životné pieseň

6 19. 06. 2022
5. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

Domorodý kmeň z Afriky počíta dátum narodenia dieťaťa nie od fyzického zrodenia, ale od momentu, kedy matka pocíti, že je dieťa v jej lone.

Keď sa žena rozhodne, že chce počať dieťa, vyhľadá strom a sadne si pod neho. Tu medituje tak dlho, kým nebude počuť pieseň, ktorá je určená prichádzajúcemu dieťaťu. Potom ide za budúcim otcom a učí ho spievať túto pieseň. Rovnako tak sa pieseň učia niektorí členovia kmeňa, ktorí ju potom spievajú v deň, kedy má dôjsť k fyzickému počatie dieťaťa, aby ho pozvali a privolali. Počas tehotenstva sa učia pieseň tiež pôrodnej asistentky a pôrodná baba.

pokračovanie na SpontánníBubnování.cz.

podobné články