Očkovanie detí: viac škody ako úžitku

3 17. 06. 2022

Prebiehajúce nemecká štúdia, ktorá porovnáva pomer výskytu chorôb medzi očkovanými a neočkovanými deťmi, poukazuje na dosť jasný nepomer medzi týmito dvoma skupinami, aspoň čo sa chorobnosti týka. podľa skupiny Health Freedom Alliance majú deti, ktoré boli očkované podľa oficiálnych vládnych programov až päťkrát vyššiu pravdepodobnosť ochorieť chorobou, než deti, ktoré si vyvinuli svoj vlastný imunitný systém prirodzene bez vakcín.

Predbežná štúdia vydaná v septembri 2011 je prieskumom obsahujúcim dáta o 8000 neočkovaných deťoch, ktorých celková chorobnosť bola porovnaná s chorobnosťou medzi bežnou populáciou z drvivej väčšiny očkovacou látkou. V každej jednotlivej kategórii chorôb sa neočkovaným deťom viedlo oveľa lepšie ako deťom očkovaným, ako z hľadiska prevahy počtu ochorení, tak i ich vážnosti. Inými slovami štúdia naznačuje, že vakcíny nie sú efektívne a ani bezpečné.

"Za posledných 50 alebo aj viac rokov narastajúceho plánovanie očkovania (teraz viac ako 50 dávok, 14 vakcín daných vo veku pred nástupom do materskej škôlky, 26 dávok v prvom roku) nebola v US nikdy vykonaná žiadna štúdia CDC alebo inou agentúrou na tému zdravotné výsledky očkovaných ľudí versus neočkované, "napísal roku 2011 o prieskume Louis Rain pre Health Freedom Alliance.

V Vaccinelnjury.info bolo odhalené, že očkované deti majú až dvakrát väčšiu tendenciu k rozvinutiu napríklad neuro-dermatitídy, kožného ochorenia prejavujúceho sa chronickým svrbením a škrabaním. Rovnako tak na základe terajších dát majú očkované deti s porovnaním s neočkovanými približne 2,5 krát väčšiu tendenciu k vyvinutiu migrény.

Čísla sa ešte viac líši u astmy au chronickej bronchitídy, kde pravdepodobnosť vývinu dýchacích ťažkostí je u očkovaných detí až 8krát väčšie ako u detí neočkovaných. Tiež je u očkovaných detí pravdepodobnosť vývinu hyperaktivity, sennej nádchy a ochorenia štítnej žľazy až 3krát, 4krát, a šokovane 17krát väčšie, než u detí neočkovaných.

 

Autizmus sa vyskytuje medzi neočkovanými deťmi len veľmi zriedkavo.

Venujme sa bez zábran téme autizmu a dlhodobým tvrdením v debate o bezpečnosti vakcín. Podľa aktuálnych dát iba 4 z 8000 neočkovaných detí, ktoré boli zahrnuté v štúdii z roku 2011, odpovedali, že majú ťažký autizmus. To je len pol percenta z celkovej populácie. Zatiaľ čo podľa tabuľky nemeckej KiGGS, použité pre porovnanie, sa autizmus vyskytuje medzi bežnou populáciou 1.1 percentom.

To znamená, že pravdepodobnosť vývinu ťažkého autizmu u očkovaných detí je až 2.5krát väčšie ako u detí bez očkovania. To je šokujúce zistenie, keď zvážime, že zdravotnícke zariadenia vehementne popierajú akékoľvek spojenie medzi ťažkým autizmom a vakcínami. Ako sa ukázalo, pri všetkých štyroch neočkovaných detí, ktoré nahlásili ťažký autizmus, bol preukázaný vysoký podiel ťažkých kovov vrátane ortuti (zrejme z iných zdrojov). Je tu teda nepriama zhoda s deťmi očkovanými, pretože vo vakcínach sú tiež látky obsahujúce ortuť či hliník, ktoré pri injekčnej aplikácii zvyšujú riziko choroby.

Aj napriek tomu, že tento prípad nemusí nevyhnutne znamenať priamu súvislosť, celkový rozdiel výskytu chorôb medzi očkovanými a neočkovanými deťmi je prinajmenšom aspoň veľmi silným vodítkom, ktoré nemôže byť popreté alebo odmietnuté. Aj keď sa zohľadňujú aj iné možné súvislosti, tak ako sa snažia autori prieskumu po celé roky, dáta stále ukazujú vyšší výskyt chorôb medzi deťmi očkovanými než u detí neočkovaných.

V podobnej samostatnej štúdii uskutočnenej v 90. rokoch minulé storočia odborníci objavili, že u očkovaných detí je úmrtnosť na infekciu záškrtu, tetanu a čierneho kašľa (čierny kašeľ) v priemere až 2krát vyššia v porovnaní s deťmi neočkovanými.

Autor prekladu: Michala Morávková
Zdroj: CelostniMedicina.cz, Journal.livingfood.us, mnhopkins.blogspot.se

podobné články