Teória o pôvode a význame Veľkej noci

7 17. 04. 2022

Veľká noc je každoročným sviatkom, ktorý sa slávi v celom kresťanskom svete a to aj napriek tomu, že v Biblických textoch Starého a Nového zákona nie je o tomto sviatku jediná priama zmienka, ktorý by podnecovala k tejto tradícii.

Aby sme boli ešte viac konkrétny - Biblia sa žiadnym spôsobom nezmieňuje o Veľkonočných vajíčkach, Košiciach, králikoch, pomlázkách, vetvičkách, alebo pôstu. JR Terrier naopak trefne poukazuje na to, tieto symboly majú hlboký odkaz v pohanských rituáloch siahajúcich až kamsi do dávnej minulosti Babylonu a možno ešte ďalej za hranice histórie Sumeru.

Odkiaľ teda pochádza tradícia slávenia Veľkej noci?

Terrier odkazuje na pradávny festival, ktorý sa slávil už pred mnohými tisíckami rokov v dávnej minulosti ešte vôbec než sa mali stať udalosti okolo Ježišovho zrodenia, smrti a vzkriesenia.

Anunnaki a Veľká noc

V angličtine je pre Veľká noc používaný výraz Veľká noc, Čo má zjavnú spojitosť s Veľká noc alebo skôr Ištar (Ishtar), Čo je Asýrsky verzia sumerského mená INA.NNA. (Čo je mimochodom vo Slovanskom svete základ mená Anna.) V prúde histórie sú tejto bytosti prisudzované rôzne úlohy a vlastnosti.

Napríklad podľa výkladu Erika Poltorak (blízky priateľ Zecharia Sitchin) bola INA.NNA chápaná ako princezná pochádzajúce z neba, ktoré nastavila sedem trendov v móde. Nosila zvláštne prilbu, z ktorej vychádzalo zvláštne potrubie a jej symbolom bola vec pripomínajúca džbán.

Je často v sumerských textoch spomínaná v súvislosti s novými technologickými pokusmi a postupmi. Tiež je popisovaná ako letec (pochádzajúce z neba) a zobrazovaná s krídlami.

Podľa Terriera je potom Inanna jednou z najdôležitejších postáv sumerskej histórie. bola vnučkou EN.LIL, Ktorý bol synom ANU. ANU je tiež niekedy chápaný ako bohom (z) nebies - najvyšším z klanu ANU.NNA.KI. Bol tiež vnímaný ako ústrednou postavou prvého panteónu bohov vo svete ľudí. Podľa sumerských klínopisných doštičiek, ANU navštívil KI (Krajina) len dvakrát. Podľa Antona Parksa bol so Zemou spojený na diaľku. Jeho príkazy vykonával snem v čele s EN.LIL.

V histórii mladších civilizácií, ktoré určite odkazovali na tradíciu Sumeru je INA.NNA vnímaná predovšetkým ako bohyne plodnosti.

Babylonská tradície

V textoch Jan [8: 44], Korinským [2: 11: 14], Petr [1: 5: 8] je Ištar Babylonskou bohyňou, podľa ktorej je Veľká noc (anglicky Easter) pomenované. Ištar je ale tiež iné meno pre Semiramis - manželku Nimroda. Oslava tohto sviatku bola podľa týchto textov iniciovaná práve popotopní civilizácií na čele s Nimrod a Semiramis (aka Ištar / Ishtar aka Veľká noc aka Inanna). Pre úplnosť len doplňme, že pradedka Nimroda je Noe (Noe). Noe prišiel na svet umelým oplodnením.

Boli to práve oni, ktorým je pripisovaný nápad postaviť tzv. babylonskú vežu. Tiež je im prisudzované, že sa stali zakladateľmi vtedy novodobého náboženského kultu, ktorý sa stal východiskom pre mnoho súčasných svetových náboženstiev. Sami seba (Nimrod a Semiramis) Ustanovili do úlohy bohov.

Nimrod bol uctievaný ako Slnečný boh. V rade kultúr tej doby bol potom známy pod rôznymi menami: Samas, Attis, Uti, desiť / Marduk, Nimus, Bel / Baal, Moloch, Tammúza. Ten zoznam by mohol pokračovať. Spomeňme predsa len ešte jednu podobu a tou je určite Egyptský slnečné boh RA. (Meno Bel je tiež dávané ako alias pre EN.LIL.)

Babylonci oslavovali deň Ištar / Easter / Veľkej noci ako návrat bohyne jari - znovuzrodenie alebo tiež reinkarnácia bohyne prírody. Babylonská legenda hovorí, že každý rok na jar padne z neba obrovské vajcia (že by archaický opis ETV?) A pristane v oblasti rieky Eufrat.

rybie boh

Ceremoniálne rúcho súčasných pápežov svojím vzhľadom kopíruje vzhľad, ktorý malo ceremoniálne rúcho pradávnych kňazov Dagon. Náhoda to pravdepodobne nebude, pretože Sumerské klínopisné tabuľky hovorí, že keď EN.KI (Jeden z vedúcej skupiny ANU.NNA.KI) Pristál prvýkrát na KI (Zem), jeho loď dopadla do vody / mora. Keď sa loď vynorila na hladine, EN.KI z nej vystúpil v objekte pripomínajúce svojím povrchom šupinaté telo ryby (skafander?).

