Útok pod falošnou vlajkou

Operácia pod falošnou vlajkou alebo falošná vlajka (anglicky false flag operation alebo falošná vlajka), Prípadne operácia pod cudzou vlajkou je tajná operácia vedená vládou, korporácií alebo inou organizáciou, ktorá je navrhnutá, aby sa javila tak, že je vykonaná niekým iným. Názov je odvodený z vojenského konceptu flying false color, Čiže operáciu vykonanú v iných (národných) farbách ako tie, ktoré má vlajka vlasti. Naproti tomu, operácia pod falošnou vlajkou nie sú obmedzené na vojenskú konfrontáciu a môžu prebiehať v civilnom sektore a v období mieru, napr. Pri činnosti spravodajských služieb. [Zdroj: Wiki]