Biblie: skutočný príbeh

Biblické príbehy, tak ako sú nám predkladané dnes, sú v mnohých prípadoch jednoduchým odleskom skutočnej histórie. Hoci sa o Biblii hovorí, ako o knihe kníh - o knihe, ktorej obsah je od jej zrodu nemenný, bližšie skúmanie potvrdzuje fakt, že jej obsah bol v prúde času niekoľkokrát upravovaný a vylepšovaný, aby zodpovedal politickým potrebám svojej doby.

Ak sa darí nájsť staršie vydania a alebo ešte lepšie spisy, ktoré predchádzali samotnému vzniku Biblie, je to vždy pálčivým miestom pre náboženské štruktúry. Je vždy obava, či naša predstava sa bude zhodovať s predstavou našich predkov.

Politickým rezom v roku 382 AC na koncile v Ríme bolo rozhodnuté, ktoré texty sú akceptovateľné a ktoré treba spáliť. Tie, ktoré sa nedostali do finálneho falzifikátov histórie sú mnohokrát hlboko duchovné a spirituálne transformačný. Dnešným pohľadom majú veľa spoločného s východnými náukami. Súborne sú niekedy označované ako gnostické.