Stratená pamäť ľudstva

Ľudská spoločnosť trpí stratou pamäti svojej dávnej histórie. Riadením osudu sme boli odrezaní od našich koreňov a bola nám predložená vymyslená verzia našej minulosti.

Ten kto nepozná svoju minulosť, ťažko tvorí svoj prítomný okamih a svoju budúcnosť. Chýba mu pevné puto so svojimi predkami. Chýba možnosť poučiť sa.

Potrebovali by sme sa naučiť nazerať do minulosti a alebo sa konečne naučiť lepšie rozumieť našim dávnym predkom, ktorí nám po sebe zanechali rôzne posolstvo naprieč časom.

Je len na nás, akým spôsobom tieto informácie uchopíme. Ako veľmi budeme ochotní pripustiť, že nie sme natoľko jedineční a dokonalí, ako tí čo tu boli pred nami ...