Výskum zdrojových polí

11. 05. 2022
5. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

David Wilcock (ďalej "DW") prezentuje svoj výskum zdrojových polí (Source Fied). Celá prezentácia je odvodená od jeho rovnomennej knihy, ktorá sa zaoberá témami: tajná veda, hypnóza, astrálne cestovanie, stratené civilizácie a čo sa skrýva za rokom 2012. Prezentácia bola na hraná na YT v roku 2011. K tomuto roku je tiež datovaná.

Hypnóza

Hypnóza prináša možnosť priviesť človeka do zmeneného stavu vedomia, v ktorom je schopný nazerať na našu realitu iným spôsobom a správať sa inak.

Teória zdrojových polí predpokladá, že priestor, čas, energia, hmota a biologické procesy sú tvorené Univerzálnym vedomím (univerzom, Vesmírom, Bohom, atp.). Toto Univerzálny vedomie má ako základný atribút energiu lásky a harmónie.

DW predpokladá, že ak je všetko v tomto svete pozostáva z tohto Univerzálnym vedomím, potom naše vedomie bolo nejakým spôsobom odtienené od tohto univerzálneho vedomia. Inými slovami, náš pohľad na svet akýmsi spôsobom filtrovaný. Tento filter nás drží v tej realite ako ju poznáme. Môžeme si teda položiť otázku: "Obchádzame tento filter, ak sa dostávame do tranzu?".

Je potrebné si uvedomiť, že realita je tvorená tým, čo si ľudia o nej väčšinovo myslí, čo je považované za všeobecne platné, čo je všeobecne uznávanou "realitou".

Existujú ľudia, ktorí majú schopnosť astrálneho cestovania, telepatia, telekinéza a alebo ďalšie nezvyčajné zručnosti. Je teda ďalší kľúčovou otázkou, ako je možné, že sú ľudia, ktorí túto schopnosť majú prirodzene a sú ľudia (väčšina), ktorí toto nevedia? Inými slovami, prečo niektorí ľudia majú lepší prístup ku Zdrojovým poliam (majú "menší" filter), než ak ostatní?

Dr. Cleve Backster ešte ako študent si prečítal veľa kníh o hypnóze a robil s ňou na škole experimenty. Bol jeden z prvých, ktorý spracoval vedeckú prácu pojednávajúce o hypnóze. Rozhodol sa svoje skúsenosti udať v armáde. Na svoju pracovnú pozíciu sa uviedol dosť drsným spôsobom, keď zhypnotizoval sekretárku veliaceho generála "Counter-Intelligence Corps". Presvedčil ju pomocou hypnózy, aby mu vydala prísne tajný dokument. Dr. Backster dokument schoval a následne priviedol sekretárku späť z hypnotického stavu. Sekretárka následne síce tušila, že bola najskôr zhypnotizovaný, ale vôbec si nebola schopná vybaviť, že Dr. Backster vydala nejaký tajný dokument. Prvotné reakcia bola, že by za to mohol ísť pred vojnový súd. Následne tento experiment predviedol aj generálovi, ktorý situáciu zhodnotil ako veľmi významnú na vojenské účely. K tomuto incidentu došlo v decembri 1947.

Harold Herman napísal knihu Ako sa naučiť ovládať mimo zmyslové vnímanie (How to Make ESP Work For You). Toto bola jedna z prvých kníh, ktorú vo svojich 17 rokoch prečítal DW. Táto kniha zásadným spôsobom ovplyvnila DW myslenia a stála na počiatku jeho skúmanie zdrojových polí.

Herman sa vo svojej knihe zmieňuje o Dr Thomasovi GARRETT, ktorý zhypnotizoval syna významného autora divadelných hier na Broadway. Inými slovami, bol to človek, ktorý mal vďaka svojmu otcovi veľmi významné postavenie. Tento mladík sa mal ženiť. Bohužiaľ sa pohádal so svojou snúbenicou - niečo zlé sa v ich vzťahu stalo a tak zo svadby zišlo. Preto sa rozhodol vyhľadať pomoc skrz hypnózu u Dr. Garretta.

Dr. Garrett mal vo svojej praxi skúsenosti s ľuďmi, ktoré dokázal v hypnóze presvedčiť, že dokážu lietať, môžu ísť kamkoľvek budú chcieť, alebo že môžu prechádzať stenami. Nerobilo mu to žiadne veľké problémy. Jednoducho to bolo prirodzené. Ľudia, ktorí boli takto zhypnotizovaní mali mimotelový zážitok (astrálne cestovali).

Takže ten syn významného autora divadelných hier bol inštruovaný, aby sa vidal do izby svojej snúbenice. Bolo mu povedané, aby prešiel cez zatvorené dvere do miestnosti. V tej miestnosti našiel svoju snúbenicu, ktorá mu práve za stolom písala list, v ktorom mu písala, že dúfa, že sa budú môcť k sebe vrátiť, byť spolu a uzavrieť manželstvo. Mladík bol z tohto zistenia natoľko prekvapený, že skoro vypadol z hypnózy. Dr. Garrett sa ale podarilo mladíka udržať v zmenenom stave vedomia a inštruovať ho, aby mu prečítal čo je presne v liste napísané. Tak sa stalo, že mladík diktoval doktorovi slovo od slova obsah listu, ktorý zrovna mladíkova snúbenica písala. Ten slová zapísal. Keď sa mladík vrátil z hypnotického stavu, bol šťastný, pretože bol tiež inštruovaný, aby si všetko z hypnotického stavu pamätal.

Nasledujúci deň dostal Dr. Garrett telegram, ktorý obsahoval originál listu písaný snúbenicou mladíka. Dr. Garrett má tak vo svojej zložke uložený prepis listu z hypnózy aj originál. Rozdiel medzi originálom a "kópií" je len pár slovách. K tejto udalosti došlo v 40. rokoch 20. storočia. Je teda zvláštne, že o takýchto udalostiach sa nehovorí, a že sú nám také skutočnosti zamlčané.