O tisíce rokov neskôr bol onen kľúčový moment príchode rybieho boha stále pripomínaný pri rôznych ceremóniách v Akkadských, asýrskych a Babylona kultúrach .... a ako sa zdá tradície sa skryto zachovala do dnešných dní.

Enki

Enki

hľadanie vajec

Ištar sa každý rok na jar mala vylúpnuť zo svojho vajíčka (možno interpretácia: pristáť vo svojej lodi v tvare vajca na Zemi). Ten kto jej vajcia pri tejto výnimočnej zbadal zbadal mohol dúfať vo osobitné požehnanie.

Že by možno odtiaľ pramenila ona tradície hľadania resp. zbieranie veľkonočných vajec?

Pritom všetka symbolika spojená s Veľkou nocou je zjavne silne historicky zviazaná s každoročným príchodom Ištar. A to ako čo sa týka (maľovaných) vajíčok a alebo veľkonočného zajaca. Pritom sa do toho miešajú tradície pohanských sviatkov plodnosti a aktivácia spirituálne sexuality. Tento mix tradícií naprieč tisícročiami potom prevzali Rimania. Odtiaľ potom viedla cesta k cisárovi Konštantínovi, ktorý Veľká noc ukotvil do cirkevnej tradície počas Nikajského koncilu. Že išlo v tomto prípade o čistú politiku moci, vychádza z podstaty veci.

Ďalšími (pohanskými) tradíciami, ktoré sa zachovali do dnešných dní sú napríklad rôzne obete kráľovnej nebies: Čerstvo rezané kvety, žemle zdobené kríži a koláče v tvare hviezdy. V niektorých tradíciách prežíva tiež obľuba v nových sviatočných šatách. Vestalské panny nosili na hlavách navyše zdobené čiapky (odkaz na zvláštne prilbu INA.NNA?) V snahe symbolicky urýchliť príchod Ištarina vajcia z neba a teda urýchliť tak reinkarnáciu bohyne jari.

Nadväznosť na okultizmus a satanizmus

Slovo SATAN má zjavne základ v sumerskej výrazu SA.TAM, Čo sa prekladá ako správca. Tento výraz by často používaný v kontexte SA.TAM E.DEN - teda správca Edene, Pričom slovo E.DEN by sa správne podľa Antona Parksa malo prekladať ako ohrada pre divokú zver. Z toho potom vychádza aj správca ohrady divokej zveri. Tou divokou zverou bolo LULU.E.MELO, Čo je výraz pre zmiešaná bytosť, Ktorá vznikla krížením genofondu ANU a ADA.PA (Opice). V sumerských textoch sa potom hovorí o dvoch správcoch. hlavným bol EN.LIL, Ktorý s LULU.E.MELO komunikoval prostredníctvom svojho podriadeného správcu EN.KI.

Chápanie satanizmu ako svojho druhu náboženského smeru sa líšia. Podobne ako existujú rôzne formy iných náboženstiev hlavného prúdu, existujú aj rôzne intepretace podstaty satanizmu.

Dnešné Veľká noc (Easter) vo svetovom okultizmu. Okultné satanistický kalendár sa skladá zo 4 period po 13 týždňoch. Všimnite si, že keď vynásobíte 13 * 4 = 52, čo zodpovedá súčasnému kalendári na počet týždňov v roku.

Okultisti verí, že čísla v sebe skrývajú magickú silu. Touto témou sa veľmi intenzívne zaoberá numerológia.

(V numerológii existujú rôzne systémy výkladov. Základná interpretácia siaha opäť až do doby Babylonu.) Podľa numerológia číslica 6 predstavuje predstavuje človeka a číslica 7 božskú dokonalosť alebo boha. V okultným či satanistickom svete potom číslo 13 predstavuje stav človeka, v ktorom dosiahol božskej dokonalosti, sebapoznania, Alebo tiež osvietenie.

Podľa jedného učenca z 8. storočia menom Venerable Bede meno Easter (cz: Veľká noc) je odvodené zo škandinávskeho akútna a alebo germánskeho ostrenie ČI Eastre. V oboch prípadoch ide o mená označujúce bohyne plodnosti.

Oslavy pre tieto bohyne sa konali vždy na prvý deň jarnej rovnodennosti (21.03.)! K tradícii patrili králiky, červená vajcia a všeobecne darčeky. To všetko bolo zviazané so znovuzrodením a plodnosťou.

Eshop

podobné články