Bohovia musia byť šialení alebo čo vám pôrodník nepovie

1 19. 06. 2023
6. medzinárodná konferencia exopolitiky, histórie a spirituality

Štúdium odporúčania WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) pre pôrodné praktiky, vznikajúce na základe dlhodobých štúdií, ma prinútilo k zamysleniu. Prečo pôrodníci tieto odporúčania nerešpektujú? Prečo sa hrajú na Bohmi v bielych plášťoch?

Každá žena má právo na starostlivosť v súlade so súčasnými poznatkami lekárskej vedy. Zámerne slovo súčasnými zvýrazňujem, pretože českí pôrodníci stále uplatňujú metódy, ktoré boli dávno vyhlásené za nežiaduce, neefektívne či dokonca škodlivé a zdravie ohrozujúce. Pôrodníkom žiaľ nahráva do kariet fakt, že väčšina žien o tom, čo je a nie je škodlivé pre normálny pôrod nevie a pokiaľ príde do pôrodnice rodiť žena informovaná, je mnohokrát prijímané s nevôľou.

Pozrime sa na fakty, ktoré by mala poznať každá tehotná žena (ale aj široká verejnosť pre "narovnanie" pokrivené predstavy o pôrode), avšak pôrodník o nich zvyčajne mlčia.

Poloha v ľahu na chrbte je pohodlná pre pôrodníka, riziková však pre rodiacu ženu
V polohe ležmo na chrbte, ktorá je pre slovenských pôrodnice rutinným štandardom, žena vyvíja úsilie proti zemskej príťažlivosti, kdežto pri polohe vzpriamenej pôrode napomáha gravitácie. Kostrč a krížová kosť, dômyselne v priebehu tehotenstva vplyvom vyplavených látok rozvoľnené, aby mohli v deň D ustúpiť, nemôžu pri polohe v ľahu na chrbte splniť túto funkciu a priechodnosť pôrodných ciest je tak až o 30% menšie. Neúmerný tlak na kostrč mnohokrát spôsobí bolestivosť tejto partie ešte dlho po pôrode. Tiež tvar pôrodných ciest smeruje ľahu smerom nahor, takže žena rodí "do kopca". Logicky je potom pôrod veľmi náročný a bolestivejšie a rapídne sa zvyšuje riziko použitia klieští či vákuumextraktorom a tiež riziko epiziotómia (nástrihu). Nehovoriac o tom, že niektorí pôrodníci sú schopní siahnuť aj po zakázané a zdravie aj život ohrozujúce metóde, Kristellerově expresiu.

Pri polohe v ľahu na chrbte zostupuje hlavička dieťaťa priamo na hrádzu, preto sa hrádza nemôže dobre rozšíriť. Dosť dôvodov na to, aby žena rodila v inej ako v tejto rutinne zabehnuté polohe. Tiež WHO na základe týchto poznatkov odporúča, aby si rodička intuitívne zvolila pôrodnú polohu sama. Polohu ľahu na chrbte zároveň považuje za jednoznačne škodlivú. Keď mu je z nejakého dôvodu poloha ležmo nutná, možno rodičku aspoň položiť na bok, aby bola voľná kostrč.

Koľko pôrodníkov či pôrodných asistentiek vyzve ženu, nech skúsi akúkoľvek polohu, ktorá jej príde vo vypudzovacej fáze pôrodu vhodná? Prečo zvyčajne ženu, ktorá o nevýhodách tejto polohy nevie, väčšina pôrodníkov automaticky "položí na lopatky"? Pôrodníci často argumentujú tým, že pri polohe ležmo má zdravotník k žene dobrý prístup pre prípad komplikácií. Bohužiaľ ale verejnosti tají fakt, že práve poloha ležmo na chrbte je sama často týchto komplikácií príčinou. Pre pohodlie oboch strán pritom existujú tzv. Pôrodné stoličky.

Epiziotómia (nástrih hrádze) sa hoja horšie ako prirodzené natrhnutie a je mnohokrát zbytočná
Ide o najčastejší pôrodnícku operáciu, vykonávanú v SR v oveľa väčšej miere, než je vhodné. WHO neodporúča vykonávať tzv. Epiziotómii u viac ako 10% vaginálnych pôrodov, napriek tomu vo 38 slovenských pôrodniciach rodí s nástrihom viac ako polovica žien. Existuje u nás dokonca pôrodnice, kde v roku 2013 vykonali nástrih hrádze 80% žien (zdroj: www.jaksekderodi.cz). Že nástrih chráni ženu pred poškodením tkanív, ako sa učia budúce pôrodníci na lekárskych fakultách, je ničím nepodložený mýtus.