Ďalším zaujímavý experiment bol vykonaný v Číne a týkal sa vzdialeného pozorovania (Remote Viewing). Táto technika je logickým krokom vyššie popísaného príbehu. Je to založené na princípe, kedy sa subjekt dostane mimo svoje telo, následne sa presunie na iné miesto a tu sa stane pozorovateľom. Po návrate do svojho tela je schopný bez problému popísať pozorovanú situáciu. Tento proces bol následne štandardizovaný pre armádu.

Číňania vykonávali laboratórne experimenty. Jedným z nich bolo, že pokusná osoba mala nazerať do úplne zatemnenej miestnosti. Do tejto miestnosti bol umiestnený čínsky znak. Pokusná osoba ale dopredu nevedela, čo má v miestnosti očakávať. Okrem znaku boli v miestnosti umiestnené veľmi citlivé senzory reagujúce na svetlo. Keď pokusná osoba vykonávala nahliadnutia a videla onen čínsky znak, zaznamenali senzory v miestnosti na 15.000 fotónových častíc.

Tak si to teraz poďme zhrnúť. Máme tu mladíka, ktorý opustil svoje telo a doletel k svojej snúbenici, aby nadiktoval Dr. GARRETT slovo od slova list, ktorý mu práve písala. Následne tu máme laboratórne pokus, ktorý preukázal, že ak sa človek pohybuje v astrálnom tele, potom je to merateľné. Inými slovami - astrálne telo je reálna energetická substancia, ktorú možno fyzikálno zmerať.

 

Post-hypnotická sugescia

Dr. Backster použil túto metódu niekoľkokrát pred veľkým publikom. Typickým prípadom bolo, že vzal náhodne niekoho z publika a v hypnotickom stave ho presvedčil, že podobu nasledujú polhodiny ho neuvidí ani nebude počuť - proste Dr. Backster pre danú osobu nebude existovať. Následne danú osobu vrátil z hypnotického stavu a celá sála sa začal smiať, pretože daná osoba Dr. Backster nedokázala vnímať a to akýmkoľvek spôsobom a to aj napriek tomu, že Dr. Backster chodil tesne okolo. Najväčšia sranda nastala, keď si Dr. Backster zapálil cigaretu a začal fajčiť. To čo pokusná osoba videla, bola len levitujúce cigareta. Dotyčný bol z toho tak vydesený, že chcel utiecť z miestnosti. Našťastie prítomní ľudia ho usmernili a to aj napriek tomu, že stále nemal najmenšie tušenie o tom, že Dr. Backster je prítomný. Veľké finále bolo, keď presne po 30 minútach (prítomní ľudia to presne zmerali) osoba znovu uvidela Dr. Backster tvárila sa, ako keby sa vôbec nič nestalo.

Na celom prípade je veľmi zaujímavé, že ak sa nachádzate v zmenenom stave vedomia a máte pomocou hypnózy zmenený pohľad na svet, nemáte vôbec žiadny pocit, že by niečo bolo inak - zle. Z toho vyplýva zaujímavá úvaha: Ako teraz a tu vieme, že nie sme pod vplyvom nejakej post-hypnotické sugescie?

Michael Talbot vo svojej knihe Holografický Vesmír (The Holographic Universe) opisuje príbeh, ktorého bol priamym svedkom. Hypnotizér zhypnotizoval otca mladé dievčatá. Dievča sedela priamo pred otcom. Tomu bolo v hypnóze povedané, že nebude schopný vidieť ani počuť svoju dcéru. Inými slovami, aj keď sedela priamo pred ním, neuvidia ju ani nebude počuť. Keď sa otec vrátil z hypnotického stavu, obzeral sa po miestnosti a nebol schopný svoju dcéru vnímať akýmkoľvek spôsobom. Vôbec nepočul, ako sa mu smeje. Všetci z toho boli prekvapení. Následne hypnotizér vybral z vrecka vreckové hodiny a umiestnil ich za chrbát dcéry, ktorá stále sedela čelom pred svojím otcom. Urobil to tak rýchlo, že nikto z prítomných nebol schopný zaregistrovať, čo to má v ruke. Vyzval otca: "Vidíte čo mám v ruke?". Otec sa ľahko predklonil a začal ostriť smerom, kde hypnotizér mal ruku s hodinami, ktorá bola stále za chrbtom dievčaťa. Muž následne prečítal naprosto bezchybne nápis, ktorý bol vyrytý na povrchu vreckových hodiniek a to vďaka tomu, že dokázal vidieť skrz telo svojej dcéry.

Vyššie popísaný prípad bol možný zjavne vďaka tomu, že vedomie muža bolo prednastavené na iné paradigma. Z toho sa dá usudzovať, že realita je oveľa flexibilnejší než ak si normálne dokážeme predstaviť. Niektorí ľudia hovoria, že to súvisí s inými vibráciami a alebo frekvenciami častíc. DW sa prikláňa skôr k myšlienke, že sa tu bavíme o hustote.

Hmota nebude zrejme tak pevná, ako si myslíme. Ak totiž dostaneme v post-hypnotické sugescii správnu inštrukciu, sme schopní vidieť skrz zdanlivo pevné veci.

Ako je možné, že sme schopní vidieť skrz tento závoj? Fyzická hmota predstavuje len jednu určitú frekvenciu alebo hustotu. Ako je teda možné, že sme schopní vidieť skrz stenu? To je dosť zásadná otázka, ktorú sa snaží DW zodpovedať pomocou teórie zdrojových polí.

 

globálne vedomie

Ak vychádzame z predpokladu, že všetok priestor, čas, biologický život je súčasťou univerzálneho vedomia (ktoré všetko utvára), potom môžeme povedať naša myseľ je brána - prístupový bod do tohto systému. To do značnej miery mení pohľad na to, čo sú to vlastne myšlienky. Doterajší pohľad je taký, že naše myšlienky vznikajú ako následok elektrickej aktivity neurónov v mozgu.

