V choré spoločnosti nemôžu žiť zdraví ľudia

2 13. 07. 2022

Pohľad na zdravie jedinca, ale aj celej spoločnosti od pána Hnízdil má svoje veľké pravdy zo života každého z nás. Môžeme sa cítiť oveľa lepšie, byť zdravší a žiť v zdravej spoločnosti, ale je nutné zastaviť prekračovanie ľudských hodnôt života. Prestať sa nechať vláčiť manipuláciou a zneužívaním vo všetkých podobách súčasnej ekonomiky, zdravotníctva, poľnohospodárstva, školstva atď. Arogantný, bezohľadné, cinické psychopatov nemožno prehliadať a prenechávať im moc, nám vládnuť. Zvoniť kľúčmi nestačí! Je nutné zmeniť spôsob myslenia a správania, vydať sa iným smerom.

Zdroj: Slovenská Konferencia

 

 

 

 

podobné články