Snáď jedinou výhodou nástrihu je, že sa šije lepšie ako prirodzené natrhnutie (čo je však výhoda pre pôrodníka, nie pre ženu samotnú), avšak je bolestivejšie, hoja sa zvyčajne horšie a spolu s ním vzniká riziko ďalších komplikácií (dlhodobá bolestivosť, možný vznik infekcie , bolestivý intímny styk ad). Pri prípadnom natrhnutiu ide telo cestou najmenšieho odporu, zatiaľ čo pri nástrihu sa pôrodník nesnaží vyhnúť veľkým cievam a svalom.

Ako som už písala vyššie, pri polohe v ľahu na chrbte sú pôrodné cesty užšie a zostupujúce hlavička tlačí priamo na hrádzu, ktorá tak nemôže ustúpiť - prevenciou nástrihu je teda zmena pôrodnej polohy. Niekedy ale tiež stačí dať rodičke viac času.

Syntetický oxytocín spôsobuje bolestivejšie kontrakcie a narúša bonding
Syntetický oxytocín (tzv. Pitocin) sa používa primárne k podpore otváraniu pôrodných ciest, daňou za toto urýchlenie sú však oveľa bolestivejšie kontrakcie ako kontrakcie prirodzené. Prirodzený oxytocín je do tela vyplavovaný vo vlnách, aby si žena mohla medzi týmito vlnami oddýchnuť, kdežto pitocin ich do tela premietaný sústavne žilou a zabraňuje navyše vyplavovanie endorfínov, ktoré pomáhajú spracovávať bolesť. Pôrod sa tak často stáva natoľko neznesiteľným, že je žena nútená požiadať o tíšiace látky, teda ďalší chémiu. Pitocinem spôsobené silné a bolestivé kontrakcie bez možnosti oddychu pripravujú tiež dieťa o kyslík. Bohužiaľ negatívne narúša aj ranou väzbu - tzv. Bonding. Oxytocín, uvoľňovaný do tela matky aj bezprostredne po pôrode, spôsobuje okamžité zamilovanie sa do dieťaťa. Matka po prirodzenom pôrode, nabudená oxytocínom, má náhle dostatok energie, chce sa jej tancovať, je bez problémov schopná postarať sa o svoje dieťa, rovnako ako u toľko preberaného ambulantného pôrodu vojvodkyňa Kate. Matky "oblbnuté" umelým oxytocínom sú mnohokrát sklamané, že napriek tomu, ako sa na svoje dieťa celých deväť mesiacov tešili, majú po pôrode pocit, ako by ich dieťa bolo cudzie, je pre nich ťažšie sa na neho "napojiť" a tiež dôvera v materské kompetencie býva menší.

Nepochybujem o tom, že sú prípady, keď môže byť urýchlenie pôrodu umelým oxytocínom žiaduce. Problém však nastáva, ak sa použije na urýchlenie normálne prebiehajúceho pôrodu, namiesto aby bola daná prednosť iným spôsobom prirodzeného urýchlenie - napríklad zmena polohy, voľný pohyb ženy, psychická podpora. Tiež je potrebné brať do úvahy, že normálne prebiehajúce pôrod má jednoducho svoj čas.

Riadené tlačenie je škodlivé pre matku i dieťa
Kedysi sa pre vypudzovacej časť pôrodu učilo krátke rýchle dýchanie, tzv. Psie dýchanie, ktoré však môže spôsobiť hyperventiláciu. Dnes je v niektorých pôrodniciach ženám prikazovaní, aby tlačili sa zadržaným dychom, čo WHO označila za postup jednoznačne škodlivý. Žena, ktorá je nabádať, aby tlačila, keď práve pocit na tlačenie nemá, a netlačila, keď ho naopak má alebo jej telo zatlačí samo, môže cítiť zmätok a pocit, že niečo robí zle. Žena by mala tlačiť podľa kontrakcií a vlastných pocitov. Riadené tlačenie môže spôsobiť poškodenie močových ciest, panvových a perineálnych štruktúr, vyčerpanie matky a môže prispieť k odkysličením plodu.

Máte právo na neobmedzený kontakt s dieťaťom
Po pôrode v slovenských pôrodniciach často dochádza k separácii detí a matiek kvôli "nutnosti" rôznych vyšetrení, meranie a váženie, ak je ale dieťa v poriadku, možno vyšetriť dieťa i na tele matky a meranie aj váženie nechať na neskôr. Odnášanie (zdravých) detí sa tiež deje pod zámienkou zahriatie dieťaťa v inkubátore alebo na vyhrievanom lôžku alebo preto, aby si matka oddýchla. Všetky tieto postupy sa však rozchádzajú s poznatkami WHO, podľa ktorej je práve tesný kontakt dieťaťa s matkou tým najlepším prostriedkom na udržanie telesnej teploty dieťaťa a podpore ranej väzby aj doplnenie energie prostredníctvom endorfínov vyplavovaných vplyvom radostného zoznamovanie matky s dieťaťom. Pre zdravie dieťaťa je vhodné, aby sa stretávalo s baktériami na koži svojej matky, nie s baktériami poskytovateľov starostlivosti. Ďalej WHO podnecuje zdravotníkmi, aby umožnilo matkám neobmedzený prístup k dieťaťu vo dne aj v noci. Podľa zákona máte navyše ako zákonný zástupca na neobmedzený kontakt s dieťaťom právo.