Čo keď ale myšlienky neprichádzajú z mozgu, ale prichádza ako forma satelitného signálu, ktorý je mozgom dekódovaný. Zvážme možnosť, že náš mozog je schopný sa vyladiť na signály vysielané Univerzálnym vedomím - napojiť sa na Zdrojové pole a získavať z nich informácie. Dá sa na základe toho povedať, že myseľ každého z nás zdieľa spoločné vedomie?

V roku 1983 vykonávali William Braud a Marilyn Schlitz štúdiu s názvom Diaľkové ovplyvňovania (Remote Influencing). V tomto prípade, na rozdiel od vzdialeného pozorovania, je cieľom odovzdať určitej osobe nejakú myšlienku a alebo danú osobu donútiť k určitému rokovania. Tento experiment nebol myslený s tým, niekomu ublížiť a alebo stvoriť woodoo. Zámerom bolo použiť danú techniku ​​pre pozitívne veci.

WB a MS vykonali pokus, kedy do jednej miestnosti umiestnili osobu, ktorá bola chorá. Zdravotný stav tejto osoby bol nepretržite monitorovaný a testovaný subjekt nemal najmenšie poňatie o tom, aká je podstata tohto pokusu. V inej miestnosti potom bol človek (médium), ktorý mal za úlohu pozitívne pôsobiť na chorého. Mal tak robiť v náhodných intervaloch. Počas testu bolo preukázané, že kedykoľvek médium vysielalo na chorého pozitívnu energiu, zdravotný stav testovanej osoby sa zlepšil a choroba ustúpila.

V ďalšom pokuse sa snažili zistiť za akých okolností sa ľudia dokážu najlepšie sústrediť. Súčasťou experimentu bolo diaľkové ovplyvňovania, kedy skryté médium sa snažilo na diaľku pomôcť testovaným subjektom. Z pokusu vyplynulo, že niekto iný môže myslieť vo váš prospech - môže myslieť za vás.

V roku 1922 bol skúmaný Násobný efekt (The Multiples Effect). Dovtedy bolo zdokumentované a následne katalogizovaný 148 prípadov tohto javu. Uveďme si pár príkladov:

 • Počty a desatinné čísla bola objavená súčasne minimálne dvoma ľuďmi.
 • Evolučná teória nebol nápad len Darwina, ale dvaja ľudia prišli na rovnaký nápad nezávisle na sebe.
 • Existencia kyslíkové molekuly
 • Princíp farebné fotografie
 • Ako fungujú logaritmy
 • Objav slnečných škvŕn
 • Spôsob ako uchovávať energiu
 • Teplomer vymyslelo súčasne nezávisle na sebe šesť ľudí
 • Deväť ľudí nezávisle na sebe navrhlo konštrukciu teleskopu
 • písací stroj
 • Päť ľudí nezávisle na sebe vymyslelo parník

Vo všetkých prípadoch príslušný vedec bol bytostne presvedčený, že on je ten jediný a prvý kto s tým nápadom prišiel a teda sa dožadoval patentovanie svojho nápadu a všeobecného uznania.

To čo sa vám snažím povedať je, že ak začnete na niečo intenzívne myslieť a riešiť nejaký problém, začnete vytvárať informačné pole - určitý kód, ktorý je vyslaný do univerzálneho vedomia, ktoré spoločne zdieľame. Toto pole potom iní ľudia dokážu priamo zdieľať.

Na vedeckej úrovni bolo vykonané už viac ako 500 experimentálnych štúdií, ktoré dokazujú, že vedomie je schopné ovplyvňovať biologické a elektrické systémy.

 

efekt meditácie

Maharishi vyhlásil, že ak by sme dali dokopy aspoň 1% celej populácie na Zemi a vyzvali týchto ľudí, aby meditovali za zmenu vedomia celého ľudstva, potom by títo ľudia boli schopní zmeniť vedomie na celom svete.

Bol realizovaný zámer, kedy 7000 ľudí meditovalo na to, aby klesol terorizmus na svete. Výsledkom bol pokles celosvetového násilný o 72%.

Čo to všetko znamená? Ako to funguje? Zdá sa, že naša myseľ dokáže skrz meditáciu a kontempláciu pomocou lásky a harmónie ovplyvňovať priestor, v ktorom sa nachádzame. Naše myšlienky a pocity utvárajú túto realitu a záleží len a nás čomu budeme veriť a ako s tým budeme pracovať.

Evidentne tu funguje princíp sté opice. Stačí, aby sa určité percento ľudí koncentrovalo svoju pozornosť na určitú myšlienku, a ďalší ľudia budú danú myšlienkou pohltení. Z toho vyplýva, že naše emócie a myšlienky nie sú len lokálne súkromná záležitosť, ale šíri sa priestorom.

Veľmi elegantne to vysvetľuje záujem niektorých rás mimozemských civilizácií o našu entitu. Vnímajú totiž to, čo vysielame do priestoru za energie, emócie, lásku a myšlienky. Napadá ma, že možno viac než-li rádioaktívny spad po výbuchu jadrovej bomby, je škodlivá emócie (samotná myšlienka nenávisti a agresie), ktorú tento výbuch spôsobí. To je niečo, čo zjavne veľmi silno zasahuje do poľa univerzálneho vedomia, ktoré ako vieme z vyššie opísaných experimentov, nie je nijako lokalizované a časopriestorovej ohraničené.

Spôsob akým každý z nás cíti a myslí je ovplyvnený kolektívnym vedomím tohto sveta (na tejto planéte). Naše pocity, myslenie a emócie sú ovplyvnené ľuďmi, ktorí žijú hneď vedľa nás v susedstve a to sa nemusíme v živote stretnúť. Je Milne sa domnievať, že steny domu nás pred niečím takým chráni.

Ak ste niekedy absolvovali seminár systemických konštelácií, potom tento pohľad dáva jasnú odpoveď na otázku ako konštelácie fungujú. Všetko vychádza z globálneho vedomia, do ktorého sme všetci zapojení, a ktoré spoločne utvárame. Toto vedomie nie je lineárny.

