nájdeme tu informácie o mechanizme tvorení zakladateľských rás, fyzike univerzálneho jednotného poľa, o zákonoch jednoty a tiež o posvätných spirituálnych vedách a technikách Vzostupu skrze Merkaba tela.

Nemenej zaujímavé sú aj informácie dejepisného charakteru: ako zanikla Lemúrie, čo priviedlo ku skaze Atlantídu, akú skutočnú úlohu v histórii zohrali Thoth, Mojžiš, Hermes, Achnaton, Ježiš alebo napríklad Merlin a mnohí ďalší. Kto v našej súčasnosti stojí na ktorej strane barikády a hlavne - čo je a prečo vznikla Sféra Amenti.

Okrem malých CDT diskov bolo súčasťou tohto daru tiež 12 pečatných štítov, ktoré umožňujú otvoriť hviezdne brany Univerzálneho chrámového komplexu nášho vesmíru. O tieto artefakty, ale nielen o nich, zúrila v dávnej histórii nejedna hviezdna vojna trvajúca celé milióny rokov. Ak by sa totiž dostali do rúk síl vesmírneho Zla - v texte sú označované súhrnným názvom Súperi - veľmi pravdepodobne by došlo k zotročenia nielen našej planéty, ale aj ďalších miest nášho vesmíru. Mnohé civilizácie by sa dostali do područia Zla - a "o tom to dnes všetko je".
Tento text nám pomôže pochopiť, čo je onen dnes tak skloňovaný "vzostup" a prečo sa ľudstvo planéty Zem stalo aktívnym - a nesmierne dôležitým - účastníkom veľkolepého kozmického diania, ktoré sa v súčasnosti blíži k zásadnému rozuzleniu.

Upozorňujem potenciálny čitateľa, že text rozhodne nie je ľahkým čítaním ku krížovke a nedeľné káve a čitateľ sa veľmi ľahko môže utopiť v obrovskom množstve dát, názvov a informácií. Ale čo by sme chceli - hovorí sa tu predsa o dianí v minulých viac ako deviatich stovkách miliardách rokov :-)

A nezabudnite - je potrebné čítať so zdravým odstupom, ale zároveň s otvorenou hlavou!

K ochutnanie ponúkam jednu partiu:

A teraz si predstavme, že všetky tieto energetické matrice DNA všetkých 1728 inkarnátů iba jedného Krista sú "technicky" udržiavané v analogickej multi-planetárny matricu DNA, poťažmo v akomsi prepletenci morfogenetických planetárnych polí všetkých, na evolúciu sa podieľajúcich planetárnych systémov. Môžeme si tak urobiť len hmlistú predstavu o akési ohromnej pavučine-matrixu, pričom morfogenetické pole planéty Tara, domovského miesta ľudskej rasy, je len jednou systémovou časťou tohto vzájomne úplne prepleteného ohromného spirituálneho celku.
A do tejto pavučiny prišiel katastrofálne, zničujúce výbuch. Určite si viete predstaviť, ako bola časť tejto pavučiny, toto planetárny morfogenetické pole, "Roztrhaného na kusy" a ako boli pretrhané jeho väzby na svoje okolie. Myslím, že nie je nutné popisovať, čo to vlastne znamenalo pre jednotlivých inkarnovanej členov Duchovných rodín, keď takto Naslinte došlo k totálnej strate väzieb medzi jednotlivými časťami inkarnovaného Vedomie (najmä taranských Dušou), a tie tak prišli o svoje vzájomné prepojenia a skúsenosti. Jednoducho povedané to zastavilo možnosť evolučného návratu, nádychu či vzostupu inkarnovaných častí Vedomie, pretože boli stratené alebo dezintegrované príslušnosti fragmentovaných častí Vedomie inkarnátů od svojich Dušou a Dušou od svojich Duchov. Proste došlo k pretrhnutie väzieb medzi prvým a druhým a druhým a tretím evolučnom poschodím, čím došlo k zastaveniu evolučného kolobehu. Toľkokrát, na mnohých miestach správne uvádzaná Jednota ľudského vedomia bola hrubo porušené.
Túto situáciu bolo bezpodmienečne nutné riešiť, pretože pre dezintegrované časti Vedomie, teda ľudskej inkarnát, ktorí zahynuli v okamihu katastrofy Tary, to v podstate znamenalo nielen okamžitú smrť fyzickú, ale potenciálne aj smrť duchovné. Premýšľaním nad vtedy vzniknutou situáciou si možno uvedomiť zložitosť tejto situácie, keď táto dezintegrácie sa netýkala všetkých Duchovných rodín, a tých, ktorých sa týkala, sa týkala v rôznej miere zasiahnutí podľa aktuálnej inkarnační situácie v okamihu katastrofy na Tare. Bez ďalšieho komplikovaného výkladu si rovno uveďme, že riešenie vedúce k náprave a opätovné integráciu fragmentovaných Vedomie do svojich Duchovných rodín bolo nájdené v podobe vytvorenie kópie potrebné časti taranského morfogenetického poľa Duchovný kristovskej rodiny, prostredníctvom ktorej sa mohli fragmentované a odlúčené časti Vedomie (odpojené Duša) opätovne prepojiť so svojou Duchovný rodinou. Táto kópia taranského morfogenetického poľa je v prameňoch pomenovaná ako Sféra Amenti a bolo nutné ju umiestniť do prostredia nižšieho evolučného poschodia HU-1 (teda tam, kam prepadli tieto katastrofou postihnutej, fragmentované Vedomie), na s planétou Tara evolučne prepojenú planétu, ktorá bola a dodnes je naša súčasná adoptívna domovská planéta - Zem.