Čo ďalej WHO neodporúča a čo je naopak vítané
Medzi ďalšie praktiky, označovanej WHO ako škodlivé, patrí rutinné podávanie klystíru a holenie, rutinné preventívne zavedenie kanyly, rutinné využitie polohy na pôrodnom lôžku počas prvej doby pôrodnej, podávanie vody, glukózy alebo umelej výživy deťom, ktoré sa začínajú dojčiť a akékoľvek obmedzovanie doby či frekvencie dojčenia. Naopak za prospešné WHO považuje vypracovanie pôrodného plánu, poskytnutie tekutín počas pôrodu, empatickú podporu počas pôrodu, nefarmakologické postupy tlmenie pôrodných bolestí, monitorovanie plodu počúvaním (teda nie elektronickým monitorom, ktorý vyžaduje nehybnú polohu ležmo každé dve hodiny na cca 20 minút a pre ženu je tak veľmi nepríjemný), voľnosť vo výbere polohy a pohybu počas celého pôrodu, prerušenie pupočnej šnúry až po dotepání, podporu dojčenia bez obmedzenia.

WHO podporuje rodičky v samostatnom rodenie a nabáda zdravotníkov, aby do normálneho pôrodu pokiaľ možno vôbec nezasahovali. Ako je uvedené v príručke WHO Starostlivosť v priebehu normálneho pôrodu: "... normálny pôrod, u ktorého je riziko nízke, potrebuje len pozorné sledovanie vyškolenou a spôsobilú pôrodnou asistentkou, aby boli včas zistené začínajúce komplikácie. Nepotrebuje žiadne zásahy, ale povzbudzovanie, podporu a trochu láskyplnej starostlivosti. "

Pozn .: Fakty týkajúce sa odporúčaných a nedoporučených, škodlivých praktík pri pôrode, si môžete sami overiť v manuáloch WHO, ktoré sú k stiahnutiu tiež na stránkach Asociácia českých dul. Súhrn najdôležitejších poznatkov WHO je tiež spracovaný na stránkach Hnutie pre aktívne materstvo.

Čas vrátiť sa k otázke na začiatku. Prečo pôrodníci (poťažmo pôrodnej asistentky, však beriem do úvahy, že tie sú podriadenými pôrodníkov a musí plniť akýsi štandard pre danú pôrodnici) nerešpektujú odporúčania WHO týkajúce sa jednoznačne škodlivých praktík? Nechuť meniť zabehnutú rutinu? Strach ponechať ženu jednoducho rodiť samotnú kvôli vnímanie pôrodu ako choroby, balíčku potenciálnych problémov? Nedôvera v schopnosť ženy porodiť dieťa? To, že počas štúdií pravdepodobne nevideli jediný prirodzený pôrod?

Existuje teória (iba teória, ničím neopodstatnená, prosím nebrať si nasledovné slová osobne), že jedincom separovaným krátko po pôrode od matky (ako sa generáciám mojich rodičov stávalo bežne) sa vplyvom traumy nevyvinula časť mozgu. Áno, je to teória trúfalá, však stojí za to zamyslieť sa nad tým, čo skutočne môže spôsobiť odobratie čerstvého novorodenca od matky samotnému dieťaťu. Ak je prvý skúseností dieťaťa so svetom jeho ponechanie osamote (a v skorších dobách to bolo bežné aj na niekoľko dlhých hodín, ak nie dní), môže sa podvedome cítiť odmietnutej, nechcené. Toto trauma bolo ešte v minulosti rozvíjané nekontaktným spôsobom výchovy - častým odkladanie detí do kočíkov či kolísok, nereagovanie na potreby dieťaťa (ignorovanie plače), skoré odstavovanie od dojčenia. A tak ma napadá, že to, čo pôrodníkom chýba, je možná len viac lásky. Primárne lásky, ktorá nebola naplnená v samom počiatku ich života. A že sme to opäť my, ženy, ktoré môžeme liečiť svojich mužov tým, čo možno nikdy nezažili - bezpodmienečnou láskou, ktorá vie, že chybovať je ľudské, odpúšťať božské, a uznať svoje chyby a nepokračovať v nich MoUDRé.

podobné články