Ten kto dokáže skoncentrovať lepšie svoje myšlienky, pocity, zdravotný stav a teda lepšie zamerať svoju pozornosť, dokáže ovplyvniť ľudí vo svojom okolí. Milujúci vedomie dokáže prepísať negatívnu vedomia.

Efekt meditácie potom dokáže zmeniť vedomie na celom svete. Stačí len malá skupina ľudí, ktorí sa budú sústrediť v meditáciách na spoločný zámer!

 

šišinka

šišinka

šišinka

Šišinka je fyziky umiestnená uprostred mozgu. Je to orgán, ktorý funguje ako rozhranie medzi fyzickým a astrálnym telom. Predstavme si, že riešite nejaký zásadný vedecký problém. Šišinka vám umožní sa napojiť na globálne vedomie tejto planéty a alebo Univerzálny vedomia. Oboje sa chová ako databanka, kde sú zdieľané všetky vedomosti. Ak niekto iný rieši podobný problém, môžete ho vlastne špehovať.

Keď sa pozrieme do histórie, potom zistíme, že naši predkovia v rôznych metaforách zobrazovali šišinku ako nástroj poznania alebo moci.

Napríklad z čias Babylonu sa zachovalo vyobrazenie boha Tammúza, ktorý v ruke drží borovú šišku. (Borová šiška je metaforické zobrazenie šišinky.)

V Egypte na jednej nástennej maľbe nájdeme vyobrazenia ben-ben kameňa, na ktorom zľava i sprava na boku sú vyobrazení vtáky. Tieto vtáky sa volajú "Benu", čo v preklade do gréčtiny znamená "fenix". Ponúka sa príbeh o vtáka Fénixa, ktorý povstane z popola vždy, keď zostarne. Dá sa to chápať tak, že astrálne telo sa znovu rodí a mení formu. Ďalej sa k tomuto kameňu z pravej strany blíži dva hady, ktorí reprezentujú kundalini energiu (hadej silu).

V Hindu tradíciu má boh Shiva na hlave účes v tvare hypofýzy a na čele "bindi", ozdobu znázorňujúci tretie oko.

Keď sa presunieme do Strednej Ameriky, stretneme sa s mayským bohom Quetzalcoatl - pánom podsvetia, ktorého socha je stvárnená do tvaru šišky. Pričom samotná šiška je tvorená smotaným hadom do zužujúci sa špirály.

V Grécke tradícii existuje kameň "Ompnalos" tvarom pripomínajúce šišinku. Tento kameň mal pripomínať miesto prvého pristátia bohov. Súčasne slúžil Delfskému orákula. Grécky boh Dionýzos používal palicu, ktorá mala hlavicu v tvare šišky.

Grécky boh zábavy a veselí Bakchus mal podobnú palicu ako Dionýzos.

Keď sa presunieme na východ k budhizmu, potom samotný Budha je vyobrazovaný so štylizovaným účesom v tvare šišinky.

V Írsku potom môžeme nájsť kameň "túrou", ktorý nápadne pripomína Grécky kameň "Ompnalos".

Symbol hypofýzy sa objavuje aj na historických minciach z Grécka a Ríma. Na niektorých minciach je šišinka v spoločnosti fénixa. Na niektorých vyobrazeniach je ben-ben kameň štylizovaný do tvaru pyramídy. Tá má v ojedinelých prípadoch výrazne oddelenú špičku. Na druhej strane mnohých týchto mincí je symbol okrídleného boha a alebo priamo orla.

Tu to začína byť veľmi zaujímavé, pretože ak sa pozriete na súdobé americké doláre, uvidíte na nich na jednej strane vyobrazenie pyramídy s tretím okom (božím okom) na vrchole a orlom na druhej strane. Je to teda podobné ako na historických minciach. Orol mal znázorňovať bohmi.

Úplným prekvapením je potom obrovská socha borovicové šišky (hypofýzy) na záhrade vo Vatikáne. Po stranách šišky potom stojí dva vtáky - Fénixovho (viď. Analógia s ben-ben kameňom v Egypte) a v popredí vidíme potom otvorený sarkofág z čierneho kameňa, reprezentujúci dobu, kedy nastane čas nesmrteľnosti. Len samotný podstavec šišky je 1,5 väčší ako je dospelý človek. Človek potom proti šiškou vyzerá ako trpaslíček. Z druhej strany pod šiškou sú po stranách na podstavcoch dva levy v Egyptskej štýle. V podstavcoch sú potom nápisy v hieroglyfoch.

Je zaujímavé, že sa nikto otvorene nepozastavuje nad tým, čo robia Egyptské symboly na záhrade Vatikánu.

Ježiš povedal: "Ak tvoje oko bude jediné, bude tvoje telo zaplnených svetlom.". (Matúš, 6: 22) Tým je myslené, že ak otvoríme svoje vnútorné tretie oko, potom sa napojíme na globálne vedomie a budeme osvietení.

Podobne je to v Islame a najvýznamnejším mieste Mekke. Uprostred chrámu je umiestnená stavba ukrývajúca meteorit (kaba) predstavujúce tretie oko. Podľa všetkého hlavným zámerom cesty do Mekky je dosiahnuť osvietenie skrze tretie oko.

Šišinka sa najlepšie aktivuje v tme. Pri jej aktivácii môžeme cítiť tlak v hlave, alebo zvláštne zvuky. Je to spôsobené tým, že okolo sa vytvára zvláštny elektromagnetické pole, ktoré prelaďuje vedomie jednotlivca do iného časopriestoru napríklad v súvislosti s astrálnym cestovaním.

Naše šišinka sa aktivuje automaticky, keď spíme. Jej vnútorné zloženie pripomína oko - len s tým rozdielom, že nemá šošovku. Šišinka je napojená oi. Na oba očné nervy. Vyzerá to ako niečo, čo dokáže prijímať a zrejme aj vysielať obrazy do univerzálneho vedomia.

