indická histórie

Indická histórie na rozdiel od tej západnej nie je poznamenaná kresťansko politickou cenzúrou. Preto môžeme čítať o udalostiach starých niekoľko desiatok tisíc rokov. Môžeme sa dozvedieť aj interakciu tzv. Západného sveta s indickým svetom - kam sa chodili mnohí múdri učiť.