MJ-12: Nový výskum potvrdzuje autenticitu dokumentu!

7694x 11. 12. 2018 1 čitateľ

V práve vydanom decembrovom čísle časopisu MUFON, je uverejnená prvá podrobná analýza uniknutého dokumentu DIA o 47 stranách, ktorá potvrdzuje záver, že dokument MJ-12 je autentický.

(DIA = Defense Intelligence Agency: Obranná spravodajská služba. Pozn. Prekl.)

DIA - oficiálny kontakt s mimozemšťanmi

Dokument DIA poskytuje široký prehľad o oficiálnych dejinách kontaktov mimozemšťanov so Zemou a dokladá počiatok modernej doby UFO, do doby rozhlasového vysielania Nikolu Teslu v Colorado Springs, ktoré smerovalo k mimozemšťanom, tí potom vyslali medzihviezdny loď, aby ho overili. Všetko vyvrcholilo haváriami UFO, napríklad Roswell (1947) a Azteca (1948), kedy začali formálne diplomatické vzťahy skupiny mimozemšťanov s ľuďmi, počas vlády prezidenta Eisenhowera.

Autor článku v žurnálu MUFON, Dr. Robert Wood, je na svete najdôležitejším bádateľom, pokiaľ ide o kontroverzné dokumenty MJ-12. Jedná sa o uniknuté dokumenty týkajúce sa činnosti operácie Majestic-12, ktorá bola formálne zriadená v septembri 1947, pre správu problematiky UFO a mimozemšťanov. Bývalý letecký inžinier firmy McDonnell-Douglas, ktorého kariéra trvala 43 rokov - Dr. Wood, zahájil overovanie a výskum týchto dokladov v roku 1995 so svojím synom Ryanom. Vo svojom článku, ktorý nazval "Štyridsať sedem stránok od DIA - prečo by sme sa nimi mali zaoberať?", Dr. Wood stručne zhŕňa obsah dokumentu uniknutého z DIA:

MJ-12: V podstate existuje päť častí myšlienkového obsahu

- 1: Cieľ, histórie a organizácie MJ-12

- 2: Novo získané podrobnosti o Roswell z roku 1947

- 3: Podrobnosti o havárii v Azteca z roku 1948

- 4: Stručné rozhovory s EBE z Aztec

- 5: Problém národnej bezpečnosti alebo riziko kultúrnych otrasov, v súvislosti s diplomatickými a kultúrnymi výmenami informácií s EBE, ktorí počas sedemdesiatych a osemdesiatych rokov navštevovali náš svet.

Podrobnejší rozpis obsahu dokumentu nájdete v predchádzajúcich článkoch, ktoré tieto dokumenty analyzujú.

V dokumente DIA z roku 1989 našiel Dr. Wood rad dôvodov, ktoré poukazujú na jeho pravosť a prečo je chyba, ho jednoducho odmietať, ako to urobilo mnoho vedcov v USA. Podrobná analýza písomných a pravopisných chýb, podpisov, odkazov na patenty, názorov jednotlivcov atď. Vedie k záveru, že to je len správa diktovaná členom skupiny Majestic-12 dvoma zapisovateľom, ktorí tak zaznamenali 47 strán, ktorých kópie sa zachovala na mikrofilme DIA, ako vysvetlil doktor Wood.

To by bolo v súlade s MJ-12 (v tomto prípade vyhlásené za individuálnu skupinu MJ-1), ktorá diktovala jednorazové vstupné informácie pre novú osobu, pretože zjavne nebolo k dispozícii v čase tejto údajnej inštruktáže, niečo z predchádzajúcich písomných záznamov. Úvodná stránka dokumentu DIA je označená ako "predbežná inštruktáž", ktorú vytvoril Úrad pre spravodajstvo obranné spravodajské služby dňa 8. januára 1989.

Názov správy

Úplný názov správy je "Posúdenie situácia a vyhlásenie o úlohe neidentifikovaných lietajúcich objektov", ktorá je určená kancelárii prezidenta. Prirodzeným predpokladom je, že správa bola určená prezidentovi George Bushovi, niekdajšiemu viceprezidentovi a víťazovi prezidentských volieb v roku 1988. Avšak analýzou jediného podpisu, ktorý sa objavuje na tomto dokumente DIA, dospel Dr. Wood k záveru, že správa bola v skutočnosti určená pre významného astrofyzika MIT, Dr. Philipa Morrisona.

(MIT = Massachusetts Institute of Technology. Pozn. Prekl.)

Jedná sa o jediný podpis na dokumente a prvá otázka môže byť, či išlo o osobu, ktorá je na počiatočné úrovni informovaná alebo o informátora. Zdá sa oveľa rozumnejšie, že je to podpis osoby, ktorá je informovaná. Dr. Morrison začal svoju kariéru jadrového fyzika, keď pracoval na projekte Manhattan a potom sa presunul do oblasti astrofyziky, aby vyjadril svoj nesúhlas s vývojom v oblasti jadrových zbraní. Stal sa známy z populárnych kníh a dokumentárnych filmov, zaoberajúcich sa astrofyzikou a pokračoval ako profesor na MIT. V roku 1987 bol Dr. Morrison hostiteľom šesťdielnej minisérie pre stanicu PBS (PBS) s názvom "Prsteň pravdy", ktorá sa zaoberala množstvom astrofyzikálnych tém.

Dr. Morrison

Existujú dôležité dôkazy o tom, že dokument DIA bol inštruktážou vedúceho skupiny Majestic-12 pre Dr. Morrisona. Vo svojom článku v MUFON Dr. Wood uvádza, že Dr. Morrison bol spriatelené s Carl Sagan, ktorý ako niektorí veria, nahradil doktora Menzela vo výbore Majestic-12, pri jeho odchode do dôchodku alebo jeho smrti v decembri 1976.