 

Ako šišinka funguje

 • Šišinka obsahuje DMT molekuly, kryštály vápenca a iných látok. Tieto kryštály majú piezochromatické vlastnosti. To znamená, že mechanické namáhanie kryštálov uvoľňuje častice fotónov podobne, ako v prípade piezoelektrického javu namáhania kryštálov uvoľňuje elektrický náboj.
 • Singal zo Zdrojového poľa rozvibruje kryštály a tie potom uvoľní fotóny.
 • Astrálne telo, ktoré sa pohybuje priestorom vysiela signály, ktoré sú epifýza interpretované ako plno-farebné obrazy. Tie sú potom odovzdané do očných nervov podobne, ako keď pozorujeme svet očnými buľvami.
 • Ľudia, ktorí sa pohybujú v astrálnom svete popisujú, že ich fyzické a astrálne telo je prepojené striebornou niťou (káblom). Ten vychádza z priestoru tretieho oka. Ponúka sa myšlienka, že týmto káblom sú medzi telami odovzdávané informácie o tom, čo astrálne telo pozoruje.
 • Aby šišinka správne fungovala je potreba jesť kvalitnú stravu neobsahujúce mäsové bielkoviny a mliečne výrobky. V opačnom prípade hrozí převápnění šišinky až jej zkamenění. To má za následok rakovinu, schizofréniu, sklerózu multiplex.

 

Môže naša DNA elektromagneticky teleportovaných?

Primitívne organizmus s obranným systémom

Primitívne organizmus s obranným systémom

Jeden vedec menom Luc Montagrier si myslí, že áno a má pre to pádne arguemtny. LM opísal fenomén teleportácie DNA pomocou 7 Hz magnetického poľa. Pokus spočíval v tom, že vzal jednu skúmavku s vodou, do ktorej umiestnil vzorku DNA a vedľa nej umiestnil ďalší skúmavku s úplne čistou vodou. Po 18 hodinách, čo bola prvá skúmavka vystavená 7 Hz magnetickému poli sa v druhej skúmavke replikoval DNA z prvej skúmavky. Došlo teda k pomyselnej teleportáciu. Je otázkou ako to tá voda v druhej skúmavke dokázala?

Ak vezmeme do úvahy zdrojové polia a fakt, že sa nachádzame v poli univerzálneho vedomia, tak sa to ponúka ako úplne prirodzený proces. Univerzálny vedomie dokáže vytvoriť biologický život kdekoľvek - vie ako na to.

Prof. Ignacio O. Pacheco spracoval štúdiu Ultrastructural and light microscopy analysis of SAPA BIOS formation and growth in vitro. IOP vzal skúmavku s čistou vodou a sterilizovaným plážovým pieskom. Napriek tomu po 24 hodinách na hladine vody našiel spleť mikroorganizmov: vyzerali ako mozog; jednoduché rastliny; krvné bunky; jednoduchý organizmus s hlavou, obrannými mechanizmami. Pýtam sa, kde sa vo vode vzala informácie o takého DNA štruktúre? Podľa môjho názoru (DW) je DNA zapísané v zdrojovom poli a stačí len vhodné podmienky pre inicializáciu stavby týchto organizmov.

Dr. Peter Gariaev vykonal experiment, kedy menil štruktúru DNA pomocou laseru. Presnejšie povedané, pomocou svetelného lúča môžete vstúpiť do zdrojového poľa a zmeniť DNA jedného organizmu na iné. Čo zjavne zakladá skutočnú podstatu princípu evolúcie.

Dr. Gariaev vzal žabu a salamandra. Osvietil vajíčka salamandra a toto svetlo premietol na vajíčka žaby. Následkom toho vajíčka žaby transmutovaly na vajíčka salamandra.

Zdrojové pole je zdrojom života. Nejde o náhodný jav. V zdrojovom poli sú princípy života zakódované.

 

Kto boli bohovia a čo sami hovoria?

Bývalý seržant Cliffer Stone vypovedal v rámci projektu Odhalenie (Disclosure Project), že za dobu svojej služby identifikoval viac ako 57 druhov mimozemšťanov, ktorí pohybujú v blízkosti planéty Zem. Väčšina má veľmi podobnú stavbu tela ako ľudia: jedna hlava, oči, dve ruky a dve nohy. Niektoré druhy sú ľuďom natoľko podobné, že by ste ich na ulici nerozpoznali od pozemšťanov.

Každá kultúra má vo svojej histórii zmienky o bytostiach, ktoré mali zvláštne schopnosti: telepatia, telekinéza, lúče svetla vyslané priamo z dlaní, ...

Egyptský boh Osiris je zobrazovaný so zelenou kožou a veľkú pretiahnutú korunou na hlave - zjavne preto, že jeho lebka je pretiahnutá. Osirisovi je pripisovaný chrám v Osirión v Abidosu. Tento chrám je vystavaný megalitické technológiou z kameňov o niekoľkých stoviek ton pospájaných len vlastnou váhou.

Ak je Osiris vyobrazovaný s inými bytosťami je vidieť, že on jediný má zelenú kožu a ostatné ju majú červenú. Osirisovým synom je Akenhaton. Vysoký, štíhlej postavy, chudý v páse a ostré rysy v tvári. Jeho hlava je veľa pretiahnutá. Na jednom zo zobrazenia so svojou ženou Nefertiti je vidieť ich tváre ľahko pripomínajúce tvarom lebky Grays. Obaja majú na kolenách deti s pretiahnutou lebkou a pre pozemšťanov netypickou stavbou tela. Aj na ďalších vyobrazeniach je jasne vidieť, že celá kráľovská rodina má veľmi pretiahnuté lebky.

 

Existujú tiež ďalšie sochy a busty zobrazujúci hlavu Nefertiti s pretiahnutou lebkou a vysokou "korunou". Tiež nájdeme bustu Nefertiti a jej dcéry Amarna bez koruny. Z vyobrazenia je jasne viditeľný tvar pretiahnuté lebky.

