Majestic 12

Za administrácie prezidenta amerického presidenta Harry S. Trumana bola na jeho príkaz v roku 1947 založená super tajná organizácia známa ako Majestic 12 alebo MJ12. Jej hlavnou agendou je pozorovanie UFO, Likvidácia dôkazov jej prítomnosti pred verejnosťou a získavanie mimozemského materiálu pre reverzné inžinierstvo vo vojenskoprůmyslovém komplexu.