Text Tajomstvo Amenti je možné si stiahnuť na niekoľkých miestach internete (čo sa vám podarí s vynaložením len minima námahy), alebo si ho môžete objednať na adrese autora petr.penguin@mail.com

podobné články

3 komentárov k "tajomstvo Amenti"

  • Slavíček hovorí:

    Zdravím, čítala som niečo z tajomstva Amenti ale ako hviezdne dieťa sa s niektorými informáciami neztotožňujú. Napríklad fakt že Galaktická federácia spoločne s Aštarovci a Plejáďanmi typu Semjase (kontaktujú je Ivo A. Benda a Billy Meier) patrí k nepriateľom. Intuícia je najlepší poradca a už som na nete čítala všeličo a poradí mi čo je pravda a čo nie. Hneď ako som načítala prvú odseku bolo mi jasné že je to nejaká levárna. Ale pozor! Nie všetko čo sa tam píše nie je pravda. Len musím povedať že s Plejáďanmi a Aštar nejaký čas komunikujem a po mojom prebudení mi venujú pozornosť. Vždy keď mi bolo ouvej tak ku ma poslali tak hrejivé energie a vľúdna slová, že ma upokojili ako nič tu na zemi. Takisto sa mi niekoľkokrát na oblohe odclonili. Sú to ONI kto tu pomáha s transformáciou. Sú to ONI kto sa zaslúžil o to že neprebehla invázia Reptíků a iných. A sú to ONI kto sa s nami po Udalosti stretne. Až následne prídu Arkturiáni a ďalšie. A prečo tu sú? Pretože v čase Atlantídy sme SAMI BOLI V galaktickej federácie. A celých tých 12 000 rokov čakajú až duchovne dospejeme a bodou moci sa s nami ako s ich bratmi a sestrami znova zísť. Váženia. Nebyť týchto bytostí tak by Zem bola dávno po nukleárnej katastrofe neobývateľná. Pretože kto v UFO plavidlách deaktivoval jadrové hlavice na mnohých základniach ?! No predsa členovia Galaktickej federácie moji drahí. Viem to, pretože som jeden z nich kto sa sem ako starseed inkarnoval. Moje korene siahajú k Plejádám. Tak som rada, že som Vám to mohla oznámiť. Namaste!

  • Tino hovorí:

    A o čo vlastne išlo v dávnej minulosti tu na Zemi no predsa tá to planéta bola a mala status kolónie pre Lyrans a to pred 387 000 rokmi BC pnl Lyrans kolonizoval planétu skupinou Ludi počte 144 220 ktory tu na Zemi objavila primitívnych ludi a na dobro pozmenili ich genetiku .A ideme dalej pred 225 000 rokmi BC pnl pod vedením Ischwisch plejeme bola kolonizovaná Zem Malone Mars .A to nie je koniec pred 190 000 rokmi BC pnl sa na scénu objavil Ischwisch Pelegon Ako mentor a vodke a veľký vedec Plejariche viedol svojich ložísk 70 000 ludi sem na Zem a založil tú úžasnú spoločnosť ktora vydržala celých 10 000 rokov Klub do doby ked bola zničená vojnou .Určitá časť z tej to kultúry odletel do oblastí Plejaren aby zvysoka čo prežili vojnové besnením Caso sa stali Barbari .Aby sa jedno ho DNA pred 50 500 rokmi BC pnl vrátili ich zdialený potomkovia na Zem a to podobe Ischwisch Atlanta a je ho ženy karyatída a Ako mentora a zakladateľ Gear Atlantis a v tom čase sa objavil Ischwisch Muras Ako veľký vedec a mentor a zakladateľ Gear Mu city pôst Gobi Muras Ako kráľ múdrosti bol titulovaný človek a pravom mu patril najvyššia titul Ischwisch čo znamená staro lyrčine boh viedol svo lud a postavil obrovské Povrchovo mesto Gear MU .A čo viac bolí postavenej ai dva podzemné mesto Alfa a Beta Agharta pod je ho vedením MU spoločnosť rástla a prekvitala .Až do zničením oboch kultúr globálnom vojnovom konflikte pred 9498 BC pnl to ŠÚ rozhodujuce udalostí ktore sa udiali na Zemi .Dávnej minulosti.

  • Tino hovorí:

    Celí ten to článok je tu je podivný Všetky rozhodujuca to tvrdenia Ako si nie Maju hlavu a ňu pätu a ŠÚ mimo realitu .Podľa Figui ma náš vesmír Dern ako sa vola cca 39 miliárd rokov Klub a tvori ho sedom pasov ale ľan jeden je tvorený z hmoty pevných materiál belt rozhodujuca to sedom pásy maju ai ražni veľkosť Štvrtý pás je vesmír ako ho poznáme ŠÚ tam galaxie hviezdy planéty a vSETKO materia a život samozrejme .Prví pas sa vola 1.CENTRAL-CORE. 2 UR-CORE. 3 UR-SPACE. 4 UNIVERSE-BELT. 5 TRANFORMACION-BELT. 6 CREATION-BELT. 7 displacement-BELT .Tie to tri vnutorna a tri vonkajšie pásy nie su tvorené z pevných materiálnych časti jedná sa o jemno hmotne energie a teda nie je možne ich pozorovať a vidiet tie to sedom pásov tvoríme náš vesmír Dern.

Nechaj odpoveď