 

Ak sa pozrieme znovu na hlavu ich dcéry Amarna a pridáme jej bielu korunu, je jasné prečo musela byť koruna tak pretiahnutá.

 

 

Pri podrobnejšom skúmaní anatómie tiel týchto osôb zistíme, že majú všetci veľmi útle pasy a nezvyčajne široké boky. Egyptológovia budú namietať, že ide o umeleckú štylizáciu a alebo že Achnaton mal nejakú chorobu, ktorý zdeformovala jeho vzhľad.

Podobne deformovanú hlavu má kráľ Tuthmose. K takto deformovaným vyobrazením boli nájdené aj podobne tvarované lebky.

Všetci títo "bohovia" nám odovzdávajú správu o precesním cykle, ktorý trvá 25.920 rokov. Prečo nám neustále dokola pripomínajú túto skutočnosť? Graham Hancock v predslove jednej knihy píše: "Z nejakého nevysvetliteľného dôvodu a od nejakého neznámeho dáta sa niektoré archaické mýty na celom svete zhodujú. Je to ako koč, do ktorého boli uložené komplexné technické vedomosti. ".

Os precesia prechádza jednotlivými znameniami zverokruhu. Každé znamenie zverokruhu predstavuje určité obdobie veku na planéte Zem. A každý vek predstavuje určitú vývojovú etapu - spoločenskú éru pre obyvateľov planéty: príchod a následný súmrak bohov; schopnosť stavať megalitické stavby a ich následné búranie a strata tejto zručnosti; rozsiahlej celosvetovej povodne; ďalšie výrazné celosvetové katastrofy, ktoré formujú nový svet ...

Keď budeme hľadať spojnica medzi artefakty na Zemi a hviezdami na oblohe, získame veľké množstvo odkazov na určité časové obdobie. V zásade to vyzerá tak, že bohovia v určitom čase kontaktovali všetky kultúry vtedajšieho sveta a vyzvali ich k tomu, aby vystavali určité stavby (dnešný artefakty) s určitou matematickou presnosťou a astronomickú orientáciou. Dali im k tomu dokonca aj do tej doby pre danú civilizáciu nezvyklé technológie založené napríklad na antigravitácie. Tiež im dali obrovské vedomosti o astronómiu, astrológiu a matematike. Vysvetlili im, že Zem prechádza precesním cyklom, v ktorom sa striedajú obdobia temna a zlatý vek.

Vo svojej knihe Medziplanetárne klimatické zmeny (Interplanetary Climate Change) popisujem, že aj ostatní planéty (podobne ako Zem) prechádzajú dramatickými klimatickými zmenami. Je to preto, že naša slnečná sústava vstupuje do novej energetickej zóny, ktorá má vyššiu frekvenciu a vyššiu hustotu zdrojových polí. To spôsobuje zrýchlenie vibrácií atómov a molekúl na Zemi. Všetko sa zrýchľuje.

Keď sa pozriete do histórie a začnete skúmať fosílne záznamy, zistíte, že na Zemi vládne 25 tisícročný cyklus vo vývoji ľudstva. Až pred 25 tisíc rokmi (možno o niečo menej) zrazu z ničoho nič začali ľudia využívať nástroje nielen pre prežitie, ale aj pre rituálne účely - pre umenie a spiritualitu. V rovnakej dobe došlo k hromadnému vymretí veľkých živočíchov ako boli mamuty, sibírsky tiger, atp., Ktoré svojou podstatou a zručnosti ohrozovali ľudské životy.

Podľa jedného vedeckého antropológa bolo preukázané, že ľudská DNA sa za posledných 5000 rokov vyvíja a mení 100x rýchlejšie ako chcete kedykoľvek pred tým v histórii. Molekula DNA je zo 7% percent odlišná než ak molekula DNA stará 5000 rokov. Z toho vyvodzujem, že dôjde ku skokovej zmene vo vývoji a vnímaní času, hmoty, energie a biológie.

Tieto skokové zmeny DNA sa diali v minulosti a prebiehajú neustále. Cyklus sa stále opakuje. Toto posolstvo sa nám bohovia snažili odovzdať. Ľudstvo sa v priebehu precesia mení ako prechádza os precesie jednotlivými znameniami. Súčasne Zem prechádza spolu so slnečnou sústavou rôznymi prúdmi energie, cez ktoré prechádza naša slnečná sústava v rámci našej Galaxie. Jeden prechod trvá zhruba 25.920 rokov, teda jeden precesný cyklus.

Ak si hovoríte, čo sú zač skupiny ako Ilumináti a im podobní, potom si uvedomme, že bytosti s prerastenými lebkami nezmizli. Iba sa postupom času asimilovali medzi väčšinovou populáciou. Ich rodová línia však je stále zachovaná. Je tu snaha určitých skupín (Ilumináti atp.) Udržať túto božskú líniu pri živote a tak si zachovať magickú silu vplyvu.

Bez ohľadu na to, o akú ľudskú rasu ide, platí, že 15% svetovej populácie má jasne identifikovateľnou genetickú stopu odkazujúce až k mimozemským civilizáciám. Túto informáciu som získal od ľudí, ktorí pracujú na čiernych projektoch. Takže to nie je vymyslené.

Existujú Sybil záznamy, ktoré sú de facto channelingom - posolstvom z Vesmíru. Tieto záznamy boli veľmi presné, pre Rimanov veľmi cenené a nimi ťažko stráženej. Predpovedali menovite príchod Konštantína 800 rokov pred tým, než ak sa vôbec objavil. Predpovedali menovite príchod Hanibala. Všetky významné katastrofy, ktoré sa udiali v Rímskej histórii sú v týchto textoch zaznamenané. Záznamy končí až s koncom celého veku, čo sa odohráva v súčasnosti.

Charles AL Totten v roku 1882 napísal: "Mocný poriadok vekov sa znovu rodí. Ako Panenské, tak Saturnových kráľovstvo sa vráti. Teraz prichádza z nebies novej potomstvo. Čoskoro sa zrodí chlapec, ktorý privedie dobu železnú ku koncu a zlatý vek znovu zažiari na celej Zemi. ".

