Čo hľadala fašistická jednotka Ahnenerbe v Karélii?

115358x 06. 10. 2018 1 čitateľ

Neraz sme mali možnosť počuť o tajných výskumoch hitlerovskej armády, o mystických skúsenostiach a hľadanie tajných artefaktov. Ale až celkom nedávno sa podarilo dať dohromady zaujímavý a celkom záhadný fakt: nemecké vojská vykonávala veľký prieskum v Karélii, pričom v ňom boli zapojené aj elitnej jednotky Ahnenerbe. Čo hľadala fašistická jednotka Ahnenerbe v Karélii?

Fašistická jednotka a jej cieľ

Je známe, že cieľom Hitlera bolo nastolenie svetovlády. Ale bol si jasne vedomý toho, že to možno dosiahnuť iba vtedy, ak bude disponovať novou, mocnou zbraňou, akú ešte nikto nemal. Avšak celý vývoj vykonávaný v tejto oblasti vyžadoval nielen čas, ale aj supervýkonný zariadenie, schopné vytvárať neskutočnú energiu.

Hitler bol vždy naklonený štúdiu mystiky a okultných teórií, a preto sa rozhodol ísť cestou najmenšieho odporu. Študoval mýty a legendy národov, ktoré sa týkali tajných artefaktov, z ktorých nepochybne väčšina mala úplne reálny základ. A vtedy zahorel túžbou vyhľadať ich. Bezpochyby mu to sľubovalo nevídané vyhliadky. Pre vyhľadávanie v tak rozsiahlom meradle bola vytvorená elitnej vojská špeciálneho nasadenia. Boli nimi vykrádané knižnice a múzea v Poľsku, Francúzsku, ZSSR, zabavovania staroveké rukopisy a odvážili to najcennejšie. Hitler bol presvedčený, že tajné dokumenty obsahujú presnú informáciu o tom, kde sú ukryté artefakty a akým spôsobom je s nimi možné pracovať.

jednotka Ahnenerbe

Medzi vojskami špeciálneho nasadenia bola aj jednotka Ahnenerbe. Hovorí sa, že práve jej členovia sa zaoberali mystickým vývojom. A ich pozornosti neunikla ani Karélie. V lese pri Kestengi (Кестеньга, pozn. Prekl.) vedci našli medailón jedného z dôstojníkov elitnej nacistickej skupiny Mŕtva hlava. Vojaci tejto divízie boli často využívané pri najdôležitejších operáciách. Zúčastnili sa bitky o Stalingrad aj bitky v Kurskom oblúku. Ale ako je známe, v Karélii žiadne dlhé a zúrivé boje neprebiehali a ani sa tu neuskutočnili žiadne obzvlášť dôležité operácie. Tak prečo sa dôstojník elitnej jednotky ocitol tu?

Prísť veci na kĺb sa snažil aj pátracie oddiel Za vlasť, vedený Viktorom Komkov. Výskumníkom sa podarilo nájsť niečo zvláštne: u Eletyozera (Názov jazera, Елетьозеро, pozn. Prekl.), ktoré nemalo žiadny vojenský význam, boli nájdené dve mohutné obranné línie. Prvá bola pod kontrolou nórskeho dobrovoľného lyžiarskeho práporu SS Nord, druhá potom spadala pod Horské poľovníkov divízie SS.

Tu u Eletyozera bolo nájdené aj malé mestečko, ktorého stavby boli spevnené výdreva. Podľa vedeckých prepočtov bolo postavené zrejme pre potreby výskumu, než pre potreby obrany. Pozoruhodné je to, že v jednom z okopeme bol nájdený kord, ktorý mali právo nosiť jenom vyššie vojenské šarže. Takáto zbraň sa používala pri vykonávaní špeciálnych magických rituálov. V tesnej blízkosti sa našli aj tri jaskyne, do ktorých sa však nepodarilo preniknúť, pretože sa všetky zrútili vďaka starostlivo vykonaným výbuchom.

Čím sa teda elitnej jednotky SS v Karélii zaoberali?

