Evolúcia alebo kreacionizmus? Evolúcia a kreacionizmus ...

17 18. 08. 2023
6. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

Stále sa vedie spor o to, či život na tejto planéte (a teda aj ľudia) vznikli evolúciou a alebo zásahom zvonku - boli stvorení. Genetické testy z posledných rokov ukazujú, že v našom genóme sú fragmenty niečoho, čo nepochádza z tejto planéty a teda nemohlo vzniknúť obyčajnou evolúciou - aspoň nie v mierkach Zeme. Naproti tomu tu máme živé dôkazy, že príroda si dokáže poradiť a skutočne formou evolúcia rozvíjať živočíšne druhy.

Takže sa ponúka otázka, či opäť cesta nevedie stredom medzi dvoma extrémami? Ďalšou otázkou je, ako do toho zapadá živočíšny druh meno človeka?

podobné články