Philip Morrison bol veľmi uznávaným profesorom, ktorý bol chránencom Oppenheimera a veľmi pravdepodobne bol oboznámený s bezpečnostnými problémami, aj keď o tom nie je žiadny dôkaz. Existujú však dôkazy o tom, že počas svojej kariéry bol s Carl Sagan v blízkom vzťahu, a pomáhal pri usporiadaní sympózia o UFO, v závere štúdie, Colorado 'v Bostone.

Top Secret / Majic

Menzel bol označený v správe pre Eisenhowera ako MJ-10. Vo svojej knihe "Top Secret / majúci", poskytuje Stanton Friedman, veterán vedeckého výskumu UFO, podrobné dôkazy, že Dr. Menzel bol skutočne členom výboru Majestic-12, hoci napísal niekoľko kníh, ktoré fenomén UFO demaskujú.

Menzel je najznámejší z jeho populárnych kníh o astronómii, ako je "Sprievodca ku hviezdam a planétam" (1964). Buď už skôr alebo krátko po Menzelová smrti, hľadal výbor Majestic-12 astronóma alebo astrofyzika, ktorý by ho mohol nahradiť. Náhrada by mala mať pevnú vedeckú pozíciu v oblasti astronómie či astrofyziky, byť známy v širokej verejnosti, a pred smrťou dostala odporúčanie na Dr. Menzela. Doktor Sagan so svojou vedeckú pôsobnosťou, ako vedecký pracovník na univerzite v Berkeley, kde získal rozsiahle vedecké uznanie pri práci na misiách NASA na Venuši a Mars.

Čo je najdôležitejšie, tak jeho vedecká práca sa dostala do pozornosti Dr. Menzela, ktorý zariadil, aby Sagan získal pozíciu asistenta na Harvardskej univerzite v rokoch 1963-1968. Sagan sa potom premiestnil na Cornellovu univerzitu potom, čo bol na Harvarde odmietnutý, ironicky práve kvôli rastúcej popularite svojho všeobecného prístupu k vede. Avšak, Menzel zostal pevným Saganovým priaznivcom.

Sagan získal status celebrity prostredníctvom svojich populárnych kníh a dokumentárnych filmov, vrátane ocenenia relácii, Cosmos ', ktorý sa vysielal na PBS v roku 1980 a bol počúvanie 500 milióny ľudí v 60 krajinách sveta. Ak bola pozícia vo výbore Majestic-12 rezervovaná pre vedúceho astronóma - astrofyzika, ktorý dosiahol globálne popularity prostredníctvom náučných kníh a televíznych dokumentov, a bol odporúčaný predchádzajúcim držiteľom funkcie, potom bol Sagan prirodzenou náhradou za Menzela.

Dr. Morrison a jeho práca

Rovnako tak v januári 1989, keď skupina Majestic-12 hľadala náhradníka Dr. Sagana, kvôli jeho blížiacemu sa odchodu do dôchodku (pravdepodobne bol v tejto pozícii najmenej od roku 1976) alebo z nejakého iného dôvodu, (Sagan zomrel 20. Decembra 1996), bol Dr. Morrison solídny voľbou, vzhľadom k jeho vedeckému pôsobeniu, široké popularite a predchádzajúcemu priateľskému vzťahu so Sagan. Ide o dôležité priame dôkazy na podporu autentickosti dokumentu podľa správy DIA. Tiež tá skutočnosť, že dokument z roku 1989 bol iba inštruktážou, ktorú diktoval šéf skupiny Majestic-12 pre svojho nového člena, ktorý prevzal funkciu doktora Sagana znamenala, že sa toľko informácií dostalo do prípravy tohto dokumentu.

Kontext, v ktorých bol dokument zostavený, pomáhajú vysvetliť výrazné nezrovnalosti v bezpečnostných znakoch, pravopisné chyby, vypúšťanie a vkladanie rôznych dokumentov atď., Ako zdôraznilo mnoho kritikov.

Vo svojom článku v MUFON, Dr. Wood dospel k záveru o pravosti tohto dokumentu DIA z roku 1989, s radom presvedčivých dôvodov, napriek mnohým chybám. Identifikáciou dr. Morrisona, ako príjemca správy, dr. Wood poskytol prostriedky na potvrdenie pravosti tohto dokumentu, skôr než viceprezident Bush. Dr. Morrison bol informovaný ako náhradník Dr. Sagana vo výbore MJ-12, kvôli jeho odchode do dôchodku, v dôsledku dosiahnutie nejakého druhu limitného termíne, kvôli jeho trinástich a viac rokov služby ako MJ-10?

pravosť dokladu

Ako som sa zmienil v predchádzajúcich článkoch, podporujúcich pravosť dokladu DIA, jeho obsah obsahuje veľké množstvo informácií o témach, ako je havária UFO v Azteca z roku 1948, diplomatických vzťahoch medzi administratívou Eisenhowera a mimozemšťanmi, rolí Nikolu Teslu pri začatí modernej doby výskumu UFO a skutočnosťou, že ľudsky vyzerajúci mimozemšťania sú priateľskí a tajne žijú medzi ľuďmi po celé desaťročia.

Dr. Wood realizoval veľmi cennou verejnú službu pri overovaní dokumentu DIA z roku 1989, čím otvoril dvere ďalšiemu ucelenému štúdiu jeho bohatého obsahu a významným exopolitickým dôsledkom.

© Michael E. Salla, Ph.D.

podobné články

Nechaj odpoveď