Ako sa podarilo zistiť, tieto miesta priťahovala nielen Nemcov. Dlho pred tým bolo veľa objektov prebádané výskumníkmi zo špeciálneho oddielu VCK-OGPU (VCK - Všeruský mimoriadna komisia pre boj s kontrarevolúciou a sabotážou pri Rade ľudových komisárov RSFSR, zvaná Čeka; OGPU - Spojené štátny politické zriadenie, pozn. prekl.), Ktorý viedol Gleb Bokij a potom skupinou vedcov pod vedením vedúceho laboratória neuroenergetiky Alexandra Barčenko. Expedícia priniesla neskutočné výsledky - bola nájdená Severnej Šambala! Ale samotný Barčenko nepochybne považoval Karélii za "územie starovekého magického Poznanie".

Podľa jednej z legiend sa tu musí nachádzať podzemné chrám bohyne Jumally, v ktorom je ukrytý Zlatý pohár Vikingov. Akými možnosťami disponuje, nie je možné povedať, ale výskumníci predpokladajú, že jeho magické sily sú prakticky neobmedzené. Hovorí sa, že pohár hľadal aj významný ruský mystik Nikolaj Rerich. Dozvedel sa o ňom z tajných dokumentov svojho otca, Konstantina Fjodoroviča Rericha, jedného z vedúcich predstaviteľov petrohradských slobodomurárov. Je jasné, že taký dôležitý artefakt, ktorý dovoľuje svojmu majiteľovi získať nekonečné možnosti, nemohol nepřitáhnout pozornosť hitlerovskej armády.

prekvapivý objav

Ale je možné, že nacisti vôbec nehľadali pohár Vikingov. Len nedávno výskumník Kolského polostrova a Karélie Vladislav Trošin urobil prekvapivý objav. Našiel tajné materiály, ktoré nepochybne svedčí o tom, že Nemci využívali špeciálne miesta sily pre vytvorenie tzv. "Zbrane zíde".

Pôvodný obyvatelia Karélie, Sámovia, rozpráva, že zíde sú buď prirodzené, alebo rukou človeka vytvorené stavby, ktoré sa skladajú z veľkého kameňa, postaveného na niekoľkých menších. V stretnú, ako hovoria, žije Samy uctievaný duch. "Za pomoci špeciálnych rituálov ho možno prinútiť plniť z pohľadu súčasnej vedy úplne neskutočné úlohy", hovorí Vladislav Trošin.

Záhadný jav je následkom neustálej komunikácie šamanov s vyššími duchmi

Teraz sú Zíde rozhádzané po celom území Karélie. Je pozoruhodné, že kamene, z ktorých každý váži niekoľko ton, sa môžu z času na čas posúvať. Sámovia tvrdia, že tento záhadný jav je následkom neustálej komunikácie šamanov s vyššími duchmi, ktorí obývajú tieto územia. Neskutočným sa zdá aj to, že sa každý rok počet tajomných zíde zvyšuje, akoby doslova vyrastali spod zeme. A tie, ktoré sa pod vplyvom vetrov a dažďov začali rozpadať, sú obnovované doslova akoby neviditeľnou rukou.

Vladislav Trošin potom, čo preskúmal značnú časť územia Karélie, poznamenal, že sa jednotke Ahnenerbe zrejme podarilo nemožné - takmer si dokázala podriadiť zíde tak, aby plnili svoje úlohy. "Stačí sa pozrieť na vojnové mapy Karélie, kadiaľ prechádzali línie frontu a porovnať ich so súčasnou polohou geologických zlomov a zistíme, že sa zhodujú", tvrdí. "Toto je výsledok interakcie Ahnenerbe a mystických zíde, pretože do tej doby sa tu nikdy línia zlomov nezaznamenávali, ale podobné anomálne aktívnej zóny častokrát vznikajú v miestach hromadenie sa mimoriadne silné energie".

Ale povedať s úplnou presnosťou, ako ďaleko elita SS pokročila vo svojom výskume, je ťažké, pretože všetky stopy ich činnosti boli takmer úplne zničené. Možno by sme sa mali bližšie oboznámiť so záhadnými krajinami Karélie. Kto vie, aká tajomstvo ešte v sebe jej územie skrývajú.

podobné články

Jeden komentár k "Čo hľadala fašistická jednotka Ahnenerbe v Karélii?"

Nechaj odpoveď