Koľko ľudí vie, že niečo také je vlastne zakódované na Americkom dolára?

Na dolára je fráza. Táto fráza pochádza z nasledujúceho textu: "Pokiaľ zostávajú v nás staré stopy zla, raz pominú. Krajina musí byť od nekonečného strachu. Mal by prijať existenciu bohov. Vidieť hrdinu spolupracujúci s bohmi a sám sa stať bohom a s jeho otcom za vlády nad svetom v mieri.". To sa dá vyložiť tak, že ľudia si majú pripustiť existenciu iných civilizácií, že by mali s týmito civilizáciami nadviazať spoluprácu a následne stáť na ich úrovni.

Domnievam sa, že toto posolstvo bolo nešťastne skreslené (zle interpretované) Iluminátmi. Myslím si, že pôvodný zámer bol pozitívny a stále zostáva pozitívny. Je to popísané v kresťanstve, islame, hinduizmu, ... vo všetkých týchto textoch nájdeme odkazy na "zlatý vek". Je to vždy zakryté nánosy mýtov. To podstatné je, že bohovia sa vráti. Hrdinovia a bohovia sa budú spoločne miešať a mi získame život od bohov. Staneme sa súčasťou zlatého veku, ktorý povznesie celú planétu Zem. Tým bude ľudstvo transformované do novej podoby.

Mnoho ľudí sa mi smeje, keď toto ukazujem. Po tom čo George Washington zomrel, vyobrazovali ho na obrazoch uprostred anjelov vo štylizovaných pózach, ako by aj on sám sa stal bohom alebo anjelom. Urobili to mnohokrát. Na ďalších zobrazeniach to vyzerá tak, ako keby GW bol zoslaný anjelmi. Dá sa to chápať tak, že otcovia zakladatelia sa už znovu neinkarnovali, ale rovno boli presunutí do zlatého veku.

Na strope US kapitolu sa nachádza kruhová freska. V jej strede je trojuholník, kde uprostred základne trojuholníka sedí G. Washington na tróne. Táto maľba sa oficiálne volá "Apatiosis of Georgie Washington". Slovo "apatiosis" možno vyložiť ako "človek sa stane bohom". Keď sa po maľbe rozhliadneme, zistíme, že GW pózuje po boku radu bohov. Súčasne sedí na vrchole dúhy. Tento symbol sa používal na vyjadrenie, že daná osoba vzostúpilo medzi bohmi. Existujú podobné maľby s Ježišom sediacim na vrchole dúhy po tom čo vstal z mŕtvych.

Keď sa pozrieme do Tibetskej tradície, nájdeme tu maľby zobrazujúce telo ožiareného farbami dúhy. To obrazne povedané znamená, že po tom čo vzestoupíte, sa vaše telo dematerializuje a vy začnete žiariť farbami dúhy.

Na tejto maľbe z kapitolu je ešte jedna zaujímavá vec. Okolo kruhové maľby sú rozostúpenie malé krúžky s päťcípou hviezdou. Do celého obvodu obrazu sa zmestí 72 hviezd. U každej druhej hviezdy je vo vonkajšom obvode umiestnená šiška (symbol šišinky).

V tejto súvislosti je potrebné si pripomenúť, že precesný bod s posunie o 1 ° vždy raz za 72 rokov. Keď toto číslo vynásobíme 360 ​​° (celý cyklus precesie), dostaneme dobu trvania precesia: 25.920 rokov.

Maľba teda kóduje posolstvo o precesiu. Súčasne dáva správu, že ľudia (G. Washington) sa stanú bohmi.

Ďalšou zaujímavosťou je, že pod kupolou, kde je ona maľba, sa nachádza nižšie po obvode veže súbor plastík.

Mayský kalendár v Kapitolu

Mayský kalendár v Kapitolu

Jedna z nich je veľmi zaujímavá. Cortez sa stretáva s Montezuma. Cortez je vyobrazený v podobnom postoji ako niektorí ľudia v starom Egypte. Hlavu majú z profilu, zvyšok tela čelom a majú predkročenou ľavú nohu (ženský princíp). Proti Cortezovci stojí Montezuma s pravou rukou na srdcové Makrá a ľavou rukou smerujúce k podstavcu, na ktorom horí oheň. Tento podstavec je potom obmotaná hadom. Had predstavuje šišinku a oheň na podstavci jej prebudenie. V pozadí toho všetkého sa nachádza Mayský kalendár, ktorý končí dátumom 21.12.2012.

Skryté symboly na dolára

Skryté symboly na dolára

Na Americkom dolára je vyobrazená pyramída s božím okom na vrchole. Dole je už vyššie spomínaný latinský nápis: "Novus Ordo Seclorum", ktorý vyjadruje skutočnosť, že ľudia sa stanú bohmi na konci precesního cyklu. Toto posolstvo je nám odovzdávané skrze skryté symboly, ktoré Otcovia zakladatelia (USA) odovzdávajú cez pokolenia priamo od bohov (mimozemšťanov). Tí vedeli a vedia o precesním cykle. Zažili to už v minulosti a vie, že sa to stane znovu. Opakuje sa to. Preto sa podľa niektorých prameňov hovorí o tom, že už sme minimálne 5. civilizácie, ktorá sa rozvinula na veľmi vysokú (v našom prípade technickú) úroveň. Všetky ostatné zanikli s pádom do doby temna. A preto môže posledných 60 rokov pozorovať zvýšenú aktivitu ET / ETV, pretože vedia, že sa blížime ku kritickému bodu zvratu okolo 21.12.2012.

Na symbolu pyramídy amerického dolára je 13 vrstiev obsahujúca časové intervaly po 20 rokoch počnúc 1756 až do 2012. Jediný interval 1993 až 2012 má iba 19 rokov. Mayský kalendár má ako jeden zo základných výpočtových cyklov vek menom Katun, Ktorý trvá 19,7 rokov. Každá vrstva v pyramíde teda zodpovedá jednému KATUN.

