Saturn: Héliové dážď

16. 11. 2023
6. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

S pomocou jedného z najvýkonnejších laserov na svete sa fyzikom podarilo nájsť ďalšie dôkazy o existencii héliových dažďov na Saturne. O tom na stránkach Science News informoval na zasadnutí Amerického geofyzikálneho zväzu v San Franciscu 15. decembra Gilbert Collins z Lawrence Livermore National Laboratoryv Kalifornii.

Dážď na Saturne je úkazom, pri ktorom sa zmes kvapalného vodíka a hélia rozdeľuje podobne, ako dochádza k oddeleniu zložiek v emulzii vody a oleja. Hélium z horných vrstiev migruje do vrstiev spodných a to sa prejavuje ako dážď na Saturne. Výsledky vedcov ukázali rozsahy teplôt a tlaku, pri ktorých k dažďu dochádza.

Teória z polovice 70. rokov predpokladali na Saturne výskyt héliových dažďov, ale doposiaľ neboli experimentálne skúmané. Za týmto účelom vedci z Laboratória laserovej energetiky v University of Rochester v New Yorku napodobnili podmienky vo vnútri Saturnu. Fyzici s použitím lasera OMEGA donútili zmes vodíka a hélia, ktorá bola umiestnená medzi dvoma diamantmi, oddeliť kvapalné hélium.

Podarilo sa im to dosiahnuť stlačením zmesi rázovou vlnou z diamantov, na ktoré pôsobili laserovým žiarením. Dôsledkom toho sa v zmesi objavili štruktúry s určitými hustotami a teplotami, ktorých získanie a popis bolo zásadným úspechom vedcov. Podľa ich slov, dosiahnutie tohto výsledku zabralo 5 rokov experimentov a bolo k nemu potreba 300 laserových výstrelov.

Oddelenie vodíka a hélia (fázový prechod v intervaloch medzi teplotami 3 tisíc a 30 tisíc Kelvinov a tlaku 30 a 300 Gigapascalů) môže prebehnúť za kratší čas, než si fyzici pôvodne mysleli. To by znamenalo, že sa dá predpokladať, že héliové dažďa sa môžu vyskytovať nielen na Saturne, ale aj na jeho susedovi s vyššou teplotou, plynnom obrovi Jupitera.

Niektorí vedci sú toho názoru, že výskum fyzikov bude potrebné preveriť. Sarah Stewart z Kalifornskej univerzity v Davise, poukázala na to, héliové dažďa na Saturne by mohli byť vymodelované pomocou pokusov na Z-Machine. David Stevenson, ktorý sa teóriou héliových dažďov zaoberá, predpokladá, že sonda Juno (Jupiter Polar Orbiter), až sa dostane na orbitu Jupitera - v roku 2016, pomôže dažďa na tomto plynnom obrovi objasniť.

podobné články