pretiahnuté lebky

Čím ďalej vyplávajú na povrch mediálneho dvora ďalšie informácie o iných bytostiach, ktoré v dávnej minulosti obývali spoločne s ľuďmi túto planétu. Ich charakteristický vzhľad je spojený pretiahnutú lebečnej klenbou a zväčšenými očnými oblúkmi. Ich pôvod je zatiaľ nejasný. Hlavné náleziská kostrových pozostatkov je v Paracas v Amerike. Menšia skupina sa nachádzala aj v Egypte.