Cyklus 13 KATUN

Cyklus 13 KATUN

Niekto by mohol namietnuť, že 13 KATUN nie je nič významného. Opak je pravdou. Španielski dobyvatelia, ktorí prišli do strednej Ameriky, videli, že všetci v tom čase a v tom mieste používajú 13 katunový systém počítania času. Na autentickej španielskej dobové kresbe vidíme, ako tento početnej systém vyzeral. Takže vo svojej dobe to bolo veľmi známe au Mayov používané. Na vrchole tej kresby nájdeme kríž templárov - symbol Iluminátov. Z toho vyplýva, že Ilumináti o precesiu vedeli už minimálne od tejto doby.

Ponúka sa myšlienka, že načasovanie podpisu Deklarácie nezávislosti USA (4.7.1776) bolo naplánované na obdobie medzi jednotlivými cyklami 13 KATUN. Je zaujímavé, že letopočet možno rozložiť 1776 = 888 + 888, čo je z hľadiska Kabaly symbolické znázornenie duality medzi pozitívnymi a negatívnymi silami, ktoré tvoria Universum. Naviac pokiaľ sčítame deň a mesiac, 4 + 7 = 13, potom nás to zase vracia späť k 13 katunům.

Keď to všetko zhrnieme, je tu niekoľko kľúčových zistení:

 • Máme cyklus 25 tisíc rokov, ktorý sa opakuje.
 • Na začiatku cyklu ľudstvo začalo používať nástroje pre náboženské a spirituálne účely.
 • Hromadne vymreli živočíšne druhy, ktoré by mohli ohrozovať ľudskú rasu.
 • Za posledných niekoľko sto rokov sa naša DNA zmenila o viac ako 7%.
 • Svetlo môže byť nositeľom informácie medzi Zdrojovými poli, lebo pomocou svetla sa podarilo pretransformovať vajíčka žaby na vajíčka salamandra.

Z toho vyplýva, že sa práve nachádzame v procese premeny. Podobne ako u vajíčok živočíchov v laboratórnych podmienkach na nás pôsobí v skutočnosti svetlo z Vesmíru a tým pozvoľna mení štruktúru našej DNA vďaka priechodu novú energetickú zónou - zónou zlatého veku. Tento transformačný prechod sa pravidelne opakuje. Počas tohto procesu dochádza okrem iného k zrýchľovaniu vibrácií molekúl. (Subjektívne máme pocit, že sa čas zrýchľuje.) To všetko má za následok, že naša inteligencia (schopnosť cítenia a vnímania celkovej reality) rastie. Oveľa častejšie vidíme na oblohe ET / ETV. Pribúdajú kruhy v obilí a ich komplexnosť rastie - rastie množstvo informácií, ktoré sa nám snažia touto cestou odovzdať.

Otcovia zakladatelia o tomto všetkom museli vedieť, pretože o tom nechali (skryto) správy kdekoľvek len mohli.

Domnievam sa (DW), že bytosti, ktoré k nám prichádzajú sú dobré. Že stojí za scénou, za mnohými udalosťami nášho ľudstva práve preto, aby sme sa my mohli ľahšie transformovať a lepšie sa na spájať a vyladiť na zdrojové pole Universa a tým sa "stať bohmi " podobne ako oni.

Chemtrails

Chemtrails

Sueneé: V súvislosti s úvahou Davida Wilcock, že svetlo je nositeľom informácie schopné transformovať našu DNA sa mi vybavila iná paralela a tou sú chemtrails. Teda chemikálie rozprašované vojenskými lietadlami nad územiami štátov v NATO, USA a Austrálie. V jednom z mnohých dokumentov, ktoré som na túto tému videl sa pokladali obvyklú otázku: "Prečo to robia?". Dôvody, ktoré uvádzali sú nasledovné:

 • Ovládanie počasie:
  • Globálne otepľovanie a alebo ochladzovanie planéty.
  • Vojnová zbraň, ak sa vytvorí veľmi nepriaznivé počasie, ako napríklad tornádo.
  • Poľnohospodárstvo az toho plynúce ekonomické výhody, keď viete ako bude.
  • Na komoditných trhoch správne informácie o počasí vám môžu zabezpečiť vysoké zisky.
 • Ovládanie zdravie obyvateľstva:
  • Rozprašované chemikálie sú sami o sebe veľmi jedovaté, pretože obsahujú nano-častice hliníka, tória, mangánu, bária, ytria a oxidy dusíka.
  • Súčasne sa v niektorých prípadoch hovorí o tom, že sú do roztoku pridávané ešte baktérie, z ktorých potom vznikajú lokálne pandémie chrípok a alebo aj horšie choroby.
 • Ovládanie spirituálneho vedomia ľudí:
  • V súvislosti s príchodom do Nového Veku je zatienená obloha, aby na ľudí nepôsobilo "svetlo" z Vesmíru. To by znamenalo, že je snaha určitých záujmových skupín spomaliť proces transformácie DNA, ako spomína DW.
  • Zatienenie preletov a manifestácie ETV.
Chemikálie chemtrails v civilnom lietadle

Chemikálie chemtrails v civilnom lietadle

Osobne som presvedčený, že súčasné chladné počasie (stav k 03.04.2013) je ovplyvnené práve zásahom do počasia rozprašovaním chemtrails. Niektoré dlhodobé predpovede totiž so nás ľudí snaží presvedčiť, že chladno bude ešte počas celého apríla aj mája 2013! Oproti minulým rokom je táto zima mnohonásobne dlhšie a chladnejšie.

Keď sa počas marca na pár dní urobilo na pár dní teplo (+ 15 ° C) a bola čistá modrá obloha, bolo vidieť počas pár hodín typická šachovnice po prelete vojenských lietadiel rozprašujúci chemtrails do horných vrstiev atmosféry 7 až 13 kilometrov.

podobné články