Verejné vypočutie v US senáte o mimozemských technológiách

30. 07. 2023
6. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

Mainstream media vrátane Českej televízie v uplynulých dňoch citovali zahraničné médiá, ktoré venovali nemalú pozornosť udalosti z 26.07.2023. Americká setntná podkomisia Národnej bezpečnosti, hranice a zahraničných záležitostí (CNSBFA) prejednávala verejné vypočutie ohľadom UAP/UFO udalostí, ktoré hýbu verejnou mienkou minimálne od prosicne 2017. Pred komisiou stáli traja kľúčoví svedkovia: Bývalý pilot F18 - Ryan Graves; bývalý spravodajský úradník a dôstojník letectva David Grusch a tiež NAVY pilot David Fravor. Všetci traja svedkovia vypovedali pod prísahou. Na lavici hostí si sadli okrem iného Jeremy Corbell a známy moderátor George Knapp.

Podľa úvodného vyjadrenia komisie sa viac ako 20% Američanov zaujíma o fenomén UAP. Členovia komisie zdieľajú názor, že Pentagon by mal podliehať oveľa prísnejšiemu dohľadu a teda, že by mal slúžiť ľuďom, nie aby z ľudí robil hlupákov: „Ak v Groom Lake a White Petterson AFB nič nie je, tak nám to ukážte. Je čas, aby sme vzali právomoci späť a boli transparentní.”

Z pohľadu komisie je UAP stále potenciálnou bezpečnostnou hrozbou pre národnú bezpečnosť USA. Podľa názoru komisie je potrebné jasne vymedziť podstatu fenoménu, aby sa vylúčilo, že ide o pozemských nepriateľov USA.

Svedectvo Ryana Gravesa

Ryan Graves uviedol, že s UAP má osobnú skúsenosť ako pilot v civilnom a vojenskom sektore. Je toho názoru, že od 2021 sú všetky videá okolo UAP označené SECRET alebo ABOVE TOP SECRET, teda sú pred verejnosťou zatajované.

Ryan Graves v roku 2014 lietal s F18 pre NAVY. Po aktualizácii softvéru na radaroch stíhačiek začali piloti, vrátane Gravesa, pozorovať rad UAP v monitorovanom vzdušnom priestore. Rýchlo si overili, že nejde o chybu radaru, pretože tie isté objekty pozorovali prostredníctvom iných senzorov. "Pozorovali sme čiernu kocku uprostred priehľadnej sféry, ktorá mala priemer 15 metrov." V tom čase neexistoval oficiálny postup, ako takéto incidenty hlásiť. Tento problém sa stáva čoraz častejšie.

RG: „Našiel som neziskovú skupinu známu ako Američania za bezpečný vzdušný priestor. Organizácia eviduje UAP svedkov, ktorým nebolo doteraz dopriate byť vypočutí.”

Senát sa svedkov tiež pýtal, či majú nejaké informácie, ktoré nasvedčovali tomu, že je verejnosť zámerne oklamaná (dezinformovaná) v súvislosti s prípadmi pozorovania UAP. RG uviedol, že nemôže v tejto veci verejne vypovedať vo väčšom rozsahu, než doteraz oznámil. Avšak potvrdil, že verejnosti nie je hovorená celá pravda, a že niektoré informácie sú zámerne pretavované v klamstve (dezinformácie).

Rezervovať účasť

Svedectvo Davida Grusha

David Grush pracoval ako spravodajský úradník v obdobných pozíciách ako odhalený dezinformátor Luis Elizondo. Je tiež bývalým dôstojníkom letectva. Sám uvádza, že doposiaľ nebol priamym svedkom žiadnej z udalostí súvisiacich s UFO/UFO/ET. Vďaka účasti na UAPTF vypočul celý rad svedkov dôveryhodných informátorov. Tiež sa niekoľkokrát do situácie, že aj napriek vysokému stupňu bezpečnostných previerok, mu bol zamedzený prístup k niektorým informáciám, pretože nemal patričné Potreba vedieť. Tiež vyjadril nespokojnosť, že dohľad zo strany senátu je marený, a že senát nemá prístup ku všetkým informáciám, ktoré by na účel riadneho vyšetrovania potreboval. V tom podľa svojho názoru považuje aj porušenie právnych predpisov.

Senátna komisia sa pýtala Grusha, či bol v súvislosti s poverením vyšetrovať UAP nejakým spôsobom niekto zranený, znásilnený, či zabitý v snahe zatajiť informácie o reverznom inžinierstve technológií, ktoré neboli vytvorené ľuďmi. Na to odpovedal, že určite áno a že on sám bol vystavený niekoľkokrát veľmi silnému nátlaku a ohrozeniu na živote.

Viac sa venujeme výpovedi Davida Grusha v jednom z predchádzajúcich vysielaní.

DG do záznamu tiež spomenul, že došlo k niekoľkým prípadom havárií, pri ktorých boli zaistené telá bytostí, ktoré nepochádzajú zo Zeme. Podľa jeho zistení k prvým incidentom malo dôjsť prinajmenšom už v 30. rokoch 20. storočia. Toto vyhlásenie zodpovedá svedectvám, ktoré poskytol Dr. Steven Greer.

Člen senátnej komisie a reprezentant Tim Burechett sa pýtal: "Môžete uviesť mená osôb a kódové mená projektov, ktoré sa zaoberali reverzným inžinierstvom technológií, ktoré neboli vytvorené ľuďmi?"

GR: "Tieto informácie mám k dispozícii, ale nemôžem vám ich oznámiť verejne."

Je vhodné pripomenúť, že Dr. Steven Greer počas verejného vypočutia poskytol novinárom kompletný zoznam viac ako 700 miest, kde sa vykonáva manipulácia mimozemskými technológiami. V tabuľke sú uvedené kódové mená, súradnice a názvy vojenských, civilných a súkromných laboratórií, kde k nelegálnej činnosti dochádza.

Svedectvo Davida Fravora

DF je bývalým pilotom NAVY. Verejnosť ho objavila na konci roka 2017, kedy prvýkrát komentoval vlastnú skúsenosť s UAP zachytených na videách, ktoré sú verejnosti známe pod kódovými názvami Ísť rýchlo, Flir1 (alias Tic Tac), gimbal

DF uviedol, že videá získané verejnosťou sú veľmi nízkom rozlíšení. Na origináloch je pri objekte v tvare Tic Tac jasne vidieť antény v tvare písmena "L" na jeho spodnej časti. To nasvedčuje tomu, že ide o ľuďmi vytvorenú technológiu, resp. technológiu, ktorá prešla reverzným inžinierstvom, ako uviedol počas svojho verejného vypočutia Dr. Steven Greer. Tieto antény vraj slúžia na generovanie tzv. elektrostatické antigravitácie.

 

podobné články