kolektívne vedomie

Odkiaľ čerpáme naše vedomosti a znalosti? Všetci sme chodili do školy, potom treba ešte na prednášky na vysokej a čítali sme knihy. Bez toho aby sme tomu venovali väčšiu pozornosť, dozvedeli sme sa veľa vecí od rodičov, od priateľov a koniec koncov aj zo médií. Ale to úplne všetko?

Mnohí veľkí myslitelia ako boli napríklad Nikola Tesla, Albert Einstein, vrátane skladateľov Amadeus Mozart, Ludvik van Beethoven sa svorne priznávali, že inšpirácia prichádza kdesi s hĺbke vesmíru. Každý na to mal svoju teóriu. Zhodli sa ale v jednom, že ona inšpirácie nebola ich vlastným výdobytkom, ale prichádzalo to odniekiaľ zvonka...

Dnes tomu mnohí hovoria kolektívne vedomie, morfogenetické pole alebo Akasha.